Republika Slovenija
Contract

POLITIKA ZASEBNOSTI

Podjetje posveča posebno pozornost varovanju osebnih podatkov Uporabnikov storitev njegovega spletnega mesta. Prek svoje politike zasebnosti (od tu dalje Politika) Podjetje obvešča UPORABNIKE spletnih mest https://www.aquaclean.como uporabah osebnih podatkov, ki se zbirajo na spletnem mestu, z namenom, da se lahko vsak uporabnik prosto in prostovoljno odloči ali želi posredovati zahtevane podatke.

Podjetje si pridržuje pravico spreminjanja te Politike, da bi jo prilagodila novostim v zakonodaji, merilom sodne prakse, praksam v sektorju ali interesom podjetja. O vsaki taki spremembi vas bo podjetje pravočasno obvestilo, da boste dodobra seznanjeni z njeno vsebino.

ODGOVORNOST

Odgovornost za obdelavo osebnih podatkov nosi: Inversiones Industriales Serpis S.L.

Poslovni naslov: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante), Španija/España.

Internet: https://www.aquaclean.com,

Elektronski naslov: RGPD@aquaclean.com

NAMEN OBDELAVE

Osebne podatke uporabnikov obdelujejo podjetja Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer y Textiles Pascual; od tu dalje Grupo Aquaclean. Namen zbiranja teh podatkov je:

 1. Upravljanje strank in dobaviteljev skupine Grupo Aquaclean
 2. Opravljanje zahtevanih storitev.
 3. Upravljanje nakupov na naši spletni strani.
 4. Sodelovanje uporabnikov v komercialnih promocijah, kuponih za popuste itd.
 5. Zbiranje statističnih podatkov in tržne študije.
 6. Pošiljanje komercialnih sporočil.

ROK HRAMBE

Posredovani osebni podatki bodo hranjeni v zakonsko določenem roku hrambe, saj bomo tako izpolnjevali zakonske obveznosti. Zainteresirana stranka lahko zahteva njihov izbris, če ima pravico do tega.

ZAKONITOST

Podjetje ima zakonito pravico do obdelave osebnih podatkov na podlagi soglasja, ki ga poda zainteresirana stranka, v enega ali več določenih namenov, kakor to navaja člen 6.1.a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Naše spletno mesto vsebuje hiperpovezave (links), ki obiskovalcu nudijo premik na druge spletne strani. Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za politiko zasebnosti, ki je morda bila sprejeta na teh straneh.

PREJEMNIKI

Na splošno Grupo Aquaclean ne odstopa svojih podatkov tretjim osebam, razen v primerih, ko je to potrebno za organizacijo določenih dejavnosti ali opravljanje storitev.
V vsakem primeru se predviden odstop podatkov uredi s podpisom pogodbe in prejemnik teh podatkov ne more uporabiti v druge namene, kot le v tiste, ki jih je določila skupina Grupo Aquaclean.

PRAVICE UPORABNIKOV

Zainteresirani za osebne podatke lahko v vsakem primeru in skladno s SUVP uveljavlja naslednje pravice, ki so mu v pomoč:

 • Pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Pravico zahtevati popravek ali izbris ( pravica do pozabe).
 • Pravico zahtevati omejitev obdelave.
 • Pravico nasprotovati obdelavi podatkov.
 • Pravico do prenosljivosti podatkov.

Te pravice lahko zainteresirani uveljavlja z zahtevkom, ki mu priloži fotokopijo svoje osebne izkaznice in v katerem navede, katero od teh pravic zahteva izpolnjeno. Zahtevek mora poslati na naslov:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante), Španija/España

ali po elektronski pošti na RGPD@aquaclean.com

VAROVALNI UKREPI

Skupina Grupo Aquaclean bo uvedla primerne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi želi zagotoviti raven varnosti, ki ustreza tveganju podjetja.

