spinner

“Zemlje ne podedujemo od svojih prednikov; izposodimo si jo od svojih otrok”

Mahatma Gandhi

AQUACLEAN NE VSEBUJE PFC-jev

V Združenih državah Amerike in v Evropi so se problemi onesnaževanja pričeli pojavljati od leta 1950 naprej, v času, ko se je pričela proizvodnja PFC-jev.

PFC-ji (fluoroogljiki | perfluoroogljiki) so skupina kemikalij, ki jih je ustvaril človek in so znane po svojem negativnem učinkovanju v okolju. Veliko podjetij jih uporablja pri proizvodnji svojih izdelkov.

Fluorirani plini se uporabljajo v številnih industrijskih aplikacijah, med njimi so hladilne naprave in gasilni aparati, elektronika, proizvodnja zdravil, kozmetike in tekstila. Res pa je, da večina industrij uporabo teh plinov že opušča zaradi njihovih škodljivih učinkov.

V tekstilnem sektorju so se PFC-ji (fluoroogljiki | perfluoroogljiki), te umetne snovi, uporabljali zaradi učinkovite vodoodbojnosti in oljeodbojnosti in odpornosti proti umazaniji nasploh.

S proizvodnimi procesi, čiščenjem in odstranjevanjem na koncu življenjske dobe izdelka te spojine ogrožajo človeka, saj se tovrstne snovi kopičijo v živih tkivih in postanejo potencialno rakotvorne. Dejansko so te spojine našli v živalih, kot so delfini, v jetrih severnih medvedov in tudi v človeški krvi. Poleg tega lahko PFC-ji vplivajo na ščitnico, na plodnost in na rast tumorjev pri ljudeh.

Zato je Greenpeace leta 2011 (https://es.greenpeace.org/international/) pričel z izčrpno analizo ravni PFC-jev v določenih blagovnih znamkah tekstilnih izdelkov in prosil tekstilno industrijo naj iz svojih izdelkov odstrani vse nevarne snovi. Mnogi to že resno upoštevajo.

Greenpeace opozarja na lastnosti, ki opredeljujejo okoljske probleme PFC-jev:

  • Visoka vsebnost fluora.
  • Niso biološko razgradljivi.
  • Zelo obstojni v okolju.

Poleg tega imajo te molekule veliko sposobnost razširjanja v naše vodne vire, kot so reke, jezera, jezi in morja in ko se sprostijo v okolju, vztrajajo več generacij.

Zaradi vseh teh pomanjkljivosti je Evropska komisija (https://ec.europa.eu/commission/index_sl) sestavila nujen Predlog za zmanjšanje uporabe teh spojin in jih vključiti v seznam nevarnih snovi, da bi jih podjetja prenehala uporabljati v proizvodnji svojih izdelkov.

Ta pobuda Evropske komisije je skupaj z ukrepi in kampanjami, ki jih je Greenpeace izvajal od leta 2012 naprej, povzročila znaten porast števila izdelkov na trgu, izdelanih z alternativnimi PFC-Free tehnologijami.

Aquaclean se je pridružil tej pobudi, saj menimo, da je z ozirom na to, kar bomo zapustili prihodnjim generacijam naša odgovornost izogniti se uporabi tovrstnih snovi in namesto PFC-jev poiskati druge, bolj tehnološke, bolj trajnostne in bolj eco-friendly oziroma okolju prijazne možnosti.

Nekaj let je, odkar to počnemo in se zavedamo kako pomembno je podpirati tovrstne ukrepe, ki skrbijo za naše zdravje in varujejo okolje. Zato v Aquacleanu ne uporabljamo PFC-jev pri izdelavi naših tkanin in spoštujemo filozofijo PFC Free, kajti z odgovorno potrošnjo lahko skupno nudimo podporo zeleni proizvodnji.

pfc free