Jeśli tkaniny przeznaczone do użytku domowego muszą przejść szereg testów, które zagwarantują jakość odpowiednią do ich sposobu użytkowania, to sektor kontraktowy jest dużo bardziej wymagający, ponieważ tkaniny powinny spełniać wiele restrykcyjnych przepisów, które różnią się w zależności od kraju, w którym produkt jest sprzedawany.

Tkaniny Aquaclean w hotelu NH Bayrén w Playa de Gandia (Hiszpania)

Tkaniny kontraktowe są stosowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu osób, które z nich korzystają. Hotele, restauracje, szpitale czy lotniska to miejsca, w których wymaga się najwyższej jakości w zakresie wyboru tkaniny tapicerskiej na fotele, krzesła, ściany czy zasłony.

Najważniejsze testy, jakie muszą przejść tego rodzaju tkaniny przeznaczone do miejsc o dużym natężeniu ruchu, zaczynają się od spełnienia przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Innymi słowy, przepisy stanowią, że wszystkie tkaniny przeznaczone dla branży kontraktowej muszą posiadać właściwości, które czynią je idealnymi do tego typu przestrzeni bez obaw o użycie papierosów, zapalniczek czy zapałek.

A

Celem tego typu badań jest poznanie i ocena, przy jak najwierniejszym odtworzeniu rzeczywistych warunków użytkowania, zachowania się tkaniny w warunkach ogniowych, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników w przypadku wystąpienia pożaru. Wśród najważniejszych parametrów pozwalających na poznanie takiego zachowania w określonej sytuacji jest palność lub łatwość zapłonu, rozprzestrzenianie się płomienia, uwalnianie się płonących kropli lub cząstek, emisja ciepła i wytwarzanie dymu.

Poza tym, tkanina musi również przejść określoną liczbę cykli w Teście Martindale’ Innymi słowy, tkaniny przeznaczone dla branży kontraktowej powinny spełniać standardy w zakresie wytrzymałości, które pozwalają zmierzyć ich odporność na ścieranie, co odbywa się poprzez poddanie tkaniny procesowi ścierania mierzonemu w cyklach. Minimalna liczba cykli

wymagana dla branży kontraktowej wynosi 30.000. Im wyższa jest ta wartość, tym większa jest odporność na ścieranie, a zatem tkanina lepiej nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach, które są ciągle i regularnie użytkowane.

b

Tkaniny Aquaclean w firmie JUST CO w Singapurze (Republika Singapuru)

Jednak tkaniny kontraktowe grają w pierwszej lidze, dlatego oprócz wspomnianych wyżej testów, a także w celu zapewnienia wysokiej jakości podczas użytkowania, muszą one przejść szereg innych testów, które pozwalają zmierzyć zużycie i ubytek masy oraz ocenić zmiany w wyglądzie tkaniny.

Należy również podkreślić, że tkaniny przeznaczone dla branży kontraktowej w większości posiadają właściwości antybakteryjne, co pozwala uniknąć rozprzestrzeniania się roztoczy i grzybów, które mogłyby być szkodliwe dla użytkowników.

c

Tkaniny Aquaclean w hotelu Barrière w Cannes (Francja)

Jak już wspomnieliśmy, przepisy prawa dla branży kontraktowej obowiązujące w każdym kraju w zakresie produkcji tkanin, zarówno do dekoracji poziomej, jak i pionowej, są różne. Mimo tego utrudnienia często wysiłek, jaki producenci wkładają w ich spełnienie, jest wysoce nagradzany, gdy tkaniny odnoszą sukces zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.