Հայաստան (Armenia)
Contract

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում վեբ կայքի ծառայությունների օգտատերերի անձնական բնույթի տվյալների պաշտպանությանը։ Սույն գաղտնիության քաղաքականության միջոցով (այսուհետ՝ «Քաղաքականություն») ընկերությունը https://www.aquaclean.com վեբ կայքերի ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻՆ տեղեկացնում է վեբ կայքում հավաքվող անձնական բնույթի տվյալների օգտագործման մասին, որպեսզի նրանք որոշեն, ազատ և կամավոր կերպով՝ արդյոք ցանկանում են տրամադրել պահանջվող տեղեկատվությունը։

Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոխել սույն քաղաքականությունը, որպեսզի այն հարմարեցնի օրենսդրական նորամուծություններին, իրավական չափանիշներին, ոլորտում ընդունված գործելաոճին կամ խմբային շահերին։ Վերջինիս յուրաքանչյուր փոփոխության մասին կծանուցվի վաղօրոք՝ պատշաճ ժամանակահատվածում, որպեսզի դրա բովանդակությանը լիարժեքորեն ծանոթ լինեք։

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

Անձնական բնույթի տվյալների մշակման պատասխանատուն է՝ Ինվերսիոնես Ինդուստրիալես Սերպիս Ս.Պ.Ը (Inversiones Industriales Serpis S.L.)

Առևտրային հասցե՝ Ալիկանտեի մայրուղի 76, 03801 Ալկոյ (Ալիկանտե) Իսպանիա

Ինտերնետ՝ https://www.aquaclean.com,

Էլեկտրոնային հասցե՝ RGPD@aquaclean.com

ՄՇԱԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ

Օգտատերերի անձնական բնույթի տվյալները մշակվում են հետևյալ ընկերությունների կողմից՝Ինվերսինես Ինդուստրիալես Սերպիս (Inversiones Industriales Serpis), Անտիկուիր (Antecuir), Ինտերֆաբրիկս (Interfabrics), Ակուակլին Պոլանդ (Aquaclean Poland), Սերպիսկոլոր (Serpiscolor), Պասկուալ ի Բերնաբեու (Pascual y Bernabeu), Գրաֆեր ի Տեքստիլես Պասկուալ (Grafer y Textiles Pascual), այսուհետ՝ «Ակուակլին խումբ»։ Տվյալների հավաքման նպատակը հետևյալն է՝

 1. Ակուակլին խմբի հաճախորդների և մատակարարների համակարգում.
 2. Պահանջված ծառայությունների մատուցում.
 3. Մեր վեբ կայքում գնումների համակարգում.
 4. Օգտատերերի մասնակցությունը առևտրային առաջարկներում, զեղչային կտրոններ և այլն.
 5. Վիճակագրությունների և շուկայի ուսումնասիրությունների իրականացում.
 6. Առևտրային հաղորդագրությունների ուղարկում։

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Տրամադրված անձնական բնույթի տվյալները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է իրավական պարտականությունները կատարելու համար կամ մինչև շահագրգռված անձի կողմից դրանց վերացումը պահանջելը, եթե վերջինս իրավասու է դա անել։

ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունն իրավասու է մշակել անձնական բնույթի տվյալները, հիմք ընդունելով շահագրգիռ անձի տրամադրած համաձայնությունը մեկ կամ մի քանի հստակ նպատակներով, ինչպես սահմանված է «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ընդհանուր կանոնակարգի 6.1. հոդվածի «ա» կետով։
Սույն վեբ կայքը ներառում է հղումներ (լինքեր), որոնք թույլ են տալիս այցելուին տեղափոխվել այլ կայքեր։ Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում այդ կայքերի կողմից որդեգրվող տվյալների պաշտպանության քաղաքականության առնչությամբ։

ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐ

Որպես կանոն Ակուակլին խումբը չի փոխանցում իր տվյալներն այլ մարմինների, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա անհրաժեշտ է որոշակի միջոցառումների կազմակերպման կամ ծառայությունների մատուցման համար։
Ամեն դեպքում, նախատեսված փոխանցումները կարգավորվում են պայմանագրերի կնքմամբ, և այդ փոխանցումների հասցեատերերը չեն կարող օգտագործել իրենց տրամադրված տեղեկատվությունն այլ նպատակներով, քան Ակուակլին խմբի կողմից սահմանվածները։

ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Անձնական տվյալների շահագրգիռ անձը, բոլոր դեպքերում կարող է իրականացնել այն իրավունքները, որոնցով օժտված է՝ համաձայն ԱՏԸԿ-ի։ Դրանք են՝

 • Շահագրգիռ անձին առնչվող անձնական տվյալներ մուտք գործել հայցելու իրավունք.
 • Դրանց ժխտումը կամ վերացումը (մոռացության իրավունք) պահանջելու իրավունք.
 • Դրանց մշակումը սահմանափակելու պահանջի իրավունք.
 • Դրանց մշակմանն ընդդիմանալու իրավունք.
 • Տվյալներն այլ պլատֆորմ տեղափոխելու իրավունք.

Շահագրգիռ անձը կկարողանա իրականացնել այդ իրավունքները դիմումի միջոցով, որը կուղեկցվի իր անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենով, որում կհստակեցվի՝ այդ իրավունքներից ո՞րն է ցանկանում իրականցնել, և կուղարկվի հետևյալ հասցեով՝
Ալիկանտեի մայրուղի 76, 03801
Ալկոյ (Ալիկանտե) Իսպանիա

կամ RGPD@aquaclean.com էլեկտրոնային հասցեի միջոցով։

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Ակուակլին խումբը կկիրառի համապատասխան տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցներ, որպեսզի երաշխավորի ռիսկին հակազդելու համար պատշաճ անվտանգության մակարդակ։

ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ

Ձեզ տեղեկացնում ենք, որ aquaclean.com-ն օգտագործում է վերլուծական քուքիներ՝ նպատակ ունենալով տեղեկատվություն ստանալ Ձեր կողմից իրականացվող նավիգացիայի տեսակի, առավել գործարկվող բաժինների, դիտված ապրանքների, գործարկման ժամային գոտիների, լեզվի և այլնի մասին, ինչպես նաև տեխնիկական քուքիներ՝ վեբ կայքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով։ Հավելյալ տեղեկատվության համար տե՛ս մեր քուքիների քաղաքականությունը (հղում դեպի քուքիների քաղաքականություն)։

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոխել սույն քաղաքականությունը, որպեսզի այն հարմարեցնի օրենսդրական կամ դատաիրավական նորամուծություններին, ինչպես նաև կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք բխում են ոլորտում գործող օրենսդրական ակտերից կամ պայմանավորված են կորպորատիվ պատճառներով։

Այդպիսի փոփոխությունների մասին կծանուցվի մեր վեբ կայքում այնքան ժամանակ առաջ, որքան անհրաժեշտ է: Սակայն դա չի բացառում առնչվող անձանց թույլտվությունը պահանջելը, երբ սույն քաղաքականության պայմանների համաձայն այն չի կարող տրամադրված համարել։

Սույն կարգավորմանն առնչությամբ ծագող յուրաքանչյուր կասկածի, հարցի կամ նկատառման վերաբերյալ կարելի է խորհրդակցել՝ հաղորդագրություն ուղարկելով RGPD@aquaclean.com էլեկտրոնային հասցեին։

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ուշադրությամբ ընթերցեք aquaclean.com վեբ կայքի վերաբերյալ հետևյալ իրավական ծանուցումը:

1.1. Տեղեկատվության ընկերակցության ծառայություններ մատուցողի ռեկվիզիտներ

Ի կատարումն տեղեկատվության և Էլեկտրոնային առևտրի ծառայությունների ընկերակցության մասին հուլիսի 11-ի թիվ 34/2002 օրենքի 10-րդ հոդվածի՝
Սույն կայքի սեփականության իրավունքը պատկանում է՝
Ինվերսիոնես Ինդուստրիալես Սերպիս Ս.Պ.Ը-ին (Inversiones Industriales Serpis S.L.)
ԻԹ ՀՎՀՀ (CIF): ESB-53329173
Հասցե՝ Ալիկանտեի մայրուղի 76, 03801 Ալկոյ (Ալիկանտե) Իսպանիա
Ինտերնետ՝ https://www.aquaclean.com,
Էլեկտրոնային հասցե՝ RGPD@aquaclean.com 

