Türkiye
Contract

GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirketimiz, web sitesindeki hizmetlerin Kullanıcılarının kişisel bilgilerinin korunması konusunda özellikle hassasiyet göstermektedir. İşbu Gizlilik Politikası (bundan sonra, Politika) ile Şirketimiz https://www.aquaclean.com web sitesinin KULLANICILARINI, talep edilen bilgileri vermek istemeleri sonucu serbest ve gönüllü olarak karar vermeleri sonucunda web sitesi vasıtası ile elde edilmiş olan kişisel bilgilerinin kullanımı konusunda bilgilendirmektedir.

Şirketimiz, mevzuattaki yeniliklere, yetki kriterlerine, sektördeki uygulamalara veya kurumun çıkarlarında adapte etmek amacıyla bu Politika üzerinde değişikliğe gidebilir. Politika üzerindeki herhangi bir değişiklik uygun bir süre öncesinden içeriğinin tamamen bilinebilmesi amacıyla anons edilecektir.

SORUMLU

Kişisel bilgilerin İşlenmesinden Sorumlu kişi: Inversiones Industriales Serpis S.L.

Ticari adres: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España)

Internet: https://www.aquaclean.com,

Elektronik posta: RGPD@aquaclean.com

İŞLEMLERİN AMACI

Kullanıcıların kişisel bilgilerinin işlenmesi bundan sonra Grupo Aquaclean olarak adlandırılacak Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer y Textiles Pascual şirketleri tarafından gerçekleştirilecektir. Bu bilgilerin toplanma amacı:

 1. Grupo Aquaclean Müşteri ve Tedarikçi İdaresi
 2. Talep edilen hizmetlerin verilmesi.
 3. Web sitemizdeki satın alma işlemlerinin idaresi.
 4. Ticari promosyonlar, indirim kuponları gibi faaliyetlere kullanıcıların katılımı.
 5. İstatistiki çalışmalar ve pazar araştırmaları gerçekleştirmek.
 6. Ticari iletişim gönderimi.

SAKLAMA SÜRESİ

Verilmiş olan kişisel bilgiler, yasal gereklilikleri yerine getirmeyi sağlayacak süre boyunca veya yasal olarak yetkili ilgili kişinin silinmesi talebi olana kadar saklanacaktır.

MEŞRUİYET

Şirketimiz, kişisel bilgilerin Korunması ile ilgili Genel Yönetmeliğin 6.1. maddesi a fıkrasında belirtildiği üzere belli bir veya daha fazla amaca yönelik olarak ilgili kişi tarafından verilmiş rıza temelinde kişisel bilgilerin işlenmesi için meşruiyete sahiptir.
İşbu web sitesi ziyaretçiyi başka sayfalara yönlendirmeye izin veren bağlantılara (links) sahiptir. Şirketimiz, bunlar tarafından uygulanmakta olan veri koruması ile ilgili politikaya yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

HEDEF KULLANICILAR

Grupo Aquaclean genel olarak, belli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için veya hizmet sunumu için gerekli olan durumlar hariç üçüncü kişilere verilerinizi vermemektedir.
Herhalükarda, öngörülmüş olan bilgi aktarımı, sözleşme şartları kapsamında düzenlenmiştir ve bilgilerin aktarıldığı kurum Grupo Aquaclean tarafından belirlenmiş amaçlar dışında bu bilgileri kullanamaz.

KULLANICILARIN HAKLARI

Kişisel Bilgilerle ilgili kişi, Kişisel Bilgilerin Korunması Yasasına uygun bir şekilde şu hakları kullanabilir:

 • İlgili kişinin kişisel bilgilerine erişim talebi hakkı.
 • Düzeltme veya silinme talebi (unutulma hakkı) hakkı.
 • İşlenmesinin sınırlandırma hakkı.
 • İşlenmesine muhalefet etme hakkı.
 • Verilerin taşınması hakkı.

İlgili kişi bu hakları Kimlik fotokopisi ile birlikte ve dilekçesinde hangi hakları kullandığını belirtir bir şekilde başvuru dilekçesi vasıtası ile şu adrese başvurarak gerçekleştirebilir:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante-España )

veya RGPD@aquaclean.com adresine bir elektronik posta göndererek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Grupo Aquaclean riskin öngördüğü uygun seviyedeki güvenliği sağlamak amacıyla uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır.

ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMI

aquaclean.com gerçekleştirdiğiniz gezintinin tipi, en çok kullandığınız bölümler, baktığınız ürünler, kullanım saatleri, dil ve benzeri konularla ile ilgili bilgi toplamak amacıyla analiz çerezleri ve web sayfasının işlemesinin iyileştirme amacıyla teknik çerezler kullandığı konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Daha fazla bilgi için çerez politikamızı inceleyiniz. (çerez politikası bağlantısı)

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketimiz, işbu politikayı mevzuattaki veya yetki ile ilgili yeniliklere, konu ile ilgili mevcut yasal düzenlemelere veya kurumsal sebeplerle değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu değişiklikler, işbu politika şartları kapsamında ilgili kişilerin gerekli rızaları alınmadığı anlaşılırsa, bu rızanın alınmasına yönelik talebi gerçekleştirme zorunluluğunu etkilemeksizin web sayfamızda yeterli bir süre öncesinde bildirilecektir.

İşbu politika ile ilgili olarak herhangi bir şüphe, soru veya yorum olması halinde RGPD@aquaclean.com adresine başvurabilirsiniz.

1. GENEL ŞARTLAR YASAL UYARI

aquaclean.com web sitesi ile ilgili aşağıdaki yasal uyarıyı dikkatlice okuyunuz.

1.1. Bilgi Toplumu Hizmet Sunucusunun Kimlik Bilgileri

11.Temmuz tarihli 34/2002 sayılı Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetleri Yasasının 10. maddesine uygun olarak
Bu portal sahibi:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
Vergi Numarası: ESB-53329173
Adres: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante-España)
Internet: https://www.aquaclean.com,
Elektronik posta: RGPD@aquaclean.com

1.2. Genel ve Özel Şartların Kabulü ve Geçerliliği

Bu web sayfasında gezinti, herhangi bir sunulan ürünün kullanımı ve/veya siparişi sizi Kullanıcı haline getirmektedir ve web sayfasına Kullanıcı olarak erişmeniz Genel Şartların hepsini ve olması halinde geçerli özel şartların tamamıyle ve muhalefet etmeksizin kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Şirketimiz, tek taraflı olarak, herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, Web sayfasının sunumu, konfigürasyonu ve içeriğini genişletme ve sunumunu, konfigürasyonunu, teknik özelliklerini ve web sitesinin hizmetlerini geçici olarak askıya alma hakkını saklı tutmaktadır.

2. WEB SİTESİNİN KULLANIMININ GENEL ŞARTLARI

2.1.- Kullanımın zorunlulukları

Genel anlamda, Kullanıcı işbu kullanım şart ve kurallarını yerine getirmekle ve her zaman yasaya uygun bir şekilde, iyi alışkanlıklarla ve iyi niyetle, kullandığı hizmetin doğasına uygun bir şekilde hareket ederek ve sitenin normal işlemlerini Inversiones Industriales Serpis S.L. şirketinin, diğer Kullanıcıların veya genel olarak herhangi bir üçüncü kişinin hak veya mallarını engelleyecek, zarar verecek veya kötüleştirecek şekilde kullanmama zorunluluğuna sahiptir.
Bunun yanında, bir önceki paragrafta genel şartlara uygun bir şekilde Kullanıcının kabul ettiği zorunluluğunda herhangi bir değişiklik olmaksızın, Kullanıcı bu web sitesinin kullanımında şunları yapmakla sorumludur: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • Kendisine verilmesi halinde, Kullanıcı kendisine Inversiones Industriales Serpis S.L. tarafından verilen, web sitesinde tanımlayıcı olarak kullanılacak ve site tarafından sunulan farklı hizmetlere erişim için gerekli olan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”yi uygun bir şekilde saklamakla, kullanımını başkalarına devretmemekle ve üçüncü kişilerin bu bilgileri kullanmasına izin vermemekle yükümlüdür ve bu bilgilerin uygun bir şekilde kullanılmaması halinde oluşabilecek tüm zarar ve ziyandan sorumludur.
 • Web sitesi içine veya sitesinden skandal oluşturacak, küfür içerikli, müstehcen, tehdit içerir, yabancı düşmanı, ırk, cinsiyet, ideoloji, din veya herhangi bir etik değere, kamu düzenine, temel haklara, onura, mahremiyete veya üçüncü kişilerin imajına yönelik şiddet içerikli ve genel olarak geçerli ispanyol mevzuatına ve ikamet ettiği ülkenin geçerli mevzuatına yönelik herhangi bir bilgi veya malzemeyi giremez, saklayamaz veya yayınlayamaz.
 • Bu site vasıtası ile hiçbir bilgisayar programı, veriyi, virüsü, zarar verebilecek veya web sitesinde, herhangi bir hizmette veya Şirket isminin veya genel olarak herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir ekipmanında, sisteminde veya ağında bunların normal çalışmasını engelleyecek herhangi bir değişikliğe sebep verebilecek herhangi bir tipte başka tür bir dosya veya kodu giremez, depolayamaz veya yayınlayamaz.
 • Şirket isminin ve Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin verilerini, programlarını, elektronik belgelerini veya genel olarak dosyalarını kullanılmaz hale getiremez veya zarar veremez veya imha edemez, değiştiremez ve kendi kullanımı için kullanamaz.

