Romania
Contract

Politică de confidenţialitate

Compania este preocupată în mod deosebit de protecția datelor cu caracter personal a Utilizatorilor serviciilor oferite de pagina Web. Prin prezenta Politică de Confidențialitate (numită în continuare Politica) Compania îi informează pe UTILIZATORII paginilor web: https://www.aquaclean.com, cu privire la utilizările la care sunt supuse datele cu caracter personal colectate de pe pagina Web, cu scopul de a decide, în mod liber și voluntar, dacă doresc să furnizeze informațiile solicitate.

Compania își rezervă dreptul de a modifica această Politică în vederea adaptării acesteia la modificările legislative, la criterii jurisprudențiale, la practicile din sectorul de activitate sau la interese ale entității. Orice modificare a acesteia va fi anunțată în prealabil, pentru a avea o cunoaștere deplină a conținutului său.

RESPONSABIL

Responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal este: Inversiones Industriales Serpis S.L.

Sediu social: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante) Spania

Pagină web: https://www.aquaclean.com,

E-mail: RGPD@aquaclean.com

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt supuse prelucrării  de către companiile Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer y Textiles Pascual; denumite în continuare Grupo Aquaclean. Scopul colectării acestor date constă în:

 1. Managementul Clienților și al Furnizorilor Grupului Aquaclean
 2. Prestarea serviciilor solicitate.
 3. Gestionarea achizițiilor pe site-ul nostru.
 4. Participarea utilizatorilor la campanii comerciale, cupoane de reduceri etc...
 5. Realizarea de statistici și de studii de piață.
 6. Trimiterea de comunicări comerciale.

TERMEN DE PĂSTRARE

Datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate pentru o perioadă de timp corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite obligațiile legale, sau până când se va solicita ștergerea acestora de către partea interesată, iar aceasta din urmă este îndreptățită să facă acest lucru.

ÎNDREPTĂȚIRE

Compania are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, pe baza consimțământului acordat de partea interesată pentru unul sau mai multe scopuri specifice, după cum este prevăzut în articolul 6.1 a) din Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal.
Acest site include hyperlink-uri care îi permit vizitatorului să navigheze spre alte pagini. Compania nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește politica de protecție a datelor care ar putea fi adoptată în acestea.

DESTINATARI

În general, Grupul Aquaclean nu cedează datele dumneavoastră unei terțe părți, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru organizarea anumitor activități sau pentru prestarea de servicii.
În orice caz, transmiterile prevăzute sunt regularizate prin semnarea de contracte, iar entitatea cesionară nu va putea folosi informațiile transmise în alte scopuri decât cele stabilite de Grupul Aquaclean.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

Persoana interesată de datele cu caracter personal poate, în orice caz, să își exercite drepturile pe care le are, conform RGPD și care sunt:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal referitoare la partea interesată.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat).
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.

Partea interesată își va putea exercita aceste drepturi prin cerere însoțită de o copie xerox a actului său de identitate și în care va trebui să specifice care dintre aceste drepturi dorește să le exercite, trimisă la următoarea adresă:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante) Spania

sau prin e-mail la RGPD@aquaclean.com

MĂSURI DE SECURITATE

Grupul Aquaclean va aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel de securitate corespunzător riscului acestuia.

UTILIZAREA DE COOKIE-URI

Vă informăm că aquaclean.com utilizează cookie-uri de analiză pentru a obține informații cu privire la tipul de navigare pe care îl folosiți, secțiunile pe care le utilizați cel mai mult, produsele consultate, intervalul orar, limba etc. și cookie-uri tehnice, pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului. Pentru mai multe informații, consultați politica privind utilizarea cookie-urilor. (link către politica privind utilizarea cookie-urilor)

MODIFICAREA NORMELOR

Compania își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică în vederea adaptării acesteia la evoluțiile legislative sau jurisprudențiale, precum și la cele care pot rezulta din codurile standard existente în materie sau din motive corporative.

Astfel de modificări vor fi comunicate în prealabil pe site-ul nostru, fără a aduce atingere solicitării consimțământului necesar din partea celor afectați atunci când se consideră că acesta nu este acordat în conformitate cu termenii prezentei politici.

Pentru orice fel de nelămuriri, întrebări sau comentarii care pot apărea cu privire la prezentul regulament puteți să vă adresați în scris la RGPD@aquaclean.com

1. ASPECTE GENERALE AVIZ JURIDIC

Citiți cu atenție următorul aviz juridic privind site-ul aquaclean.com

1.1. Date de identificare ale Furnizorului de Servicii ale Societății Informaționale

În conformitate cu articolul 10 din Legea 34/2002, din data de 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și de Comerț Electronic.
Acest portal este deținut de:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
CIF: ESB-53329173
Sediu:  Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante) Spania
Pagină web: https://www.aquaclean.com
E-mail: RGPD@aquaclean.com

1.2. Acceptarea și valabilitatea condițiilor generale și speciale

Atât navigarea cât și utilizarea și / sau plasarea de comenzi pentru oricare dintre produsele oferite pe acest site, vă va atribui statutul de Utilizator care presupune acceptarea deplină și fără rezerve a tuturor Condițiilor Generale și, după caz, a celor particulare în vigoare în momentul în care Dumneavoastră, în calitate de Utilizator, accesați site-ul.
Compania își rezervă dreptul de a extinde și de a modifica în mod unilateral, în orice moment și fără o notificare prealabilă, prezentarea, configurarea și conținuturile paginii Web, precum și dreptul de a suspenda temporar prezentarea, configurarea , specificațiile tehnice și serviciile site-ului, în același mod.

2. CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

2.1.- Obligații privind utilizarea

În general, Utilizatorul se angajează să respecte acești termeni și aceste condiții de utilizare și să acționeze întotdeauna în conformitate cu prevederile legale, cu bunele moravuri și cu cerințele bunei credințe, folosind procedura corespunzătoare naturii serviciului de care beneficiază și să se abțină de la folosirea prezentului site în orice mod care ar putea împiedica, afecta sau deteriora funcționarea normală a acestuia, a bunurilor sau a drepturilor proprietarului Inversiones Industriales Serpis S.L. a celorlalți utilizatori sau, în general a oricărei terțe părți.
În mod special și fără ca acest lucru să presupună vreo restricție față de obligația asumată de către Utilizator în general, în conformitate cu cele prevăzute în paragraful de mai sus, Utilizatorul se angajează, în utilizarea acestui site față de: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • În cazul în care îi sunt furnizate, Utilizatorul trebuie să protejeze în mod corespunzător „Numele de utilizator” și „Parola” furnizate de Inversiones Industriales Serpis S.L., ca elemente de identificare și de activare pentru accesul la diferitele servicii oferite pe site, angajându-se să nu cedeze utilizarea acestora și nici să permită accesul la acestea de către terți, asumându-și răspunderea pentru daunele și prejudiciile care ar putea fi cauzate de utilizarea lor necorespunzătoare.
 • Să nu introducă, să nu stocheze sau să difuzeze pe sau de pe site , nici o informație și nici un material care ar putea fi defăimător, injurios, obscen, amenințător, xenofob, care să incite la violență, la discriminare bazată pe rasă, sex, ideologie, religie sau care să încalce în vreun fel normele de conduită morală, ordinea publică, drepturile fundamentale, libertățile publice, onoarea, confidențialitatea sau imaginea terților și, în general, care să încalce legislația spaniolă în vigoare și cea a țării sale de reședință.
 • Să nu introducă, să nu stocheze sau să difuzeze prin intermediul site-ului nici un program de calculator, date, virus, cod sau orice alt fișier care ar putea cauza pagube sau orice alte modificări pe site, în oricare dintre servicii sau în oricare dintre echipamentele, sistemele sau rețelele companiei sau ale oricărui Utilizator sau, în general, al oricărei terțe părți, care ar putea împiedica funcționarea normală a acestora.
 • Să nu distrugă, să nu modifice, să nu utilizeze în folos propriu, să nu dezactiveze sau să deterioreze datele, informațiile, programele, documentele electronice sau, în general, fișierele companiei, ale Utilizatorilor sau ale terților.

Compania va putea, în orice moment și fără nici o notificare prealabilă, să modifice aceste Condiții Generale, precum și Condițiile Particulare care, după caz, vor fi incluse, prin publicarea modificărilor menționate pe site, pentru ca acestea să poată fi cunoscute de Utilizatori.

2.2.- Exonerare de răspundere

Compania nu acordă nici o garanție, nici nu își asumă răspunderea, în nici un caz, pentru daunele și prejudiciile de nici un fel care ar putea fi cauzate de:

 • În general, cu privire la utilizarea necorespunzătoare a site-ului său. Utilizatorii vor trebui să îl folosească în mod corespunzător, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, fără ca proprietarul să aibă vreo răspundere pentru utilizarea incorectă.
 • Cu privire la posibilele defecțiuni tehnice. Compania nu va fi răspunzătoare în nici un caz pentru nici o modificare a serviciului care poate apărea din cauza unor defecțiuni în rețeaua electrică, în rețeaua de conexiuni de date, pe server sau în orice alte servicii.
 • Cu privire la accesul terților la sistemul său. Compania va adopta măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele și informațiile care sunt accesate, însă fără a fi responsabilă de acțiunile unor terțe părți care, prin încălcarea măsurilor de securitate stabilite, accesează datele menționate mai sus.
 • Compania investește în mod constant în mijloace tehnologice care încearcă să reducă la minim riscul de viruși și de software similar și de conținuturi neautorizate în sistemele sale informatice. Cu toate acestea, Utilizatorul este conștient de faptul că trebuie să adopte propriile sale măsuri menite să reducă la minimum pagubele cauzate de software neautorizat, de viruși, de troieni și de orice tip de software numit malware, exonerând Compania de orice răspundere care ar putea rezulta din restricționarea de malware în procedurile activate în prezenta pagină web.

