KOLEKSIONET E PËLHURAVE AQUACLEAN TE REKOMENDUARA PËR SHTËPI ME KAFSHË SHTËPIAKE


Zbulo të gjitha koleksonet e pëlhurave tona me teknologjinë Aquaclean. Zgjidh mbulesat qe të pëlqejnë më shumë dhe kërkoji në dyqanet me të afërta. Nëse nuk e ke të qartë, përdor simuluesin tonë për të parë se si do duket divani yt më pas.

ALHAMBRA
ALHAMBRA

ALHAMBRA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 445.00 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: < 4 - Mbushja: < 6 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA 1
ALHAMBRA 10
ALHAMBRA 11
ALHAMBRA 12
ALHAMBRA 13
ALHAMBRA 14
ALHAMBRA 2
ALHAMBRA 3
ALHAMBRA 4
ALHAMBRA 5
ALHAMBRA 6
ALHAMBRA 7
ALHAMBRA 8
ALHAMBRA 9
ALTEA
ALTEA

ALTEA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 495 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ALTEA
ALTEA
ALTEA
ALTEA
ALTEA
ALTEA 01
ALTEA 05
ANETO
ANETO

ANETO


Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

ANETO
ANETO
ANETO
ANETO
ANETO 03
ANETO 04
BELICE
BELICE

BELICE


Karakteristikat teknike

Përbërja: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 445,00 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: < 4 mm - Mbushja: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

BELICE
BELICE
BELICE
BELICE
BELICE
BELICE 1
BELICE 10
BELICE 11
BELICE 12
BELICE 13
BELICE 14
BELICE 15
BELICE 16
BELICE 17
BELICE 18
BELICE 19
BELICE 3
BELICE 4
BELICE 5
BELICE 6
BELICE 7
BELICE 8
BELICE 9
CALEIDO
CALEIDO

CALEIDO


Karakteristikat teknike

Përbërja: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 445,00 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: < 4 mm - Mbushja: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO 3
CALEIDO 4
CARABU
CARABU

CARABU


Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 410 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: > 4 mm (BS 3320) - > 6 daN (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 250.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: > 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: > 6 E mirë (ISO 105-B02)

CARABU
CARABU
CARABU
CARABU
CARABU
carabu 102
carabu 106
carabu 108
carabu 109
carabu 110
carabu 131
carabu 138
CARABU 139
CARABU 155
CARABU 156
CARABU 163
CARABU 164
CARABU 165
CARABU 184
carabu 33
carabu 49
carabu 57
carabu 60
carabu 66
carabu 69
carabu 72
carabu 75
carabu 76
carabu 77
carabu 78
carabu 80
carabu 81
carabu 86
carabu 91
carabu 92
carabu 94
DAYTONA
DAYTONA

DAYTONA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 55% PES, 35% ACRIL, 10% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 450 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: < 4 mm - Mbushja: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 200.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA 102
DAYTONA 106
DAYTONA 108
DAYTONA 109
DAYTONA 110
DAYTONA 131
DAYTONA 135
DAYTONA 137
DAYTONA 138
DAYTONA 139
DAYTONA 141
DAYTONA 142
DAYTONA 145
DAYTONA 146
DAYTONA 148
DAYTONA 151
DAYTONA 152
DAYTONA 153
DAYTONA 155
DAYTONA 156
DAYTONA 157
DAYTONA 158
DAYTONA 163
DAYTONA 164
DAYTONA 165
DAYTONA 182
DAYTONA 183
DAYTONA 184
DAYTONA 185
DAYTONA 49
DAYTONA 57
DAYTONA 60
DAYTONA 72
DAYTONA 76
DAYTONA 77
DAYTONA 78
DAYTONA 80
DAYTONA 81
DAYTONA 86
DAYTONA 91
DAYTONA 98
EDEN
EDEN

EDEN


Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN 01
EDEN 02
EDEN 03
EDEN 04
EDEN 05
EDEN 08
EDEN 09
EDEN 10
EDEN 11
EDEN 12
EDEN 13
EDEN 14
EDEN 15
EDEN 16
EDEN 17
EDEN 18
HIDRA
HIDRA

HIDRA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 445,00 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: < 4 mm - Mbushja: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

HIDRA
HIDRA
HIDRA
HIDRA
HIDRA
HIDRA 1
HIDRA 2
LUGANO
LUGANO

LUGANO


Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 50.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO 01
LUGANO 02
LUGANO 03
LUGANO 04
LUGANO 06
LUGANO 07
LUGANO 08
LUGANO 09
LUGANO 10
LUGANO 11
LUGANO 12
MARINA
MARINA

MARINA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 45% PES, 32% ACRIL, 14% PA, 9% CV

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 445 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 200.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

MARINA
MARINA
MARINA
MARINA
MARINA
MARINA 102
MARINA 104
MARINA 107
MARINA 111
MARINA 114
MARINA 115
MARINA 116
MARINA 117
MARINA 120
MARINA 121
MARINA 123
MARINA 125
MARINA 126
MARINA 128
MARINA 129
MARINA 160
MERIDA
MERIDA

MERIDA


Karakteristikat teknike

Përbërja: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 475 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350N (ISO 13934-1)

Zhvendosja e të qepurave: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Rezistenca ndaj gërryerjes: > 25.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: > 4 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA 02
MERIDA 06
MERIDA 07
NORDIC
NORDIC