Şirketimiz, her an ve önceden haber vermeksizin, işbu Genel Şartları ve Özel Şartları, gerekli olması halinde Kullanıcı tarafından bilinmesi amacıyla web sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

2.2.- Sorumluluktan muafiyet

Şirketimiz, aşağıdaki sebeplerden dolayı oluşabilecek herhangi bir şekildeki zarar ve ziyandan hiçbir şekilde sorumlu değildir ve hiçbir garanti sunmamaktadır:

 • Genel olarak, web sitesinin uygun olmayan bir şekilde kullanımı sebebiyle. Kullanıcılar siteyi, yukardaki şart ve kurallara uygun bir şekilde kullanmalıdırlar ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması halinde site sahibinin hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Olası teknik eksiklikler sebebiyle. Şirket, elektrik hatlarındaki, veri hatlarından, sunucudaki veya herhangi bir hizmetteki arızalardan dolayı verilen hizmette oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumlu değildir.
 • Sistemine üçüncü kişilerin erişimi sebebiyle. Şirket, erişilen bilgilerin korunması amacıyla gerekli teknik önlemleri alacaktır, fakat üçüncü kişiler faaliyetleri sonucu bu verilere tespit edilmiş güvenlik önlemlerini aşarak erişmelerinden sorumlu değildir.
 • Şirketimiz, sürekli olarak virüs veya benzeri yazılımların ve bilgi işlem sistemlerindeki izin verilmemiş içeriklerin oluşturdukları riskleri en aza indirmek üzere teknik önlemlere yatırım yapmaktadır. Buna rağmen, Kullanıcı yetkisiz yazılımların, virüs, truva atı veya mal-ware olarak adlandırılan herhangi bir çeşit yazılımın verebileceği zararları azaltmak için kendi önlemlerini alması gerektiğini bilmektedir, böylece Şirketimizin web sayfasında aktif olan işlemler sonrası halen bulunan mal-ware'in sebep olabileceği tüm sorumluluklardan muaftır.

