Romania
Contract

AVERTISMENT LEGAL

Titularul drepturilor de proprietate intelectuală și de proprietate industrială și responsabilul cu fișierul și cu tratarea datelor obținute prin intermediul acestei pagini web este: Inversiones Industriales Serpis S.L. cu sediul la Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy,-Alicante-España cu CIF: ESB-53329173, și înscrisă la Registrul Comerțului din Alicante. Tom 2177, Cartea 0, Secțiunea opt, Coala 13, Pagina A-50.745.

www.aquaclean.com este o pagină web a Inversiones Industriales Serpis S.L. prin care li se oferă utilizatorilor de Internet informații privind compania și produsele fabricate și comercializate de către aceasta.

Inversiones Industriales Serpis S.L. nu-și asumă răspunderea pentru utilizarea incorectă de către utilizatori a acestei pagini web și își rezervă acțiunile legale oportune pentru a fi despăgubită pentru daunele sau prejudiciile cauzate de utilizarea inadecvată sau ilegală a acestora.

Inversiones Industriales Serpis S.L. își rezervă dreptul de a refuza accesul discreționar și în orice moment al utilizatorului la această pagină Web.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Drepturile de proprietate intelectuală și de proprietate industrială asupra întregului conținut al acestei pagini web, incluzând mărcile și semnele distinctive, îi aparțin exclusiv firmei Inversiones Industriales Serpis S.L.., cu excepția cazului în care este indicat în mod expres alt titular. Este strict interzisă reproducerea totală sau parțială, prin orice mijloc, a conținutului acestei pagini web, fără autorizația expresă și în scris.

CONȚINUT

Funcția linkurilor din această pagină Web este exclusiv aceea ce a informa utilizatorul și de a completa conținuturile paginii, deci Inversiones Industriales Serpis S.L.. nu-și asumă răspunderea pentru erorile linkurilor sau ale conținuturilor celorlalte pagini web la care se poate accesa.

RESPONSABILITATE

Inversiones Industriales Serpis S.L. își rezervă dreptul de a nu mai distribui și/sau fabrica produsele în orice moment. Pagina web nu reprezintă canalul oficial de notificare a înregistrărilor și ștergerilor produselor.

Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru infracțiunile pe care le va comite sau pentru prejudiciile pe care le-ar putea cauza ca urmare a utilizării paginii web.

Avertisment legal | Politică de confidenţialitate | Politică de Cookies | Developers
© 2024 | Aquaclean© | Toate drepturile sunt rezervate.