Bosna i Hercegovina
Contract

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Tvrtka je posebno posvećena zaštiti osobnih podataka Korisnika usluga web stranice. Putem ove Politike zaštite privatnosti (u daljnjem tekstu: Politika) Tvrtka obavještava KORISNIKE web stranice https://www.aquaclean.com o svrhama u koje se koriste osobni podaci koji se prikupljaju na web stranici, kako bi mogli odlučiti, slobodno i dobrovoljno, žele li pružiti tražene informacije.

Tvrtka zadržava pravo izmjene ove Politike s ciljem njenog prilagođavanja najnovijim promjenama u zakonodavstvu, sudskoj praksi, praksi u sektoru ili interesima ustanove. Svaka izmjena u njoj biti će pravovrijemeno najavljena kako biste bili odlično upoznati s njenim sadržajem.

NOSITELJ ODGOVORNOSTI

Za obradu osobnih podataka odgovoran je: Inversiones Industriales Serpis S.L.

Poslovna adresa: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante), Španjolska

Web stranica: https://www.aquaclean.com,

E-mail: RGPD@aquaclean.com

SVRHA OBRADE

Osobni podaci korisnika predmet su obrade od strane tvrtki Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer y Textiles Pascual; u daljnjem tekstu: Grupa Aquaclean. Svrha prikupljanja ovih podataka je:

 1. Upravljanje odnosima s klijentima i dobavljačima Grupe Aquaclean.
 2. Pružanje traženih usluga.
 3. Upravljanje kupovinom na našoj web stranici.
 4. Sudjelovanje korisnika u komercijalnim promidžbama, popustima itd.
 5. Provođenje statističkih istraživanja i analize tržišta.
 6. Slanje komercijalnih priopćenja.

RAZDOBLJE POHRANE

Dostavljeni osobni podaci bit će pohranjeni na odgovarajuće razdoblje kako bi se ispunile zakonske obveze ili dok zainteresirana strana ne zatraži njihovo brisanje, na što ima pravo.

ZAKONITOST

Tvrtka ima pravo obrađivati osobne podatke, na temelju suglasnosti dobivene od zainteresirane strane za jednu ili više specifičnih svrha, kako je navedeno u Članku 6.1. a) Opće uredbe o zaštiti podataka.
Ova web stranica sadrži hiperpoveznice (linkove) koje omogućuju posjetitelju prelazak na druge web stranice. Tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost za politiku zaštite podataka koja je možda usvojena na tim stranicama.

PRIMATELJI

Grupa Aquaclean u pravilu ne ustupa vaše osobne podatke trećim ustanovama, osim u slučajevima gdje je to potrebno za organizaciju određenih aktivnosti ili pružanje usluga.
U svakom slučaju, predviđena ustupanja se reguliraju potpisivanjem ugovora, pri čemu ustanova preuzimatelj ne može koristiti ustupljene podatke u druge svrhe osim onih koje je utvrdila Grupa Aquaclean.

PRAVA KORISNIKA

U svakom slučaju, osoba čiji se osobni podaci obrađuju može ostvariti svoja prava, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, a to su:

 • Pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima.
 • Pravo zatražiti njihov ispravak ili brisanje (pravo na zaborav).
 • Pravo zatražiti ograničenje obrade podataka.
 • Pravo usprotiviti se obradi podataka.
 • Pravo na prijenos podataka.

Osoba čiji se podaci obrađuju može ostvariti ta prava podnošenjem zahtjeva, uz priloženu kopiju osobne iskaznice, u kojem će navjesti što od prethodno navedenog zahtijeva, i kojeg će poslati na adresu:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante), Španjolska

, ili putem e-pošte na RGPD@aquaclean.com

SIGURNOSNE MJERE

Grupa Aquaclean će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuću razina sigurnosti s obzirom na rizik.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Obavještavamo vas da aquaclean.com koristi analitičke kolačiće kako bi dobio informacije o vrsti sadržaja koji pretražujete na internetu, sekcijama koje najviše koristite, proizvodima koje pretražujete, vremenu uporabe, jeziku itd. i tehničke kolačiće, kako bi se poboljšala funkcionalnost web stranice. Dodatne informacije potražite u našoj politici o kolačićima. (hiperpoveznica ka politici o kolačićima)

PROMJENA PROPISA

Tvrtka zadržava pravo izmjene ove politike s ciljem njenog prilagođavanja najnovijim promjenama u zakonodavstvu i sudskoj praksi, kao i onima koje mogu proizaći iz standardnih pravila u ovom sektoru ili iz korporativnih razloga.

