Zbulo të gjitha koleksionet e copave tona me Teknologjinë Aquaclean®. Zgjidh veshjet që të pëlqejnë më shumë dhe kërko ne dyqanin më të afërt. Dhe nëse nuk ngel i qartësuar, përdor modelin(imituesin) tonë për të parë si duket në divanin tuaj.

ADRA
ADRA

ADRA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ADRA
ADRA
ADRA
ADRA
ADRA 1
ADRA 2
ADRA 3
ADRA 4
ADRA 5

Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ADRA
ADRA
ADRA
ADRA
ALTEA
ALTEA

ALTEA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 495 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ALTEA
ALTEA
ALTEA
ALTEA
ALTEA
ALTEA 01
ALTEA 05

Karakteristikat teknike

Përbërja: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 495 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ALTEA
ALTEA
ALTEA
ALTEA
ALTEA
ANETO
ANETO

ANETO


Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ANETO
ANETO
ANETO
ANETO
ANETO 03
ANETO 04

Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ANETO
ANETO
ANETO
ANETO
DIAMOND
DIAMOND

DIAMOND


Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 400 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 mm (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 100.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

DIAMOND
DIAMOND
DIAMOND
DIAMOND
DIAMOND
diamond 10
diamond 11
diamond 12
diamond 13
diamond 14
diamond 15
diamond 16
diamond 17
diamond 18
diamond 19
diamond 2
diamond 20
diamond 21
diamond 22
diamond 23
diamond 24
diamond 25
diamond 26
diamond 3
diamond 4
diamond 5
diamond 6
diamond 7
diamond 8
diamond 9

Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 400 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 mm (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 100.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

DIAMOND
DIAMOND
DIAMOND
DIAMOND
DIAMOND
EDEN
EDEN

EDEN


Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN 01
EDEN 02
EDEN 03
EDEN 04
EDEN 05
EDEN 08
EDEN 09
EDEN 10
EDEN 11
EDEN 12
EDEN 13
EDEN 14
EDEN 15
EDEN 16
EDEN 17
EDEN 18

Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EVORA
EVORA

EVORA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

EVORA
EVORA
EVORA
EVORA
EVORA
EVORA 1
EVORA 11
EVORA 12
EVORA 14
EVORA 15
EVORA 16
EVORA 17
EVORA 18
EVORA 2
EVORA 3
EVORA 4
EVORA 5
EVORA 6
EVORA 7
EVORA 8
EVORA 9

Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

EVORA
EVORA
EVORA
EVORA
EVORA
HARUKA
HARUKA

HARUKA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 59% PES, 41% CO

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 531,93 gr/m2

Rezistenca ndaj tërheqjes: Thurrja: 1713,00 - Mbushja: 979,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: 5,3 - Mbushja: 4,5 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 30.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

HARUKA
HARUKA
HARUKA 01
HARUKA 14
HARUKA 28
HARUKA 321
HARUKA 324
HARUKA 42
HARUKA 521
HARUKA 55

Karakteristikat teknike

Përbërja: 59% PES, 41% CO

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 531,93 gr/m2

Rezistenca ndaj tërheqjes: Thurrja: 1713,00 - Mbushja: 979,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: 5,3 - Mbushja: 4,5 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 30.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

HARUKA
HARUKA
HERA
HERA

HERA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 410 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

HERA
HERA
HERA
HERA
HERA 1
HERA 2
HERA 3
HERA 4

Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 410 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

HERA
HERA
HERA
HERA
LUGANO
LUGANO

LUGANO


Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO 01
LUGANO 02
LUGANO 03
LUGANO 04
LUGANO 06
LUGANO 07
LUGANO 08
LUGANO 09
LUGANO 10
LUGANO 11
LUGANO 12

Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
MATSUE
MATSUE

MATSUE


Karakteristikat teknike

Përbërja: 100% PES

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 442,30 gr/m2

Rezistenca ndaj tërheqjes: Thurrja: 1918,00 - Mbushja: 1661,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: 4,2 - Mbushja: 4,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 20.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

MATSUE
MATSUE
MATSUE 01
MATSUE 02
MATSUE 12
MATSUE 13
MATSUE 321
MATSUE 324
MATSUE 42
MATSUE 514
MATSUE 515
MATSUE 516
MATSUE 52
MATSUE 55

Karakteristikat teknike

Përbërja: 100% PES

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 442,30 gr/m2

Rezistenca ndaj tërheqjes: Thurrja: 1918,00 - Mbushja: 1661,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: 4,2 - Mbushja: 4,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 20.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

MATSUE
MATSUE
MERIDA
MERIDA

MERIDA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA 02
MERIDA 06
MERIDA 07

Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
NACAR
NACAR

NACAR


Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 410 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

NACAR
NACAR
NACAR
NACAR
NACAR 1
NACAR 2
NACAR 3
NACAR 4

Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 410 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