UPORABA PIŠKOTKOV

Obveščamo vas, da aquaclean.com uporablja analitične piškotke za pridobivanje podatkov o vrsti brskanja, ki ga opravljate, o sekcijah, ki jih največ uporabljate, o izdelkih, o katerih poizvedujete, o času, v katerem brskate, o jeziku itn. ter tehnične piškotke s katerimi želimo izboljšati funkcionalnost spletne strani. Za več informacij si oglejte našo politiko zasebnosti. (povezava na politiko zasebnosti)

SPREMEMBA PREDPISOV

Podjetje si pridržuje pravico spreminjanja svoje politike zasebnosti, da bi jo prilagodila novostim v zakonodaji ali v sodni praksi ali tistim, ki izhajajo iz obstoječih zakonikov; ali pa iz poslovnih razlogov podjetja.

O vsaki taki spremembi boste predhodno in pravočasno obveščeni na naši spletni strani, zahtevali bomo tudi posebno soglasje prizadetih, če se soglasje v skladu s pogoji te politike ne smatra za že odobreno.

Če se želite pozanimati o morebitnih nejasnostih, vprašanjih ali pripombah, ki bi jih imeli v zvezi s temi predpisi, lahko pisno stopite v stik z RGPD@aquaclean.com

1. PRAVNO OBVESTILO - GLAVNI VIDIKI

Pozorno preberite naslednje pravno obvestilo glede spletnega mesta aquaclean.com

1.1. Podatki za prepoznavanje ponudnika storitev informacijske družbe

V skladu z 10. členom Zakona 34/2002 z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja.
Lastnik tega portala:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
CIF: ESB-53329173
Naslov: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante), Španija/España
Internet: https://www.aquaclean.com,
Elektronski naslov: RGPD@aquaclean.com

1.2. Sprejem in veljavnost splošnih in posebnih pogojev

Tako brskanje kot uporaba in/ali naročilo kateregakoli izdelka, ponujenega na tej spletni strani vam pripisuje status uporabnika, kar pomeni, da sprejemate v celoti in brez zadržkov vse in vsakega od splošnih pogojev in -kjer je to primerno- posebnih pogojev, ki so veljavni v trenutku, ko kot uporabnik dostopate do spletne strani.
Podjetje si pridržuje pravico, da enostransko in v kateremkoli trenutku ter brez predhodnega obvestila razširja in spreminja predstavitev, konfiguracijo in vsebine svoje spletne strani ali tudi na isti način začasno ustavi predstavitev, konfiguracijo, tehnične specifikacije in storitve spletnega mesta.

2. SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

2.1.- Obveznosti uporabe

Na splošno se uporabnik obvezuje, da bo spoštoval vse pogoje uporabe in da bo vedno ravnal v skladu z zakoni, dobrimi navadami in zahtevami po dobrovernosti, da bo ravnal s primerno skrbnostjo, ki bo ustrezala naravi storitve, ki jo uživa in da se bo vzdržal koriščenja tega spletnega mesta na načine, ki bi lahko onemogočili, poškodovali ali poslabšali normalno delovanje spletišča, lastnino ali pravice lastnika Inversiones Industriales Serpis S.L. , ostalih uporabnikov ali sploh katerekoli tretje osebe.
Predvsem pa -in ne da bi to kakorkoli omejevalo obveznost, ki jo je uporabnik na splošno prevzel skladno z gornjim odstavkom- se uporabnik za uporabo tega spletnega mesta zavezuje podjetju Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • Če Inversiones Industriales Serpis S.L uporabniku posreduje “Uporabniško ime” in “Geslo”, mora uporabnik poskrbeti za primerno varnost teh elementov, ki ga identificirajo in mu omogočajo dostop do raznih storitev, ponujenih na spletnem mestu. Obenem se obvezuje, da tretjim osebam ne bo prepustil uporabe teh storitev niti jim dovolil dostopa do njih ter da prevzema odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala v primeru zlorabe.
 • Ne vnašajte, shranjujte ali razširjajte s spletnega mesta ali po samem spletišču kakršnihkoli informacij ali gradiva obrekljive, žaljive, obscene, ogrožajoče, rasno nestrpne narave, ki bi spodbujala nasilje, rasno, spolno, ideološko ali versko diskriminacijo ali ki bi na kakršenkoli način ogrožala moralo, javni red, temeljne pravice, javne svoboščine, čast, zasebnost ali podobo tretjih oseb in ki bi, na splošno, kršila veljavne španske predpise in predpise države, v kateri živite.
 • Ne vnašajte, shranjujte ali razširjajte prek spletnega mesta nobenih računalniških programov, podatkov, virusov, kod ali kakršnekoli druge datoteke, ki bi utegnila povzročiti škodo ali kakršnekoli spremembe v spletnem mestu, v katerikoli storitvi ali katerikoli opremi, kateremkoli sistemu ali omrežju podjetja kateregakoli uporabnika ali, na splošno, katerekoli tretje osebe in ki bi utegnila onemogočiti normalno delovanje le-teh.
 • Ne uničujte, spreminjajte, izkoriščajte za svojo uporabo, onemogočajte ali povzročajte škodo na podatkih, informacijah, programih, elektronskih dokumentih ali, na splošno, datotekah podjetja uporabnikov ali tretjih oseb.