Ove će promjene biti pravovrijemeno objavljene na našoj web stranici, ne dovodeći u pitanje zahtijevanje potrebne suglasnosti zainteresiranih strana, kada se ona ne smatra dobivenom u skladu s uvjetima ove politike.

Za sve nedoumice, pitanja i komentare koje budete imali u svezi s ovim propisima, možete nam se obratiti putem e-mail adrese RGPD@aquaclean.com

1. OPĆI ASPEKTI PRAVNA OBAVIJEST

Pažljivo pročitajte slijedeću pravnu obavijest koja se odnosi na web stranicu aquaclean.com

1.1. Identifikacijski podaci o Davatelju usluga informacijskog društva

U skladu s člankom 10 Zakona 34/2002, od 11. srpnja, o Uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine.
Ovaj portal je u vlasništvu:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
CIF: ESB-53329173
Adresa:  Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante), Španjolska
Web stranica: https://www.aquaclean.com
E-mail: RGPD@aquaclean.com

1.2. Prihvaćanje i važenje općih i posebnih uvjeta

Kako pretraživanjem tako i uporabom i/ili naručivanjem bilo kojeg od proizvoda ponuđenih na ovoj web stranici, dobivate status Korisnika i podrazumijeva se da potpuno i bezrezervno prihvaćate sve Opće uvjete i, prema potrebi, posebne uvjete koji su na snazi u trenutku kada vi, kao Korisnik, pristupate web stranici.
Tvrtka zadržava pravo jednostrano proširiti i izmijeniti, u bilo kojem trenutku i bez prijethodne najave, prezentaciju, konfiguraciju i sadržaj web stranice, kao i privremeno obustaviti prezentaciju, konfiguraciju, tehničke specifikacije i usluge web stranice, na isti način.

2. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

2.1.- Obveze korištenja

Općenito govoreći, Korisnik se obvezuje pridržavati se ovih odredbi i uvjeta korištenja i uvijek postupati u skladu sa zakonom, dobrim običajima i zahtjevima bona fide, uz dužnu pažnju prema prirodi usluge koju koristi, i suzdržavajući se od korištenja ove web stranice na bilo koji način koji može spriječiti, oštetiti ili narušiti normalno funkcioniranje iste, imovinu ili prava vlasnika Inversiones Industriales Serpis S.L., drugih korisnika ili, općenito, bilo koje treće strane.
Konkretno, a bez da to podrazumijeva bilo kakvo ograničenje obveze koju Korisnik općenito prihvaća u skladu s prethodnim odjeljkom, Korisnik se obvezuje, prilikom korištenja ove web stranice, na: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • U slučaju da ih dobije, Korisnik mora pravilno čuvati „Korisničko ime” i „Lozinku” koju mu da tvrtka Inversiones Industriales Serpis S.L., kao elemente prepoznavanja i omogućavanja pristupa različitim uslugama koje se nude na web-stranici, obvezujući se da neće ustupiti njihovo korištenje niti dopustiti trećima pristup njima, preuzimajući odgovornost za štetu koja može proizaći iz njihove nepravilne uporabe.
 • Ne stavljati, ne pohranjivati i ne širiti na web stranici ili sa nje, bilo kakove informacije ili materijale koji sadrže klevete, uvrede, nepristojne riječi, prijetnje, ksenofobiju, koji potiču nasilje i diskriminaciju na temelju rase, spola, ideologije, religije ili koji na bilo koji način štete moralu, javnom poretku, temeljnim pravima, javnim slobodama, časti, privatnosti ili imidžu trećih strana i, općenito, koji krše važeće španjolske zakonske propise i zakonske propise njihove zemlje prebivališta.
 • Ne stavljati, ne pohranjivati i ne širiti putem web stranice bilo koji računalni program, podatke, virus, kod ili bilo koju drugu datoteku koja bi mogla uzrokovati štetu ili bilo koju vrstu promjena na web stranici, bilo kojoj od usluga ili bilo kojoj opremi, sustavu ili mreži tvrtke bilo kojeg Korisnika, ili općenito bilo koje trećeg, koje bi mogle spriječiti njihov normalni rad.
 • Ne uništavati, ne mijenjati, ne koristiti za svoju uporabu, ne onemogućivati i ne oštećivati podatke, informacije, programe, elektronske dokumente ili, općenito, datoteke tvrtke Korisnika ili trećih.

