מדיניות פרטיות

'החברה', רגישה במיוחד למדיניות הפרטיות הנוגעת לפרטיהם האישיים של משתמשי השרותים של האתר. באמצעות מדיניות הפרטיות הנוכחית (להלן: "המדיניות") "החברה" מביאה לידיעת משתמשי האתרים: https://www.aquaclean.com, מה השימוש שהיא עושה עם הפרטים האישיים שמתקבלים באתרים אלו בכדי שהמשתמשים עצמם יוכלו להחליט באופן עצמאי האם הם רוצים לספק את המידע המבוקש.

'החברה', שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו כדי להתאים אותה לחוקים חדשים, קריטריונים משפטיים, פרקטיקות בתעשייה או אינטרסים של החברה עצמה. כל שינוי שייעשה, יפורסם עם מספיק זמן מראש בכדי לספק את המידע המלא על התוכן שלו.

אחריות על הפרטים האישיים

האחראית על הפרטים האישיים של המשתמש היא: Inversiones Industriales Serpis S.L.

כתובת החברה היא: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España)

טלפון:

אתר אינטרנט: https://www.aquaclean.com,

דואר אלקטרוני: info@aquaclean.com

מטרת עיבוד הנתונים האישיים

הנתונים האישיים של המשתמשים מעובדים על-ידי החברות הבאות: Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer ו- Textiles Pascual; להלן קבוצת אקווה-קלין. מטרת איסוף נתונים אלה היא:

 1. ניהול לקוחות וספקים של קבוצת אקווה-קלין.
 2. הצגת השרותים המבוקשים.
 3. ניהול קניות באתר האינטרנט שלנו.
 4. השתתפות המשתמשים שלנו במסעות פרסום מסחריים, הנחות וכו'...
 5. ביצוע סטטיסטיקה ומחקרי שוק.
 6. שליחת תקשורת מסחרית.

תקופת שימור הנתונים

הנתונים האישיים שסופקו יישמרו לתקופה המקבילה כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות. מחיקתה מתבקשת על ידי בעל העניין הרשאי לעשות כן.

זכאות

החברה זכאית לעיבוד נתונים אישיים, על בסיס הסכמת בעל העניין למטרות ספציפיות או אחרות, כמפורט בסעיף 6.1. (א) לתקנה הכללית להגנה על נתונים אישיים.
אתר זה כולל קישורי תקשורת המאפשרים למבקר לעבור לדפים אחרים. החברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לגבי מדיניות הגנת המידע של אותם אתרים.

הנמענים

ככלל, קבוצת אקווה-קלין אינה מספקת לשום צד שלישינתונים, למעט במקרים שבהם פרטים אלה הכרחיים עבור ארגון פעילויות מסוימות או מתן שירותים מסוג כלשהו. בכל מקרה, סיפוק הפרטים מסודר על-ידי חתימת חוזים.
המקבל אינו יכול להשתמש במידע שהוקצה למטרות אחרות מאלו שנקבעו על ידי קבוצת אקווה-קלין.

זכויות המשתמשים

כל המעוניין במידע על הנתונים האישיים, רשאי תמיד לממש את הזכויות המסייעות לו, בהתאם ל- RGPD. להלן זכויות המשתמש/ת:

 • הזכות לבקש גישה לנתונים אישיים של בעל העניין.
 • הזכות לבקש תיקון או מחיקה (הזכות להישכח)
 • הזכות לבקש הגבלה של עיבוד הנתונים של בעל העניין.
 • הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים של בעל העניין.
 • הזכות לניידות הנתונים.

בעל העניין רשאי לממש זכויות אלה באמצעות בקשה המלווה בצילום ת.ז. שבו יפורטו אילו זכויות הוא מבקש לממש. את הבקשה ניתן לשלוח ל-:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante-España )

או באמצעות דוא"ל אל: RGPD@aquaclean.com

אמצעי בטיחות

קבוצת אקווה-קלין נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים על מנת לספק רמת בטיחות מתאימה לרמת הסיכון.

