Polska
Contract

Zastrzeżenia prawne

Właściciel praw własności intelektualnej i przemysłowej, odpowiedzialny za zbiory danych uzyskanych za pomocą niniejszej strony internetowej oraz ich przetwarzanie: Inversiones Industriales Serpis S.L., z siedzibą przy Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy, Alicante, Hiszpania, numer identyfikacji podatkowej CIF: ESB-53329173, wpisana do Rejestru Handlowego w Alicante. Tom 2177, Księga 0, Arkusz 13, Strona A-50.745.

www.aquaclean.com to strona internetowa spółki Inversiones Industriales Serpis S.L., na której udostępnia się użytkownikom informacje na temat rzeczonej spółki oraz produkowanych i komercjalizowanych przez nią wyrobów.

Inversiones Industriales Serpis S.L. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie strony internetowej przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku poniesienia szkód z powodu takiego niewłaściwego lub nielegalnego jej użytkowania.

Inversiones Industriales Serpis S.L. zastrzega sobie prawo zakazu dostępu do swej strony internetowej jakiemukolwiek użytkownikowi w jakimkolwiek momencie.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej do zawartości niniejszej strony internetowej, łącznie z markami i ich znakami, stanowią wyłączną własność Inversiones Industriales Serpis S.L., z wyjątkiem tych, których innego właściciela wyraźnie się wskazuje. Zabrania się reprodukcji, w całości bądź w części, w jakikolwiek sposób, zawartości niniejszej strony bez zgody na piśmie jej właściciela. Treść strony internetowej.

TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Inversiones Industriales Serpis S.L. nie ponosi odpowiedzialności za ich złe funkcjonowanie ani za treść stron, do których linki te odsyłają użytkownika.

Kolory produktów pokazanych na stronie mogą się różnić od rzeczywistych kolorów produktów końcowych. Kolor na fotografiach jest orientacyjny i służy jedynie ogólnej informacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Antecuir zastrzega sobie prawo do zaprzestania dystrybucji i/lub produkcji swych wyrobów w jakimkolwiek momencie. Strona internetowa nie jest oficjalnym środkiem informacji na temat wprowadzania i wycofywania produktów.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne wykroczenia lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania strony.

Zastrzeżenia prawne | Polityka prywatności | Polityka cookies | Developers
© 2023 | Aquaclean© | Wszelkie prawa zastrzeżone.