Tvrtka može, u svakom trenutku i bez prijethodne najave, izmijeniti ove Opće uvjete, kao i Posebne uvjete koji mogu biti uključeni, objavljivanjem navedenih izmjena na web stranici kako bi se Korisnik mogao s njima upoznati.

2.2.- Izuzeća od odgovornosti

Tvrtka ne daje nikakvo jamstvo niti preuzima odgovornost, ni u kojem slučaju, za bilo o štetu koja bi mogla biti prouzrokovana:

 • Općenito govoreći, neprimjerenom uporabom njene web stranice. Korisnici moraju koristiti web stranicu na odgovarajući način, u skladu s gore navedenim odredbama i uvjetima, bez ikakve odgovornosti vlasnika uslijed zlouporabe.
 • Glede mogućih tehničkih nedostataka. Tvrtka neće ni u kojem slučaju biti odgovorna za bilo kakve izmjene u usluzi koje mogu nastati zbog kvarova na elektroenergetskoj mreži, podatkovnoj mreži, na poslužitelju ili u bilo kojim drugim uslugama.
 • Glede pristupa trećih vašem sustavu. Tvrtka će usvojiti potrebne tehničke mjere predostrožnosti kako bi zaštitila podatke i informacije kojima se pristupa, ali bez preuzimanja odgovornosti za djelovanje trećih koji, kršenjem utvrđenih sigurnosnih mjera, pristupaju navedenim podacima.
 • Tvrtka stalno ulaže u tehnološka sredstva koja pokušavaju minimizirati rizik od virusa i sličnog softwarea, te neovlaštenih sadržaja u svojim informacijskim sustavima. Usprkos tome, Korisnik je svjestan da mora usvojiti svoje vlastite mjere kako bi umanjio štete uzrokovane neovlaštenim softwaerom, virusima, trojancima i bilo kakvim softwaerom koji se naziva zlonamjernim (malware), oslobađajući tvrtku od bilo kaokve odgovornosti koja bi mogla nastati zbog postojanja zlonamjernog softwaerom u sadržajima aktiviranim na ovoj web stranici.

