“Dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın bize verdiği bir borçtur.”

Mahatma Gandhi

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da PFC’lerin üretiminin başladığı 1950 yılından itibaren kirlilik problemleri ortaya çıkmıştır.

PFC’ler (Karbonfluorlar / Karbonperfluorlar) insan tarafından yaratılmış ve çevre üzerindeki negatif etkileri bilinen bir grup kimyasal maddelerdir. Birçok firma ürünlerini üretmek için bu maddeleri kullanmaktadırlar.

Fluorlu gazlar, soğutma, söndürme, elektronik, ilaç üretimi, kozmetik ve tekstil gibi sanayi uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Bu endüstrilerin büyük bir kısmı zararlı etkilerinden dolayı bu maddelerin kullanımı bırakmaktadırlar.

Tekstil sektöründe, PFC’ler (Karbonfluorlar / Karbonperfluorlar) etkin olarak su, yağ ve genel olarak kir geçirmemesi sebebiyle kullanılan yapay maddelerdir.

Canlı dokularda birikerek potansiyel olarak kanserijen olan bu tipteki maddeler, üretim, temizlik ve kullanım süresi sonrası imhasında insanlar için bir tehdit teşkil etmektedirler. Hatta, bu bileşikler yunuslarda, kutup ayılarının ciğerlerinde ve hatta insan kanında tespit edilmişlerdir. Ayrıca, PFC’ler tiroit bezlerini, doğurganlığı etkileyebilir veya insanlarda tümörlerin büyümesine yardımcı olabilirler.

Bu sebeple, 2011 yılında Greenpeace (https://es.greenpeace.org/es/), belli tekstil markalarındaki PFC seviyelerine yönelik kapsamlı analizler yapmaya ve tekstil sanayisinden ürünlerinden tüm tehlikeli maddeleri kaldırmasını talep etmeye başlamıştır. Ve birçok firma bu maddeleri kullanmamaya başlamıştır.

Greenpeace, PFC’lerin çevresel problemlere sebep olan özelliklerini açıklamaktadır:

  • Yüksek fluor içeriği.
  • Biyolojik olarak çözünür değiller.
  • Çevrede çok uzun süre kalmaktadırlar.

Ayrıca, bu moleküller nehirlerimiz, göllerimiz veya denizlerimiz gibi su kaynaklarımızda kolayca yayılma potansiyaline sahiptir ve çevreye bırakıldıklarında birçok nesil boyunca dayanmaktadırlar.

Tüm bu etkilerden dolayı Avrupa Komisyonu (https://ec.europa.eu/commission/index_es) acil olarak, bu bileşikleri azaltmak ve tehlikeli madde olarak listelemek amacıyla ve böylece şirketlerin ürünlerinin üretiminde bu maddeleri kullanmasını engellemek amacıyla bir Öneri hazırlamıştır.

Avrupa Komisyonunun bu insiyatifi, Greenpeace’in 2012 yılından beri gerçekleştirdiği faaliyetlere katılmış ve pazarda PFC’siz alternatif teknolojilere sahip ürün sayısının artmasında önemli bir etkiye sebep olmuştur.

Auqaclean’de, bunun kendi sorumluluğu olduğu düşüncesi ile ve gelecek nesillere bırakacağımız mirası göz önünde bulundurarak bu insiyatife katılmış ve PFC’lere daha teknolojik, daha sürdürülebilir ve daha ekolojik alternatifler arama ve böylece bu tür maddelerin kullanımının önüne geçme konusunda çalışmaya başlamıştır.

Birkaç seneden beri, sağlığımıza ve çevremize dikkat etmemizi sağlayan bu tür faaliyetleri desteklemenin önemini gördüğümüz için Aquaclean’de kumaşlarımızın üretiminde PFC kullanmamaktayız ve böylece PFC’siz felsefesine katılmaktayız. Çünkü, hep beraber sorumlu bir tüketim vasıtası ile yeşil bir üretimi destekleyebiliriz.

pfc free