NACAR
NACAR
NACAR
NACAR
NANAO
NANAO

NANAO


Karakteristikat teknike

Përbërja: 60% PES, 40% CO

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 545,03 gr/m2

Rezistenca ndaj tërheqjes: Thurrja: 2065,00 - Mbushja: 607,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: 4,3 - Mbushja: 4,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

NANAO
NANAO
NANAO-AC 01
NANAO-AC 02
NANAO-AC 112
NANAO-AC 13
NANAO-AC 28
NANAO-AC 29
NANAO-AC 321
NANAO-AC 323
NANAO-AC 324
NANAO-AC 42
NANAO-AC 514
NANAO-AC 515
NANAO-AC 516
NANAO-AC 52
NANAO-AC 55

Karakteristikat teknike

Përbërja: 60% PES, 40% CO

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 545,03 gr/m2

Rezistenca ndaj tërheqjes: Thurrja: 2065,00 - Mbushja: 607,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: 4,3 - Mbushja: 4,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

NANAO
NANAO
NAOMI
NAOMI

NAOMI


Karakteristikat teknike

Përbërja: 56% PES, 44% CO

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 538,56 gr/m2

Rezistenca ndaj tërheqjes: Thurrja: 1961,00 - Mbushja: 626,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: 4,3 - Mbushja: 4,8 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

NAOMI
NAOMI
NAOMI-AC 01
NAOMI-AC 02
NAOMI-AC 112
NAOMI-AC 13
NAOMI-AC 14
NAOMI-AC 213
NAOMI-AC 28
NAOMI-AC 29
NAOMI-AC 316
NAOMI-AC 321
NAOMI-AC 323
NAOMI-AC 324
NAOMI-AC 42
NAOMI-AC 514
NAOMI-AC 515
NAOMI-AC 52
NAOMI-AC 55

Karakteristikat teknike

Përbërja: 56% PES, 44% CO

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 538,56 gr/m2

Rezistenca ndaj tërheqjes: Thurrja: 1961,00 - Mbushja: 626,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: 4,3 - Mbushja: 4,8 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

NAOMI
NAOMI
NORDIC
NORDIC

NORDIC


Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 410 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: < 4 (BS 3320) - Mbushja: < 6 (BS 53868) PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 100.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

NORDIC
NORDIC
NORDIC
NORDIC
NORDIC
NORDIC 101
NORDIC 104
NORDIC 108
NORDIC 111
NORDIC 113
NORDIC 114
NORDIC 115
NORDIC 116
NORDIC 117
NORDIC 118
NORDIC 119
NORDIC 120
NORDIC 121
NORDIC 125
NORDIC 127
NORDIC 128
NORDIC 129
NORDIC 130
NORDIC 131
NORDIC 132
NORDIC 901
NORDIC 904
NORDIC 907
NORDIC 909

Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 410 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: < 4 (BS 3320) - Mbushja: < 6 (BS 53868) PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 100.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

NORDIC
NORDIC
NORDIC
NORDIC
NORDIC
NOVARA
NOVARA

NOVARA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

NOVARA
NOVARA
NOVARA
NOVARA
NOVARA
NOVARA 1
NOVARA 10
NOVARA 11
NOVARA 12
NOVARA 13
NOVARA 14
NOVARA 15
NOVARA 16
NOVARA 17
NOVARA 18
NOVARA 19
NOVARA 2
NOVARA 20
NOVARA 3
NOVARA 4
NOVARA 5
NOVARA 6
NOVARA 7
NOVARA 8
NOVARA 9

Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

NOVARA
NOVARA
NOVARA
NOVARA
NOVARA
SOLARA
SOLARA

SOLARA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

SOLARA
SOLARA
SOLARA
SOLARA
SOLARA 10
SOLARA 11
SOLARA 12
SOLARA 13
SOLARA 16
SOLARA 17
SOLARA 18
SOLARA 19
SOLARA 2
SOLARA 20
SOLARA 3
SOLARA 4
SOLARA 5
SOLARA 6
SOLARA 7
SOLARA 8
SOLARA 9

Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

SOLARA
SOLARA
SOLARA
SOLARA
URIAN
URIAN

URIAN


Karakteristikat teknike

Përbërja: 26% PES

URIAN
URIAN
URIAN
URIAN
URIAN 1
URIAN 2
URIAN 3
URIAN 4

Karakteristikat teknike

Përbërja: 26% PES

URIAN
URIAN
URIAN
URIAN
VERA
VERA

VERA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

VERA
VERA
VERA
VERA
VERA 1
VERA 2
VERA 3
VERA 4
VERA 5

Karakteristikat teknike

Përbërja: 83% PES, 12% PAC, 5% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 380 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

VERA
VERA
VERA
VERA