ADATVÉDELEM

A Társaság különös figyelmet fordít a Weboldal Felhasználóinak a személyes adatainak a védelmére. Ezen adatvédelmi irányelv (továbbiakban: Politika) segítségével a Társaság tájékoztatja a Weboldal FELHASZNÁLÓIT: https://www.aquaclean.com, a weboldalon megkapott személyes adatok felhasználásáról, annak érdekében, hogy szabadon és önkéntesen dönthessenek a megadott információkról.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa ezt a Politikát, annak érdekében, hogy alkalmazkodjon az új jogszabályokhoz, joggyakorlat kritériumaihoz, iparági gyakorlataihoz vagy a szervezet érdekeihez. Bármely módosítás azonnal bejelentésre kerül, annak érdekében, hogy annak tartalmáról Önnek tökéletes ismerete legyen.

FELELŐS

A személyes adatok kezeléséért Felelős Személy a következő: Inversiones Industriales Serpis S.L.

Székhelye: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- Spanyolország)

Telefon:

Internet: https://www.aquaclean.com,

E-mail: RGPD@aquaclean.com

ADATKEZELÉS CÉLJA

A felhasználók személyes adatait az alábbi vállalatok kezelik: Inversiones Industriales Serpis, Antecuir, Interfabrics, Aquaclean Poland, Serpiscolor, Pascual y Bernabeu, Grafer y Textiles Pascual, a továbbiakban Aquaclean Csoport. Az adatok összegyűjtésének célja:

 1. Ügyfelek és beszállítók kezelése Aquaclean Csoport
 2. Kért szolgáltatások nyújtása.
 3. Beszerzési menedzsment a weboldalunkon.
 4. A felhasználók részvétele kereskedelmi promóciókban, kedvezményes bónuszok, stb...
 5. Statisztikák és piaci tanulmányozások elvégzése.
 6. Kereskedelmi kommunikáció küldése.

ADATMEGŐRZÉS IDŐTARTAMA

A megadott személyes adatok megőrzése a jogi kötelezettségek betartása érdekében megfelelő időtartamra történik, vagy az érdekelt fél kérésére az törlésre kerül, amelyre az jogosult.

TÖRVÉNYESÍTÉS

A Társaság jogosult a személyes adatok feldolgozására, az érdekelt fél által a 6.1. a) Cikkelyben a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet szerint meghatározott egy vagy több konkrét célra megadott hozzájárulás alapján.
Ez a weboldal hiperhivatkozásokat (linkeket) tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a látogatónak, hogy más oldalakra látogasson el. A Társaság nem vállal semmiféle felelősséget a bennük elfogadott adatvédelmi politikában.

CÍMZETTEK

Az Aquaclean Csoport harmadik fél számára nem adja át az Ön adatait, kivéve azokat az eseteket, amikor ez szükséges bizonyos tevékenységek szervezése vagy szolgáltatások nyújtása során.
Mindenesetre a tervezett megbízásokat szerződés aláírásával szabályozzák, az engedményes jogalany csak az Aquaclean Csoport által meghatározott célokra használhatja fel.

A FELHASZNÁLÓK JOGAI

A személyes adatok érdekeltje minden esetben gyakorolhatja az őt segítő jogokat az RGPD szerint, amelyek az alábbiak:

 • Hozzáférési jog az érdekelt félre vonatkozó személyes adatokhoz.
 • A helyesbítéshez vagy törléshez való jog (a felejtés joga)
 • Jog a kezeléskorlátozás kéréséhez
 • A jogorvoslathoz való jog
 • Adatátviteli jog

Az érdekelt fél ezen jogokat a Személyi Igazolványának fénymásolatával együtt benyújtott kérelem útján gyakorolhatja, amelyben meghatározza mely módon lenne elégedett a kérelmének elfogadásában az alábbi postacímre küldve:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante-España )

Vagy az alábbi e-mail címre küldve: RGPD@aquaclean.com

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Aquaclean Csoport megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében.