2.3.- Utilizarea hyperlink-urilor

Utilizatorul de Internet care dorește să introducă link-uri de pe propriile site-uri pe Pagina Web va trebui să respecte condițiile de mai jos, iar ignorarea acestora nu îl va scuti de responsabilitățile prevăzute de Lege.
Linkul se va conecta numai la pagina de pornire sau la pagina principală a paginii Web, dar nu va putea să o reproducă în niciun fel (link-uri interne, copie de texte, grafică etc.). În orice caz, va fi interzisă, în conformitate cu legislația aplicabilă și în vigoare în orice moment, crearea de frame-uri sau de cadre de orice tip care să implice pagina Web sau care să permită afișarea conținutului prin adrese de internet diferite de cele ale paginii Web și, în orice caz, atunci când se afișează împreună cu conținut diferit de cel al Paginii Web astfel încât: (I) cauzează sau poate cauza erori, confuzii sau înșelăciune în rândul utilizatorilor cu privire la adevărata origine a serviciului sau a Conținutului; (II) constituie un act de comparație sau de imitație; (III) servește pentru a profita de reputația mărcii și a prestigiului companiei; sau (IV) în orice alt mod este interzisă de legislația în vigoare.
De pe pagina care introduce linkul nu se va face nici un fel de declarație falsă, inexactă sau incorectă despre Companie, adresă, angajați, clienți sau cu privire la calitatea serviciilor pe care le oferă.
Pe pagina în care se află linkul nu se va declara, în nici un caz faptul că Compania și-a dat consimțământul pentru introducerea linkului sau că sponsorizează, colaborează, verifică sau supraveghează serviciile expeditorului sub o altă formă.
Pe pagina expeditorului este interzisă folosirea oricărei mărci verbale, figurative sau mixte sau a oricărui alt semn distinctiv al companiei, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau a celor autorizate în mod expres de către Companie și cu condiția ca în aceste cazuri să fie permisă o legătură directă cu pagina Web în modul stabilit în această clauză.
Pagina care stabilește legătura trebuie să respecte întru totul legislația și nu va putea în nici un caz să afișeze sau să se conecteze la conținuturi proprii sau ale terților care: (I) sunt ilegale, dăunătoare sau contrare moralei și bunelor moravuri (pornografice, violente, rasiste etc.); (II) induc sau pot induce Utilizatorului o concepție falsă potrivit căreia Compania subscrie, sprijină, aderă sau susține în vreun fel ideile, manifestările sau exprimările, licite sau ilicite, ale expeditorului; (III) sunt necorespunzătoare sau irelevante pentru activitate, având în vedere locul, conținutul și tema paginii Web a expeditorului. De asemenea, utilizatorul se va abține de la includerea pe pagina Web a oricărui hyperlink (denumit în continuare „link”) pentru direcționarea către o pagină Web care conține informații sau conținut ilegal, contrare moralei și a bunelor moravuri general acceptate și a ordinii publice.

2.4.- Proprietate intelectuală și industrială

Structura, designul și forma de prezentare a elementelor disponibile pe acest site (grafică, imagini, fotografii, eșantioane și materiale care apar în acestea, tehnologii industriale, fișiere, logo-uri, combinații de culori și orice element susceptibil de protecție) sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Inversiones Industriales Serpis S.L. sau de cele asupra cărora au fost obținute drepturile de utilizare corespunzătoare.
Sunt interzise reproducerea, modificarea, distribuirea, comunicarea publică, punerea la dispoziția publicului și, în general, orice alte forme de exploatare, parțiale sau totale ale elementelor menționate în secțiunea anterioară. Publicarea lor pe alte site-uri web sau în alte mijloace de comunicare digitală sau scrisă necesită consimțământul expres al proprietarului site-ului și, în orice caz, trebuie să se facă referire la calitatea de titular al drepturilor de proprietate intelectuală ale Inversiones Industriales Serpis S.L.
Nu este permisă utilizarea semnelor distinctive (mărci comerciale, denumiri comerciale), decât în cazul în care acest lucru este autorizat în mod expres de către proprietarii legitimi.
Dacă nu este autorizat în mod expres de Inversiones Industriales Serpis S.L. nu este permis link-ul către „paginile finale”, „frame-uri” și nici o altă manipulare similară. Link-urile trebuie să direcționeze întotdeauna către pagina principală sau către pagina de pornire a site-ului.

2.5.- Jurisdicția și legislația aplicabilă

Aceste condiții generale se supun legislației și jurisdicției spaniole.
Compania și Utilizatorul, indiferent de domiciliul lor, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție care le poate corespunde, se supun Jurisdicției Judecătorilor și Instanțelor din ALCOY, pentru soluționarea oricăror probleme ce pot apărea sau a oricăror acțiuni ce pot fi exercitate care decurg din furnizarea serviciului Web și a serviciilor și a conținuturilor sale, precum și cu privire la interpretarea, aplicarea, respectarea sau nerespectarea prezentului acord.

Avertisment legal | Politică de confidenţialitate | Politică de Cookies | Developers
© 2024 | Aquaclean© | Toate drepturile sunt rezervate.