Podjetje lahko v kateremkoli trenutku in brez predhodnega obvestila spreminja te Splošne pogoje , tako kot tudi Posebne pogoje, ki bodo, kadar je to primerno, vključeni z objavo teh sprememb na spletnem mestu, tako da se bodo uporabniki lahko seznanili z njimi.

2.2.- Omejitev odgovornosti

Podjetje ne daje nikakršnega jamstva in v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za škodo katerekoli narave, ki bi utegnila povzročiti:

 • Na splošno glede zlorabe vašega spletnega mesta. Uporabniki morajo spletno mesto uporabljati pravilno, v skladu z vsemi zgoraj omenjenimi pogoji. Lastnik ne nosi nobene odgovornosti za neprimerno uporabo.
 • Glede morebitnih tehničnih pomanjkljivosti. Podjetje v nobenem primeru ne odgovarja za spremembe v svojih storitvah, katerih vzrok so napake v električnem omrežju, podatkovnem omrežju, strežniku ali katerikoli drugi storitvi.
 • Glede dostopa tretjih oseb do sistema. Podjetje bo podvzelo varnostne ukrepe, potrebne za zaščito dostopnih podatkov in informacij, a pri tem ne bo odgovarjalo za dejanja tretjih oseb, ki bi dostopale do teh podatkov in s tem kršile uveljavljene varnostne mere.
 • Podjetje stalno vlaga v tehnološka sredstva, s katerimi poskuša čim bolj zmanjšati tveganje prenosa virusov in podobne programske opreme ter vsebin, ki v njegovih informacijskih sistemih niso pooblaščene. Kljub temu naj se uporabnik zaveda, da mora sprejeti svoje lastne ukrepe za zmanjšanje škode, ki jo povzročajo nepooblaščena programska oprema, virusi, trojanski konji in vse vrste zlonamerne programske opreme, imenovane mal-ware ter da je podjetje izvzeto od vsakršne odgovornosti, ki bi utegnila nastati zaradi zadrževanja mal-wara v obdelavah, ki jih omogoča to spletno mesto.