SÜTIK HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy az aquaclean.com analitikus sütiket használ annak érdekében, hogy információt kapjon az Ön által végzett navigáció típusáról, a leggyakrabban használt részekről, a konzultált termékekről, a felhasználási időzónáról, nyelvről stb. és technikai sütiket, hogy javítsa a weboldal működését. További információért nézze meg a sütikre vonatkozó irányelveinket. (link Sütik használata)

A SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa ezt a politikát annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjon a jogalkotási és jogi újításokhoz, valamint azokhoz, amelyek az ügyben vagy a vállalati okokból származó szabványkódokból származhatnak.

Az ilyen változtatások a lehető leghamarabb közlésre kerülnek a weboldalunkon, anélkül, hogy igényt tartana az érintettek szükséges beleegyezésére, ha azt nem tekintik az adott irányelv feltételeinek megfelelően megadottnak.

Bármely kérdése, észrevétele amely a jelenlegi normatívára vonatkozik, azt jelezheti az RGPD@aquaclean.com e-mail címen.

1. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi, aquaclean.com honlappal kapcsolatos jogi nyilatkozatot.

1.1. Az információs társadalom szolgáltatójának adatai

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló július 11-i 34/2002 törvény 10. cikkely.
A portál tulajdonosa:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
CIF: ESB-53329173
Székhely: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante-España)
Telefon: 900 100 565
Internet: https://www.aquaclean.com,
E-mail: RGPD@aquaclean.com

1.2. Az általános és különleges feltételek elfogadása és érvényessége

Mind a navigációban, mind az ezen a webhelyen kínált termékek használatánál és/vagy megrendelésénél ezen a Weboldalon Ön a Felhasználó állapotát tulajdonolja, és ez magába foglalja az Általános Feltételek mindegyikének teljes és fenntartatlan elfogadását, és adott esetben különösen érvényes amikor Ön, mint Felhasználó belép a weboldalra.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Weboldal megjelenítésének bemutatását, konfigurációját és tartalmát, valamint ideiglenesen felfüggesztheti a weboldal prezentációját, konfigurációját, műszaki leírásait és szolgáltatásait.

2. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1.- A felhasználás kötelezettségei

Általánosságban, a Felhasználó vállalja, hogy eleget tesz a jelen feltételeknek és használati feltételeknek, és mindig a törvénynek, a jó szokásoknak és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően jár el, az általa élvezett szolgáltatás természetéhez igazodó gondossággal és a weboldal bármilyen módon történő felhasználásával, amely megakadályozhatja, károsíthatja vagy rontaná a rendes működését, az Inversiones Industriales Serpis S.L. tulajdonosának vagyonát vagy jogait, vagy a többi felhasználót, általánosságban, bármely harmadik személyt.
Különösképpen anélkül, hogy bármilyen korlátozást jelentene a Felhasználó által az előző résznek megfelelően vállalt kötelezettségekkel szemben, a Felhasználó vállalja a jelen weboldal használatával: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • Amennyiben rendelkezésére áll, a Felhasználónak megfelelően védenie kell az Inversiones Industriales Serpis S.L. által biztosított “Felhasználónevet” és “Jelszót”, mint azonosító elemeket és a weboldalon felkínált különféle szolgáltatásokhoz való hozzáférést, kötelességet vállalva arra, hogy harmadik félnek nem adják ki a használatukat, feltéve ha felelősséget vállal a károkért, amelyek illetéktelen használatból származhatnak.
 • Ne mutasson be, ne tároljon és ne terjesszen a weboldalon, vagy a weboldalról semmi olyan információt vagy anyagot, amely rágalmazó, becsületsértő, illetlen, fenyegető, idegengyűlölő, erőszakra ösztönző, a faji, szexuális, ideológiai, vallási szempontból erőszakos diszkriminációra ösztönző, vagy bármilyen módon megsérti a harmadik felek erkölcsi, közrendi, alapvető jogait, szabadságát, tiszteletét, magánéletét, vagy a kialakított képét, és általánosságban véve sérti a jelenlegi spanyol szabályozásokat, és az Ön lakóhelye szerinti országét.
 • Ne mutasson be, ne tároljon és ne terjesszen a weboldalon semmilyen számítógépes programot, adatot, vírust, kódot, vagy bármilyen más fájlt amely a weboldalon, a szolgáltatások bármelyikében, vagy bármely berendezésben, rendszerben vagy hálózatban károsodást vagy bármilyen jellegű változtatást okozhat, bármely Felhasználó vagy általánosságban bármely harmadik fél Cégének a neve, amelyek megakadályozhatják azok normál működését.
 • Ne semmisítsen meg, ne változtasson meg, ne használjon fel, ne tiltson le, ne károsítson meg adatokat, információkat, programokat, elektromos dokumentumokat, vagy általánosságban a Felhasználók vagy egyéb harmadik személy fájljait, Cégnevét.