NORDIC


Karakteristikat teknike

Përbërja: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Gjerësia: 140 cm. UNE 400335

Pesha m2: 410 gr/m2

Rezistenca ndaj grisjes: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Rezistenca ndaj tërheqjes: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Zhvendosja e të qepurave: Thurrja: < 4 (BS 3320) - Mbushja: < 6 (BS 53868) PR EN ISO 13936-2 (mm)

Rezistenca ndaj gërryerjes: 100.000 ciklet UNE EN ISO 12947

Rezistenca ndaj kokrrizave që formohen në copë: 5 pa kokrriza(ISO DIS 12945-2)

Qëndrueshmëria e pikturave ndaj fërkimit: 4 E mirë(ISO 105-X12)

Qëndrueshmëria e pikturave në dritë: 6 E mirë (ISO 105-B02)

NORDIC
NORDIC
NORDIC
NORDIC
NORDIC
NORDIC 101
NORDIC 104
NORDIC 108
NORDIC 111
NORDIC 113
NORDIC 114
NORDIC 115
NORDIC 116
NORDIC 117
NORDIC 118
NORDIC 119
NORDIC 120
NORDIC 121
NORDIC 125
NORDIC 127
NORDIC 128
NORDIC 129
NORDIC 130
NORDIC 131

Ngjyra e imazheve të shfaqura mund të mos përputhen me produktin përfundimtar. Kontrolloni me dyqanin tuaj të mobiljeve.

Çfarë është SAFE FRONT®?

Është një mbrojtës kundër mikoorganizmave dhe bakterieve. Është një metodë komplet ekologjike dhe e padëmshme për eleminimin e mikoorganizmave dhe bakterieve nga materialet tekstile. SAFE FRONT® është veçanërisht i dobishëm në shtëpitë me kafshë shtëpiake për shkak të përhapjes së mikroorganizmave të pluhurit dhe bakterieve në këto kafshë. Është asgjësues ndaj prezencës së këtyre mikroorganizmave.

pëlhura

Pëlhura të rekomenduara
për shtëpi me KAFSHË SHTËPIAKE

Shëndet, higjenë dhe mirëqënie


Përhapja e bakterieve dhe mikroorganizmave kur ke kafshë shtëpiake është një realitet.

Safe Front është një aleat i madh kundër këtyre organizmave që mund të shkaktojnë alergji veçanërisht tek fëmijët dhe pleqtë.

Më shumë jetëgjatësi


Këto koleksione disponojnë një barrierë fizike, një fletëz ndërmjet thurrjeve dhe pjesës së dukshme të pëlhurës që pengon kapjen aksidentale në të jo vetëm të kafshëve por edhe të perçinave të pantallonave, zinxhirëve apo unazave.

Mirëmbajtje e lehtë


Sipërfaqet e këtyre koleksioneve janë plotësisht të lëmuara ç’ ka lehtëson heqjen e qimeve të kafshëve shtëpiake nga copa.

SIMULUES PËR PËLHURAT E REKOMANDUARA PËR SHTËPITË ME KAFSHË SHTËPIAKE


Aquaclean ju fton të përdorni imituesin tonë për ta bërë më të lehtë që të imagjinoni se si tapiceri që keni zgjedhur është në divanin tuaj. Përveç kësaj, gjithashtu mund të zbuloni Koleksione të reja me Aquaclean Technology® për ta bërë jetën tuaj shumë më të lehtë.

 

Ngjyra e imazheve të shfaqura mund të mos përputhen me produktin përfundimtar. Kontrolloni me dyqanin tuaj të mobiljeve

Këshilla

KËSHILLA PËR TË BASHKËJETUAR ME KAFSHËN TËNDE SHTËPIAKE

Divani është qendra e shtëpisë dhe kafshët mund të jenë shumë territorialë, kështu që mund të jetë një vend mjaft tërheqës për kafshën tuaj shtëpiake. Kafshët kanë sjellje të cilat ndryshojnë shumë në varësi të llojit të tyre. Investimi më i mirë që mund të bëni është të edukoni kafshën tuaj shtepiake në mënyrë të tillë që të përdorë vendet e duhura.

SHMANG GËRVISHTJET

Mund të vendosësh lëkura portokalli ose të fërkosh copën me këtë të fundit, sepse aroma e agrumeve nuk është e këndëshme për kafshët.

EDUKO KAFSHËN TËNDE SHTËPIAKE

Bli një krruajtës për macen macen tënde dhe mesoji ta përdorë. Me qëllim që të mësohet me të, mund t'i vini krruajtësit pak catnip(bimë) apo valerianë(bimë). Këto erëra i tërheqin. Dhe mos harro të shpërblesh macen tënde sa herë që ta përdorë.

PASTRIMI I KAFSHËVE I

Mba të shkurtër thonjtë e kafshës tënde, për të shmangur qe t'i mprehë duke prishur kështu divanin.

PASTRIMI I KAFSHËVE II

Krih kafshën tënde shtëpiake rregullisht. Qimet që do hidhni në plehra, nuk do jenë vërdallë nëpër shtëpi.

USHQIM I SHËNDETSHËM

Ushqe mirë kafshën tënde shtëpiake, sepse një dietë e papërshtatshme mund të shkaktojë më shumë rënie qimesh. Gjithashtu, një ushqim i shëndetshëm do të ndihmojë që mos të sëmuren, duke u dhënë një jetë më cilësore.