“Ziemia nie jest spadkiem po naszych ojcach, ale pożyczką od naszych dzieci.”

Mahatma Gandhi

Aquaclean nie zawiera PFC

W Stanach Zjednoczonych i Europie problemy związane z zanieczyszczeniami zaczęły pojawiać się od roku 1950, kiedy rozpoczęto produkcję PFC.

PFC (fluorowęglowodory | perfluorowęglowodory) to grupa substancji chemicznych stworzonych przez człowieka i znanych z ich negatywnego wpływu na środowisko. Wiele firm wykorzystuje je do wytwarzania swoich produktów.

Gazy fluorowane są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych, w tym w urządzeniach chłodzących i gaśnicach, elektronice, produkcji leków, kosmetyków i tekstyliów. Jednakże w większości gałęzi przemysłu przestają być już wykorzystywane ze względu na ich szkodliwe skutki.

W branży włókienniczej PFC (fluorowęglowodory | perfluorowęglowodory) są substancjami sztucznymi, które były stosowane ze względu na ich skuteczność w zakresie ochrony przed wodą, tłuszczem i ogólnie brudem.

Procesy produkcji, czyszczenia i utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania sprawiają, że związki te stanowią zagrożenie dla ludzi, ponieważ kumulują się w żywych tkankach i stają się potencjalnie rakotwórcze. W rzeczy samej, związki te zostały wykryte u zwierząt takich jak delfiny, w wątrobie niedźwiedzi polarnych, a nawet w ludzkiej krwi. Ponadto PFC mogą wpływać na tarczycę, płodność lub rozwój nowotworów u ludzi.

Z tego powodu w 2011 Greenpeace (https://es.greenpeace.org/es/) rozpoczął prowadzenie kompleksowej analizy poziomów PFC w niektórych wyrobach tekstylnych zwracając się do przemysłu tekstylnego o wyeliminowanie wszystkich niebezpiecznych substancji w swoich produktach. I jest już wielu, którzy posłuchali.

Greenpeace zwraca uwagę na właściwości, które powodują problemy środowiskowe PFC:

  • Wysoka zawartość fluoru.
  • Nie ulegają biodegradacji.
  • Są bardzo trwałe w środowisku.

Poza tym, molekuły te mogą łatwo rozprzestrzeniać się w naszych zasobach wodnych, takich jak rzeki, jeziora, bagna lub morza, a po uwolnieniu do środowiska utrzymują się przez wiele pokoleń.

Ze względu na te wady Komisja Europejska (https://ec.europa.eu/commission/index_es) opracowała w trybie pilnym Propozycję dotyczącą ograniczenia stosowania tych związków i umieszczenia ich w wykazie substancji niebezpiecznych, aby uniknąć ich stosowania przez przedsiębiorstwa przy wytwarzaniu ich produktów.

Ta inicjatywa Komisji Europejskiej wraz z działaniami i kampaniami prowadzonymi od 2012 roku przez Greenpeace doprowadziła do znacznego wzrostu liczby produktów z alternatywnymi technologiami PFC-Free na rynku.

Aquaclean przyłączyła się do tej inicjatywy, ponieważ uważamy, że w świetle dziedzictwa, które pozostawiamy następnym pokoleniom, naszym obowiązkiem jest unikanie tego rodzaju substancji i poszukiwanie innych alternatyw dla PFC, które będą bardziej technologiczne, zrównoważone i eco-friendly.

Od kilku lat, ze względu na znaczenie wspierania tego typu działań mających na celu dbałość o nasze zdrowie i ochronę środowiska, w Aquaclean nie stosujemy PFC w produkcji naszych tkanin, co jest zgodne z filozofią PFC Free, ponieważ wspólnie możemy wspierać ekologiczną produkcję poprzez odpowiedzialną konsumpcję.

pfc free