A Társaság bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja ezeket az Általános Feltételeket, valamint a Különös Feltételeket, és adott esetben a weboldalon közzétett módosításokat közzé teszik annak érdekében, hogy azon keresztül a Felhasználók ismerjék azokat.

2.2.- A felelősség kizárása

A Társaság semmilyen garanciát, sem felelősséget nem vállal, semmi olyan kárért, amelyet az alábbiak okozhatnak:

 • Általánosságban a weboldal nem megfelelő használata. A felhasználóknak a feltételeknek és a korábban írtaknak megfelelően kellene használni az oldalt, aminek hiányában a tulajdonos nem vállal felelősséget a visszaélésekért.
 • A lehetséges technikai hiányosságok tekintetében. A Társaság semmilyen esetben nem vállal felelősséget a szolgáltatás esetleges változásai miatt, amelyek a villamosenergia-hálózat, az adatátviteli-hálózat, a szerver, vagy bármely más szolgáltatás meghibásodása miatt előfordulhatnak.
 • Tisztelet a harmadik felek rendszerhez való hozzáféréséhez. A Társaság megteszi a szükséges technikai óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje azokat az adatokat és információkat, amelyekhez hozzáférést kap, de nem vállal felelősséget, olyan harmadik felek tevékenységeiért, amelyek a megállapított biztonsági intézkedések megsértésével hozzáférnek a fent említett adatokhoz.
 • A Társaság folyamatosan olyan technikai eszközöket alkalmaz, amelyek megpróbálják minimalizálni a vírusok és hasonló szoftverek kockázatát, valamint jogosulatlan tartalmát az információs rendszerekben. Ennek ellenére a Felhasználó tudatában van annak, hogy saját intézkedéseket kell tennie, amelyek célja a jogosulatlan szoftverek, vírusok, trójai programok és bármilyen rosszindulatú szoftver okozta károk minimalizálása, mentesítve a Társaságot minden olyan felelősség alól, amely a webhelyen engedélyezett kezelések során a rosszindulatú szoftverek elterjedéséből eredhet.

