Republika Srbija (Serbia)
Contract

LAJMËRIM LIGJOR

Titullari i të drejtave së pronësisë intelektuale dhe pronësisë industriale dhe përgjegjësi i skedarit të të dhënave dhe të trajtimit të tyre te mbledhura nëpërmjet kësaj faqeje interneti është: Inversiones Industriales Serpis S.L. me qendër në Rrugën e Alicante, 76 03801 Alcoy,- Alicante-España me CIF: ESB-53329173, i njëhsuar ne Regjistrin Komercial të Alicante-s Vëllimi 2177, Libri 0, Seksioni i tetë Fleta 13, Faqja A-50.745.

www.aquaclean.com është një faqe interneti të Inversiones Industriales Serpis S.L.  nëpërmjet të cilës i ofron përdoruesve të internetit informacion mbi shoqërinë dhe produktet që prodhon dhe tregton.

Inversiones Industriales Serpis S.L. nuk mban përgjegjësi kundrejt përdorimit të pasaktë nga ana e përdoruesve së përmbajtjes së kësaj faqeje interneti, gjithashtu, rezervon aksionet ligjore të volitshme për të dëmshpërblyer dëmet apo padrejtësitë e shkaktuara si pasojë e përdorimit të papërshtatshëm ose kundërligjshëm të këtij në fjalë.

Inversiones Industriales Serpis S.L. rezervon të drejtën e mospranimit të hyrjes jo të detyrueshme dhe në çdo moment çdo përdoruesi të kësaj faqeje interneti.

PRONËSI INTELEKTUALE DHE PRONËSI INDUSTRIALE

Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe pronësisë industriale mbi përmbajtjen e kësaj faqeje interneti, duke përfshirë etiketa dhe shenja të veçanta, janë të titullaritetit ekskluziv të Inversiones Industriales Serpis S.L. përveç rastit ku shfaqet qartë nje titullar tjetër. Ndalohet qartësisht riprodhimi total ose i pjesshëm, nëpërmjet çfarëdolloj mënyre, i përmbajtjes së kësaj faqeje interneti pa autorizim të shprehur qartë dhe me shkrim.

PËRMBAJTJE

Funksioni i linkut të kësaj faqeje interneti është ekskluzivisht për të informuar përdoruesin që të plotësojë përmbajtjen e këtij të fundit, kështu që Inversiones Industriales Serpis S.L. nuk mban përgjegjësi ndaj gabimeve të linqeve të tjerë apo të përmbajtjeve të faqeve të tjera të internetit që mund të lidhet.

Ngjyrat e produkteve të treguara mund të ndryshojnë ne krahasim me produktin përfundimtar. Fotografitë vetëm tregojnë ngjyra të përafërta me qëllim udhëzues.

PËRGJEGJËSI

Inversiones Industriales Serpis S.L. rezervon të drejtën e lënjes së shpërndarjes apo të prodhimit së produkteve të tij në çfarëdolloj momenti. Duke mos përbërë faqja e internetit rrjetin zyrtar të komunikimit së disponueshmërisë së produkteve.

Përdoruesi do jetë i vetmi përgjegjës i shkeljeve që mund të bëj apo të dëmeve që mund të shkaktojë nga përdorimi e faqes së internetit.

Lajmërim ligjor | Rregullorja e konfidencialitetit | Rregullorja e Cookies | Developers
© 2024 | Aquaclean© | Të gjitha të drejtat e rezervuara.