2.3.- Hiperbağlantı kullanımı

Web sayfasına kendi web sitesinden bağlantı vermek isteyen İnternet kullanıcısı aşağıdaki şartları yerine getirmelidir. Bu şartları bilmemek Yasayla belirtilmiş sorumlulukları ortadan kaldırmamaktadır.
Bağlantı sadece Web sayfasinin ana sayfasına bağlantı sağlayacaktır fakat onu hiçbir şekilde kopya edemez (iç bağlantılar, metin, grafik kopyalama, vb.) Herhalükarda, uygulanan ve geçerli mevzuata uygun olarak, Web sayfasını içerir herhangi bir şekilde frame oluşturmak veya Web sayfasının internet adresinden farklı bir adreste içeriğini görüntülemek ve şu durumları oluşturur bir şekilde web sitesi içeriği ile beraber içerik göstermek yasaktır: (I) Hizmetin veya içeriğin gerçek kaynağı konusunda kullanıcıları şaşırtabilecek içerikler; (II) yasadışı karşılaştırma veya taklit oluşturan içerikler; (III) sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio Şirket isminin marka ve prestijinden faydalanmaya yarayan içerikler veya (IV) her şekilde yasa ile yasaklanmış içerikler.
Sayfadan Şirketin adresi, çalışanları, müşterileri veya sunduğu hizmet kalitesi üzerinde doğru olmayan veya yanlış bilgi içerir hiçbir bağlantı yayınlanmayacaktır.
Hiçbir şekilde, bağlantının olduğu sayfada Şirketin bağlantıyı koymak veya başka bir şekilde bağlantı sahibinin verdiği hizmetlere sponsor olduğu, işbirliği yaptığı, onayladığı veya kontrol ettiğini belirtir bir ifade bulunmayacaktır.
Şirket isminin markası, grafiği veya karışık veya diğer işaretlerinin bağlantı sahibinin sayfasında kullanılması yasaklanmıştır, buradaki istisna yasayla izin verilenler veya Şirketimiz tarafından izin verilmiş olanlardır ve bu maddede belirtilen şekilde Web sayfasına doğrudan bağlantı olacak şekilde kullanılmalıdır.
Bağlantıyı sağlayan sayfa tamamen yasaya uygun olmalıdır ve hiçbir şekilde kendisinin olsun veya üçüncü kişilerin olsun şu tipteki içerikleri veya bağlantıları içeremez: (I) yasadışı, etik veya iyi hal dışı (porno, şiddet içerir, ırkçı, vb) olamaz; (II) Şirketimizin bağlantı sahibinin yasal veya yasadışı fikirlerini veya ifadelerini herhangi bir şekilde desteklediğini ifade ederek Kullanıcıda hatalı bir imaj yaratamaz; (III) bağlantı sahibinin Web sayfasındaki içerik ve konularla alakasız veya bunlara uygun olmayacak içeriğe sahip olamaz. Benzer şekilde, Kullanıcı, Web sayfasında yasadışı, etik ve genel iyi hal dışı ve kamu düzeni karşıtı içeriklere sahip bir web sayfasına yönelik bir hiperbağlantı (bundan sonra “bağlantı”) ekleyemez.

2.4.- Fikri ve sınai mülkiyet

İşbu web sitesinin yapısı, tasarımı ve mevcut unsurlarının sunumu (grafikler, resimler, fotoğraflar, bunlardaki örnek ve malzemeler, sanayi teknolojileri, dosyalar, logolar, renk kombinasyonları ve herhangi bir koruma altındaki unsur) Inversiones Industriales Serpis S.L..şirketinin fikri ve sınai mülkiyeti kapsamında olanlar veya bu hakları kullanma iznine sahip olduklarının fikri ve sınai hakları koruma altındadır.
Bir önceki paragrafta belirtilen unsurların kısmen veya tamamen yayınlanması, değiştirilmesi, dağıtılması, kamuya iletişimi, kamunun hizmetine konması ve genel olarak herhangi bir şekilde istismarı yasaklanmıştır. Diğer web sayfalarında veya diğer dijital veya yazılı iletişim medyasında yayınlanması web sayfasının sahibinin iznine tabidir ve herhalükarda Inversiones Industriales Serpis S.L. fikri mülkiyet haklarına yönelik atfa sahip olması gerekmektedir.
Yasal sahiplerinin izni olmaksızın ayırt edici işaretlerin (markalar, ticari isimler) kullanımına izin verilmemektedir.
Inversiones Industriales Serpis S.L. şirketinin izni olmaksızın “son sayfalara”, “frame”e ve herhangi bir benzeri manipülasyona bağlantı verilmesine izin verilmemektedir. Bağlantılar her zaman web sitesinin ana sayfasına yönelik olmalıdır.

2.5.- Yetki ve uygulanabilir mevzuat

İşbu Genel Şartlar İspanyol makamlarının yetkisi ve İspanyol mevzuatı kapsamındadır.
Şirketimiz ve Kullanıcı, ikametgahından bağımsız olarak, kendi durumlarına yönelik yetkiden bağımsız bir şekilde bu yetkilerden feraget etmiş olarak, Web hizmetinin sunumundan, içeriğinden, yorumundan, uygulamasından ve buradaki hükümlerin yerine getirilmesinden veya getirilmemesinden oluşabilecek her türlü anlaşmazlıkta ALCOY Mahkemelerinin yetkisine tabidir.

Rättsligt meddelande | Integritetspolicy | Cookiepolicy | Developers
© 2024 | Aquaclean© | Alla rättigheter reserverade.