2.3.- Hiperhivatkozások használata

Az Internet használónak, aki saját webhelyeiről a honlapra szeretné irányítani a linkeket, meg kell felelnie az alábbi feltételeknek, anélkül, hogy figyelmen kívül hagyná a törvényből eredő felelősségeket.
A hivatkozás csak a weblap kezdőlapjára vagy főoldalára irányít, de semmilyen módon nem reprodukálhatja azt (inline linkek, szövegek másolása, grafikák stb.). Mindenesetre tilos a mindenkor hatályos és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban minden olyan keret létrehozása, amely a weboldalt érinti, vagy lehetővé teszi a tartalom megtekintését a weboldalon kívüli internetes címeken keresztül, és minden esetben a weboldalon kívüli tartalmakkal együtt nézve, hogy: (I) a szolgáltatás vagy a tartalom valódi eredete miatt okozhat hibát, zavart vagy megtévesztést a felhasználóknak; (II) az összehasonlítás vagy a tisztességtelen utánzás tényét feltételezve; (III) a Cégnév presztízsének, hírnevének, márkájának kihasználása, vagy; (IV) bármely más módon, amelyet a jelenlegi jogszabályok tiltanak.
A linket bemutató oldal ne tegyen semmiféle hamis, pontatlan, vagy helytelen nyilatkozatot a Társaságról, címéről, alkalmazottairól, ügyfeleiről vagy az általa nyújtott szolgáltatások minőségéről.
Semmilyen esetben ne jelenjen meg a linkben található oldalon, hogy a Társaság hozzájárulását adja a link beillesztéséhez, vagy más módon szponzorálja, együttműködik, ellenőrzi, vagy felügyeli a feladó szolgáltatásait.
Tilos bármilyen szó, grafika vagy vegyes védjegy, vagy más megkülönböztető jelzés a Cég nevében történő használata a feladó oldalán a törvény által megengedett, vagy a Társaság által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével, feltéve, hogy ezekben az esetekben a közvetlen link a Weboldalhoz az ebben a pontban meghatározott módon kapcsolódik.
A linket létrehozó oldal hűen köteles betartani a törvényt, és semmilyen körülmények között nem rendelkezhet a saját vagy a harmadik fél tartalmával, amelyek: (I) tiltottak, károsak, vagy erkölcstelenek és a jó erkölccsel ellentétesek (pornográf, erőszakos, rasszista stb.), (II) a felhasználót indítja, vagy indíthatja abban a hamis elképzelésben, hogy a Társaság követi, támogatja, vagy bármilyen módon segíti a feladó jogi vagy illegális ötleteit, állításait, vagy kifejezéseit, (III) a feladó honlapján nem megfelelő, vagy irreleváns tevékenység helyére vonatkozó tartalom és megjelenítés. Hasonlóképpen a Felhasználó nem tartalmazhat olyan Weboldalt tartalmazó linket, (továbbiakban: „link”), amely olyan Weboldalra irányít, amely az erkölcsiséggel, és az általánosan elfogadott jó szokásokkal és a közrenddel ellentétes információt, vagy illegális tartalmat tartalmaz.

2.4.- Szellemi és ipari tulajdon

A honlapon elérhető elemek felépítése, kialakítása, bemutatása (grafikák, képek, fotók, minták és az ott megjelenő anyagok, ipari technológiák, fájlok, logók, színkombinációk, és bármely a védelemre hajlamos elem) az Inversiones Industriales Serpis S.L.. tulajdonában lévő szellemi és ipari tulajdonjogok által védettek, vagy amelyen a megfelelő felhasználási jogokat megszerezték.
Tilos az előző részben említett elemek reprodukciója, átalakítása, terjesztése, nyilvános kommunikációja, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele és általánosságban a kizsákmányolás bármely más formája. Más weboldalakon vagy más digitális vagy írásos kiadványokban való közzététele a weboldal tulajdonosának kifejezett hozzájárulását igényli, és minden esetben kifejezetten utalnia kell az Inversiones Industriales Serpis S.L.. említett szellemi tulajdonjogainak tulajdonjogára.
Nem engedélyezett a megkülönböztető jelzések használata (védjegyek, kereskedelmi nevek), kivéve ha a jogos tulajdonosok arra felhatalmazzák őket.
Hacsak az Inversiones Industriales Serpis S.L. kifejezetten nem engedélyezi az “utolsó oldalak” és a “keret” linkjét, és bármilyen más hasonló manipulációt. A hivatkozásoknak mindig a honlap főoldalára vagy home page oldalára kell vonatkozniuk.

2.5.- Joghatóság és alkalmazandó jogszabályok

A jelenlegi Általános Feltételek a spanyol jogszabályok és joghatóság hatálya alá tartoznak.
A Társaság és a Felhasználó a székhelyüktől függetlenül, kifejezetten lemondanak minden más alkalmazandó joghatóságról, az ALCOY Bíróságai és Törvényszékének joghatósága alá tartoznak minden olyan kérdés esetén, amely a Webszolgáltatás, a szolgáltatások, és a tartalom szolgáltatása, illetve az itt leírt értelmezés, alkalmazás, betartás vagy megszegés következtében keletkezik.