AquacleanGroup stara się nieść pomoc osobom w trudnej sytuacji, nie tylko poprzez tworzenie miejsc pracy i ożywienie gospodarki, lecz również poprzez przyczynianie się do rozwoju i podnoszenie dobrobytu społeczności, z którymi mamy kontakt. Poprzez celowe działania staramy się aktywnie przyczyniać do polepszenia sytuacji socjalnej, gospodarczej i środowiskowej naszego otoczenia.