1.2. Ընդհանուր և մասնավոր պայմանների ընդունում և դրանց գործողության ժամկետներ

Ինչպես նավիգացիան, այնպես էլ սույն կայքում առաջարկվող որևէ ապրանքի գործարկումը և/կամ պատվիրումը Ձեզ հատկացնում է օգտատերի կարգավիճակ և ենթադրում է Ձեր կողմից լիարժեք կերպով և առանց սահմանափակումների ընդհանուր պայմաններից բոլորի և յուրաքանչյուրի ընդունումը, ինչպես նաև, Ձեր դեպքում, այն մասնավոր պայմանների ընդունումը, որոնք գործում են այն պահին, երբ Դուք որպես օգտատեր մուտք եք գործում վեբ կայք։
Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում յուրաքանչյուր պահի և առանց նախնական ծանուցման միակողմանիորեն ընդլայնել և փոփոխել վեբ կայքի ներկայացումը, կոնֆիգուրացիան և բովանդակությունը, ինչպես նաև նույն կերպով ժամանակավորապես դադարեցնել վեբ կայքի ներկայացումը, կոնֆիգուրացիան, տեխնիկական առանձնահատկությունները և ծառայությունները։

2. ՎԵԲ ԿԱՅՔԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1.- Գործարկման պարտավորություններ

Որպես ընդհանուր պայման, օգտատերը պարտավորվում է կատարել գործարկման սույն պայմանները և դրույթները, և մշտապես գործել օրենքի, բարի սովորույթների և բարի կամքի պահանջների համաձայն՝ ցուցաբերելով իր կողմից ստացվող ծառայության բնույթին համապատասխան ջանքեր և պատասխանատվություն և զերծ մնալով սույն վեբ կայքը որևէ ձևով գործարկելուց, որը կարող է խոչընդոտել, վնասել կամ քայքայել վերջինիս բնականոն աշխատանքը, ինչպես նաև սեփականատեր Ինվերսիոնես Ինդուստրիալես Սերպիս Ս.Պ.Ը-ի (Inversiones Industriales Serpis S.L.), մնացյալ օգատատերերի կամ առհասարակ որևէ երրորդ անձի գույքը կամ իրավունքները։
Մասնավորապես, և ընդգծելով որ հետևյալը չի ենթադրում նախորդ պարբերությունում սահմանված ընդահուր պայմաններից բխող, օգտատերի կողմից ստանձնած պարտավորության որևէ սահմանափակում, օգտատերը պարտավորվում է Ինվերսիոնես Ինդուստրիալես Սերպիս Ս.Պ.Ը-ի (Inversiones Industriales Serpis S.L.) նկատմամբ, սույն վեբ կայքը գործարկելիս.