2.3.- Uporaba hiperpovezav

Uporabnik Interneta, ki želi vnesti povezave s svojih spletnih strani na Spletno stran Podjetja bo moral izpolniti tu spodaj navedene pogoje. Zakonskim odgovornostim se zaradi nepoznavanja teh pogojev ne bo mogel izogniti.
Povezava bo možna samo z domačo stranjo ali glavno stranjo Spletne strani, nikakor je pa ne bo možno reproducirati (inline povezave, kopije besedil, grafike, itn.). V skladu z uporabljeno veljavno zakonodajo ni v nobenem primeru dovoljeno vstavljati nobene vrste okvira, ki bi obdajal Spletno stran ali dovoljeval prikazovanje vsebin prek drugih internetnih naslovov, ki se razlikujejo od naslova Spletne strani. V vsakem primeru je prepovedano prikazovanje skupaj z vsebinami, ki so izven Spletne strani in ki: (I) povzroča ali lahko povzroči napako, prevaro ali zmedo med uporabniki glede resničnega porekla storitev ali vsebin; (II) predvideva nepošteno primerjanje ali oponašanje; (III) služi za izkoriščanje ugleda blagovne znamke in dobrega glasu podjetja; ali (IV) ga veljavna zakonodaja prepoveduje na katerikoli drug način.
Na strani, ki postavlja povezavo, se ne sme navajati nobene neresnične, netočne ali napačne izjave o Podjetju, njegovem naslovu, njegovih zaposlenih in strankah ali o kakovosti storitev, ki jih ponuja.
Na strani, kjer je postavljena povezava, ni v nobenem primeru dovoljeno izjavljati, da se je Podjetje strinjalo z vstavitvijo povezave ali da na kakšen drugačen način sponzorira, sodeluje, preverja ali nadzoruje storitve pošiljatelja.
Pošiljatelj ima na svoji lastni strani prepovedano uporabo kakršnekoli blagovne znamke -besedne, grafične ali mešane- ali kateregakoli drugega razpoznavnega znaka podjetja, razen kadar to dovoljuje zakon ali ga Podjetje za to izrecno pooblasti, in to, če je v teh primerih dovoljena neposredna povezava do Spletne strani na način, ki je v skladu s to določbo.
Stran, ki postavlja povezavo mora biti zvesta zakonu in na noben način ne sme odstraniti vsebin ali se povezati z lastnimi ali vsebinami tretjih oseb, ki: (I) so nezakonite, škodljive ali v nasprotju z moralo in dobrimi navadami (pornografske, nasilne, rasistične itn.); (II) uporabniku vzbujajo lažno idejo, da se Podjetje strinja, daje oporo, se pridružuje ali na katerikoli način podpira pošiljateljeve ideje, manifestacije ali izjave, bodisi zakonite ali nezakonite; (III) so neprimerne ali ne ustrezajo dejavnosti z ozirom na kraj, vsebine in tematiko spletne strani pošiljatelja. Prav tako Uporabnik ne bo izdelal na svoji Spletni strani nobene hiperpovezave (od tu dalje “link”) na spletno stran, ki vsebuje nezakonite informacije ali vsebine, v nasprotju s splošno sprejeto moralo, dobrimi navadami in z javnim redom.

2.4.- Intelektualna in industrijska lastnina

Strukturo, oblikovanje in način predstavitve elementov, ki so na voljo na tej spletni strani (grafike, slike, fotografije, vzorci in gradivo, ki se v njih prikazuje, industrijske tehnologije, datoteke, logotipi, barvne kombinacije in katerikoli element, ki je lahko predmet zaščite) varujejo pravice intelektualne in industrijske lastnine imetnika Inversiones Industriales Serpis S.L. ali tiste, za katere so bile pridobljene ustrezne pravice uporabe.
Prepovedano je reproduciranje, preoblikovanje, distribuiranje, javno komuniciranje, dajanje na voljo javnosti in, na splošno, katerakoli oblika delnega ali celotnega izkoriščanja elementov, naštetih v gornjem odstavku. Objava le-teh na drugih spletnih straneh ali v drugih digitalnih ali pisnih medijih zahteva izrecno privolitev lastnika spletne strani in v vsakem primeru se mora izrecno sklicevati na lastnika omenjenih intelektualnih pravic, se pravi na podjetje Inversiones Industriales Serpis S.L.
Uporaba razpoznavnih znakov (blagovnih znamk, komercialnih imen) brez izrecnega pooblastila zakonitih lastnikov ni dovoljena.
Brez izrecnega pooblastila podjetja Inversiones Industriales Serpis S.L. ni dovoljena povezava do “končnih spletnih strani”, “okvirov” ali do katerekoli podobne manipulacije. Povezave morajo vedno biti na glavni ali na domači strani spletnega mesta.

2.5.- Veljavna jurisdikcija in zakonodaja

Za pričujoče Splošne pogoje veljata španska zakonodaja in jurisdikcija.
Podjetje in Uporabnik se, ne glede na svoje stalno bivališče izrecno odpovedujeta katerikoli drugi krajevni pristojnosti, ki bi ji pripadala in podrejata svoje delovanje jurisdikciji sodišč v kraju ALCOY za vsa morebitna vprašanja in dejanja, ki izhajajo iz zagotavljanja Spletnega mesta in iz storitev in vsebin tega spletišča ter za tista v zvezi z razlago, uporabo, izpolnjevanem ali neizpolnjevanjem pričujočih določil.

Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Politika piškotkov | Developers
© 2023 | Aquaclean© | Vse pravice pridržane.