2.3.- Korištenje hiperpoveznica

Internet korisnik tkoji želi uvesti poveznicu sa svojih vlastitih web stranica prema Web stranici, mora ispuniti uvjete navedene u nastavku, pri čemu ga nepoznavanje istih ne oslobađa odgovornosti koje proizlaze iz Zakona.
Poveznica će se povezati samo s početnom stranicom (home page) web stranice, ali je neće moći ni na koji način reproducirati (inline linkovi, kopiranje tekstova, slika itd.). U svakom slučaju, bit će zabranjeno, u skladu s primjenjivim i trenutno važećim zakonima, uspostaviti okvire bilo koje vrste koji bi uključivali web stranicu ili dopustiti prikaz sadržaja putem Internet adresa različitih od adresa Web stranice i, u svakom slučaju, prikazivanje zajedno sa sadržajima koji nisu povezani s web stranicom, na takav način da: (I) dovodi ili može dovesti do pogrešnog mišljenja, zabune ili zablude korisnika o pravom podrijetlu usluge ili Sadržaja; (II) pretpostavlja čin usporedbe ili nepoštenog oponašanja; (III) služi za iskorištavanje ugleda branda i prestiža tvrtke; ili (IV) je na bilo koji drugi način zabranjeno važećim zakonima.
Sa stranice na kojoj je postavljena poveznica neće se davati nikavi lažni, netočni ili obmanjujući iskazi o Tvrki, njenoj upravi, zaposlenicima, klijentima niti o kvaliteti usluga koje pruža.
Na stranici na kojoj se nalazi poveznica ni u kojem slučaju neće biti navedeno da je Tvrtka dala pristanak za postavljanje poveznice niti da na drugi način financira, pomaže, provjerava ili nadgleda usluge vlasnika te stranice.
Zabranjena je uporaaba bilo kojeg verbalnog žiga, grafičkog prikaza ili njihove kombinacije ili bilo kojeg drugog razlikovnog znaka tvrtke na stranici na kojoj se nalazi poveznica, osim u slučajevima dopuštenim zakonom ili izričito odobrenim od strane Tvrtke i kad je u tim slučajevima dopuštena izravna poveznica na web stranicu na način utvrđen ovom odredbom.
Stranica koja postavlja poveznicu mora se dosljedno pridržavati zakona i ne smije ni na koji način raspolagati ili se povezivati sa sadržajima, vlastitim ili trećih strana, koji su: (I) nezakoniti, štetni ili protivni moralu i dobrim običajima (pornografski, nasilni, rasistički itd.); (II) dovode ili mogu dovesti do korisnikovog krivog shvaćanja da Tvrtka potpomaže, podupire, slaže prihvaća ili na bilo koji način podržava ideje, izjave ili stavove, zakonite ili nezakonite, vlasnika stranice s poveznicom; (III) neprikladni ili nisu relevantni za tu aktivnost, s obzirom na mjesto, sadržaje i tematiku web stranice s poveznicom. Isto tako, Korisnik će se suzdržati od stavljanja na web stranicu bilo koje hiperpoveznice (u daljnjem tekstu: „link”) koja sadrži nezakonite informacije ili sadržaje, protivne moralu i općeprihvaćenim dobrim običajima, i javnom poretku.

2.4.- Intelektualno i industrijsko vlasništvo

Struktura, dizajn i oblik prikaza elemenata dostupnih na ovoj web stranici (grafike, slike, fotografije, uzorci i materijali koji se na njima pojavljuju, industrijske tehnologije, datoteke, logotipi, kombinacije boja i svi elementi koji podliježu zaštiti) zaštićeni su pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva koja su u vlasništvu tvrtke Inversiones Industriales Serpis S.L. ili su za njih dobivena odgovarajuća prava korištenja.
Zabranjena je reprodukcija, promjena, distribucija, javno objavljivanje, stavljanje na raspolaganje javnosti i, općenito, svaki drugi oblik iskorištavanja, bilo djelomično ili potpuno, elemenata navedenih u prethodnom odjeljku. Njihovo objavljivanje na drugim internetskim stranicama ili u drugim digitalnim ili pisanim medijima zahtijeva izričitu suglasnost vlasnika web stranice i, u svakom slučaju, mora se izričito navesti vlasništvo tvrtke Inversiones Industriales Serpis S.L. nad pravima intelektualnog vlasništva.
Nije dopušteno korištenje razlikovnih znakova (brendovi, trgovački nazivi), osim ako to nije izričito odobreno od strane zakonitih vlasnika.
Osim ako nije izričito odobreno od strane tvrtke Inversiones Industriales Serpis S.L., nije dopuštena poveznica prema „završnim stranicama”, „okvir” i bilo koja druga slična manipulacija. Poveznice bi uvijek trebale biti prema početnoj stranici (homepage) web-mjesta.

2.5.- Sudska nadležnost i mjerodavno pravo

Ovi Opći uvjeti su u nadležnosti španjolskog zakonodavstva.
Tvrtka i Korisnik, neovisno o njihovom prebivalištu, uz izričito odricanje od bilo kojeg drugog prava koji bi im moglo pripadati, podliježu nadležnosti sudova u ALCOYU za sve probleme koji bi mogli nastati ili radnje koje bi mogle proizići iz pružanja njegovih web usluga i sadržaja te iz tumačenja, primjene, poštivanja ili kršenja onoga što je ovdje utvrđeno.

Pravno upozorenje | Politika privatnosti | Politika Cookies-a | Developers
© 2023 | Aquaclean© | aquaclean. Pridržana sva prava.