 • Վերջինիս տրամադրվելու դեպքում, օգատատերը պետք է պատշաճ կերպով վերահսկի «օգտատիրոջ անվանումը» և «գաղտնաբառը», որը նրան կտրամադրվի Ինվերսիոնես Ինդուստրիալես Սերպիս Ս.Պ.Ը-ի (Inversiones Industriales Serpis S.L.) կողմից, որպես անձը հաստատող տարրեր և որոնք թույլ են տալիս մուտք գործել վեբ կայքում առաջարկվող տարբեր ծառայություններ՝ պարտավորվելով չզիջել դրանց օգտագործումը և դրանք հասանելի չդարձնել երրորդ անձանց, ստանձնելով պատասխանատվություն դրանց ոչ պատշաճ կիրառումից առաջացած վնասների և բացասական հետևանքների համար։
 • Չմուտքագրել, կուտակել կամ տարածել վեբ կայքում կամ վեբ կայքից որևէ տեղեկատվություն կամ նյութ, որը կարող է հանդիսանալ զրպարտող, վիրավորող, անբարոյական, սպառնացող, քսենոֆոբ, ռասայի, սեռի, գաղափարախոսության, կրոնի պատճառով բռնության կոչ պարունակող կամ որևէ կերպ բարոյականությանը, հասարակական կարգին, հիմնարար իրավունքներին, հանրային ազատություններին, պատվին, երրորդ անձանց անձնական կյանքին կամ իմիջին սպառնացող և, ընդհանուր առմամբ, որը խախտում է իսպանական և իր կացության պետության գործող նորմատիվները։
 • Չմուտքագրել, կուտակել կամ տարածել վեբ կայքի միջոցով երևէ համակարգչային ծրագիր, տվյալներ, վիրուսներ, կոդեր կամ որևէ այլ ֆայլ, որը կարող է վնաս պատճառել կամ որևէ փոփոխություն կատարել վեբ կայքում, ծառայություններից որևէ մեկում, կամ ընկերության, որևէ օգտատիրոջ կամ առհասարակ որևէ երրորդ անձի սարքավորումներում, ծրագրերում կամ ցանցերում, ինչը կարող է խոչընդոտել դրանց բնականոն աշխատանքին։
 • Չքանդել, փոփոխել, գործարկել իր օգտագործման համար, անաշխատ դարձնել կամ վնասել ընկերության, օգտատերերի կամ երրորդ անձանց տվյալները, տեղեկատվությունը, ծրագրերը, էլեկտրոնային փաստաթղթերը կամ ընդհանրապես ֆայլերը։

Ընկերությունը կարող է, յուրաքանչյուր պահի և առանց նախնական ծանուցման փոփոխել սույն ընդհանուր պայմանները, ինչպես նաև այն մասնավոր պայմանները, որոնք կկիրառվեն Ձեր դեպքում՝ այդ փոփոխությունները վեբ կայքում հրապարակելու միջոցով, որպեսզի դրանք հայտնի լինեն օգտատերերին։

2.2.- Պատասխանատվությունից ազատում

Ընկերությունը որևէ երաշխիք չի տրամադրում և պատասխանատվություն չի ստանձնում որևէ դեպքում որևէ բնույթի վնասների և բացասական հետևանքների համար, որոնք կարող են առաջանալ.

 • Ընդհանուր առմամբ, կախված վեբ կայքի ոչ պատշաճ գործարկման հետ։ Օգտատերերը պետք է իրականացնեն վերջինիս պատշաճ գործարկում, համաձայն վերը սահմանված պայմաններ։ Ուստի սեփականտերը որևէ պատասխանատվություն չի կարող կրել ոչ պատշաճ գործարկման համար։
 • Հնարավոր տեխնիկական թերությունների հետ կապված։ Ընկերությունը պատասխանատվություն չի ստանձնի որևէ դեպքում ծառայությունների մատուցման խախտումների համար, որոնք կառաջանան էլեկտրոնային ցանցում, տվյալների կապի ցանցում, սերվերում կամ որևէ այլ համակարգում առաջացած թերությունների արդյունքում:
 • Երրորդ անձանց կողմից համակարգ մուտք գործելու առնչությամբ: Ընկերությունը կձեռնարկի անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցներ, որպեսզի պաշտպանի այն տվյալները և տեղեկատվությունը, որին մուտք է գործվում՝ միաժամանակ պատասխանատու չհանդիսանալով երրորդ անձանց գործողությունների համար, որոնք խախտելով սահմանված անվտանգության միջոցները, մուտք կգործեն նշված տվյալներ։
 • Ընկերությունը պարբերաբար ներդրումներ է կատարում տեխնոլոգիական միջոցների մեջ, որոնք փորձում են նվազեցնել իր տեղեկատվական համակարգերում վիրուսի և նմանտիպ համակարգչային ծրագրերի և չթույլատրված բովանդակությունների ռիսկը։ Դրանից անկախ, օգտատերը գիտակցում է, որ պետք է որդեգրի սեփական միջոցները՝ չթույլատրված համակարգչային ծրագրերի, վիրուսների, տրոյանների և վնասակար ծրագրեր համարվող ցանկացած տեսակի համակարգչային ծրագրերի կողմից պատճառված վնասների նվազեցման ուղղությամբ՝ ազատելով ընկերությանը որևէ պատասխանատվությունից, որը կարող է բխել սույն վեբ կայքի գործարկվելիք տարրերում վնասակար ծրագրերի առկայությունից:

2.3.- Հղումների օգտագործում

Ինտերնետի օգտատերը, ով կցանկանա իր սեփական վեբ կայքերից հղումներ մուտքագրել վեբ կայքում, պետք է բավարարի այն պայմանները, որոնք նկարագրվում են ստորև, և դրանց չիմացությունը չի բացառում օրենքից բխող նույն պատասխանատվության առաջացումը։
Հղումը բացառապես կկապակցի հիմնական էջի (home page) հետ, բայց որևէ կերպ չի կարողանա վերարտադրել այն (ինլայն հղումներ, տեքստերի, պատկերների պատճենում)։ Բոլոր դեպքերում արգելվում է, համաձայն կիրառվող և այդ պահին ուժի մեջ գտնվող օրենսդրության, սահմանել որևէ տեսակի շրջանակներ, որոնք կպարուրեն վեբ կայքը կամ թույլ կտան տեսնել դրա բովանդակությունը վեբ կայքից հասցեից տարբերվող ինտերնետային տարբեր հասցեների միջոցով և, ցանկացած դեպքում, երբ վեբ կայքին համատեղ տեսանելի լինեն օտար բովանդակություններ, այնպես որ՝ I) առաջացնեն կամ կարողանան առաջացնել սխալմունք, շփոթմունք կամ խաբկանք օգտատերերի մոտ ծառայության կամ բովանդակությունների իրական ծագման վերաբերյալ, II) ենթադրեն հակաօրինական համեմատություն կամ ընդօրինակում III) կիրառվեն ապրանքանիշի հեղինակությունից կամ ընկերության բարի համբավից օգտվելու համար կամ IV) որևէ այլ կերպ արգելված համարվեն գործող օրենսդրությամբ։
Հղման սկզբնաղբյուր կայքից չի իրականացվի որևէ տեսակի կեղծ, ոչ հստակ կամ սխալ հայտարարություն ընկերության, իր հասցեի, աշխատակիցների, հաճախորդների կամ իր կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին։
Ոչ մի դեպքում կայքում, որտեղ կտեղադրվի հղումը, չի նշվի, որ ընկերությունը տրամադրել է իր համաձայնությունը հղման տեղադրման հարցում կամ որ որևէ կերպ հովանավորում է, համագործակցում, հաստատում կամ վերահսկում հասցեատիրոջ ծառայությունները։
Արգելվում է ընկերության որևէ ապրանքային նշանի, գրաֆիկական կամ խառը կամ որևէ այլ տարբերակիչ նշանի կիրառումը հասցեատիրոջ կայքում՝ բացառությամբ օրենքով թույլատրվող կամ ընկերության կողմից բացահայտորեն թույլատրված դեպքերում, և միայն այն դեպքում, երբ թույլատրվի ուղղակի հղման տեղադրումը վեբ կայքում սույն դրույթում սահմանված կարգով։
Կայքը, որը կտեղադրի հղումը պետք է լիարժեքորեն համապատասխանի օրենքին և որևէ դեպքում չի կարող տնօրինել կամ միավորել սեփական կամ երրորդ անձանց բովանդակությունները, որոնք I) ապօրինի են, վնասակար կամ հակասում են բարոյականությունը և բարի սովորույթներին (պարունակում են պոռնոգրաֆիա, բռնություն, ռասիստական են և այլն), II) օգտատիրոջ մոտ առաջացնում են կամ կարող են առաջացնել այն կեղծ ընկալումը, որ ընկերությունը համաձայն է, պաշտպանում է, միանում է կամ որևէ կերպ աջակցում հասցեատիրոջ մտքերին, դրսևորումներին և արտահայտություններին, լինեն դրանք օրինական կամ հակաօրինական, III) հանդիսանում են ոչ հարիր կամ ոչ համապատասխան հասցեատիրոջ վեբ կայքի գործունեությանը՝ կապված վայրի, բովանդակության կամ թեմատիկայի հետ։ Նույն կերպով, օգտատերը զերծ կմնա վեբ կայքում դեպի որևէ այլ վեբ կայք հասցեագրող հղում (այսուհետ՝ Հղում) ներառելուց, ուր կպարունակվի ապօրինի, բարոյականությանը և հասարակության կողմից ընդունված բարի սովորույթներին ու հասարակական կարգին հակասող տեղեկատվություն կամ բովանդակություն։

2.4.- Մտավոր և արդյունաբերական սեփականություն

Սույն վեբ կայքում հասանելի տարրերի կառուցվածքը, դիզայնը կամ ներկայացման ձևը (դրանցում երևացող գրաֆիկներ, պատկերներ, լուսանկարներ, նմուշներ և նյութեր, արդյունաբերական տեխնոլոգիաներ, ֆայլեր, լոգոտիպեր, գունային համադրություններ և պաշտպանության ենթակա ցանկացած տարր) ենթակա են պաշտպանության Ինվերսիոնես Ինդուստրիալես Սերպիս Ս.Պ.Ը-ին (Inversiones Industriales Serpis S.L.) պատկանող մտավոր և արդյունաբերական սեփականության իրավունքներով, ինչպես նաև նրանք, որոնց նկատմամբ ձեռք են բերվել օգտագործման համապատասխան իրավունքներ։
Արգելվում է նախորդ պարբերությունում նշված տարրերի վերարտադրությունը, վերափոխումը, տարածումը, հրապարակումը, հասարակության տրամադրության տակ դնելը, և առհասարակ արտահանման ցանկացած այլ ձև՝ մասնակի կամ ամբողջական։ Դրանց հրապարակումը այլ վեբ կայքերում կամ այլ թվային կամ գրավոր լրատվական միջոցներում պահանջում է վեբ կայքի սեփականատիրոջ հստակ համաձայնությունը, և, բոլոր դեպքերում, պետք է հստակ նշում պարունակի Ինվերսիոնես Ինդուստրիալես Սերպիս Ս.Պ.Ը-ին (Inversiones Industriales Serpis S.L.) պատկանող մտավոր սեփականության իրավունքների մասին։
Չի թույլատրվում տարբերակիչ նշանների օգտագործումը (ապրանքային նշաններ, առևտրային անվանումներ), բացառությամբ օրինական սեփականատերերի հստակ թույլտվության առկայության։
Բացառությամբ Ինվերսիոնես Ինդուստրիալես Սերպիս Ս.Պ.Ը-ի (Inversiones Industriales Serpis S.L.) հստակ համաձայնության, չի թույլատրվում հղում տեղադրել դեպի «վերջնական էջեր», «շրջանակ» կամ նմանօրինակ որևէ այլ մանիպուլյացիա։ Հղումները պետք է լինեն միշտ դեպի վեբ կայքի հիմնական էջ (homepage)։

2.5.- Դատական ընդդատություն և կիրառման ենթակա օրենսդրություն

Սույն ընդհանուր պայմանները ենթակա են իսպանական օրենդրությանը և դատարանների ընդդատությունը։
Ընկերությունը և օգտատերը, անկախ վերջինի հասցեից՝ հստակ հրաժարվելով այլ ատյանների ընդդատությունից, որոնց կարող են ենթակա լինել, ենթարկվում են Ալկոյի դատարաններին և ատյաններին, այն հարցերի առնչությամբ, որոնք կարող են առաջանալ կամ այն հայցերի առնչությամբ, որոնք կարող են ներկայացվել՝ կապված վեբ կայքի ծառայությունների մատուցման և դրա ծառայությունների ու բովանդակության հետ, ինչպես նաև այստեղ սահմանվածի մեկնաբանման, կիրառման, կատարման կամ չկատարման առնչությամբ։

Իրավական ծանուցում | Գաղտնիության քաղաքականություն | Cookie- ի քաղաքականությունը | Developers
© 2023 | Aquaclean© | Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են