שימוש ב'עוגיות' (cookies)

אנו מודיעים בזאת ש- aquaclean.com משתמשת ב'עוגיות' (cookies) ניתוח על מנת לקבל מידע על סוג הגלישה של משתמשיה, המידע שבו היא משתמשת בעיקר הוא על מוצרים, אזור זמן השימוש, שפה וכו '. ו ב'עוגיות' (cookies) טכניות, על מנת לשפר את הפונקציונליות של האתר. לקבלת מידע נוסף, אנא עיין/י במדיניות קובצי העוגיות שלנו. (קישור למדיניות קובצי ה'עוגיות' (cookies))

שינוי התקנות

'החברה' שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות על מנת להתאים אותה להתפתחויות בחוק ולחידושים משפטיים, כמו גם אלה העשויים לנבוע מקודים סטנדרטיים הקיימים בענין או מטעמים ארגוניים.

הודעה על שינויים אלה תפורסם מוקדם ככל האפשר באתר האינטרנט שלנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הסכמה נוספת מהמשתמש/ת כאשר הסכמה זאת אינה נכללת בתנאים ההסכמה הקודמים.

ניתן להפנות שאלות, ספקות או הערות בהקשר לתקנות אלה, לכתובת הדוא"ל: info@aquaclean.com 

1. הבטים חוקיים

אנא קרא את ההודעה המשפטית הבאה לגבי אתר aquaclean.com

1.1. פרטי הזהות של 'ספק השרותים' של חברת המידע

בהתאם לסעיף 10 לחוק 34/2002, מיום 11 ביולי, שירותי חברת המידע והמסחר האלקטרוני.
פורטל זה נמצא בבעלות:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
CIF: ESB-53329173
כתובת: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante-España)
טלפון: 900-100-565
אתר אינטרנט: https://www.aquaclean.com,
דואר אלקטרוני: info@aquaclean.com 

1.2. קבלה ותוקף של התנאים הכלליים והתנאים הספציפיים

הניווט, השימוש ו/ או ההזמנה של כל אחד מהמוצרים המוצעים באתר זה מעניק לכם מעמד של 'משתמש/ת' ומניח מראש קבלה מלאה ובלתי מסויגת של כל אחד מהתנאים הכלליים והספציפיים הנמצאים בתוקף בזמן הגישה לאתר האינטרנט.
'החברה' שומרת לעצמה את הזכות להרחיב ולשנות באופן חד צדדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את המצגת, את התצורה ואת התוכן של אתר האינטרנט, וכן להשעות באופן זמני את המצגת, התצורה, המפרטים הטכניים והשירותים של האתר, באותו אופן.

2. תנאים כלליים לשימוש באתר

2.1.- חובות השימוש באתר

באופן כללי, המשתמש מתחייב לעמוד בתנאים ובתנאי שימוש אלה, ותמיד לפעול על פי דין, מנהגים טובים ובתום לב, תוך שימוש נאות לאופי השירות שממנו הוא נהנה, תוך הימנעות משימוש באתר זה בכל דרך שעלולה לפגוע או להזיק לתפקוד התקין, לנכסים או לזכויות בעלי האתר Inversiones Industriales Serpis S.L. , לזכויות שאר המשתמשים באופן כללי או לכל צד שלישי.
בפרט, וללא כל הגבלה על החובה המוטלת על המשתמש באופן כללי על פי הסעיף הקודם, המשתמש מחויב, על-ידי שימוש באתר זה, ל: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • על המשתמש לשמור כראוי על "שם המשתמש" ועל "הסיסמה" המסופקים על-ידי Inversiones Industriales Serpis S.L. במידה ואלה יינתנו לו, כנתונים מזהים לגישה לשירותים השונים המוצעים באתר האינטרנט. כמו כן, המשתמש מסכים שלא לאפשר את השימוש בהם או לאפשר גישה אליהם על ידי צדדים שלישיים, תוך לקיחת אחריות לנזקים העלולים לנבוע משימוש לא נאות.
 • לא להציג, לאחסן או להפיץ באתר או ממנו, כל מידע או חומר המהווה השמצה, דיבה, גסות, איום, קסנופוביה, הסתה לאלימות לאפליה על בסיס גזע, מין, אידיאולוגיה, דת או כל צורה אחרת הפוגעת במוסר, בסדר הציבורי, בזכויות היסוד, בחירויות הציבור, בכבוד, בפרטיות או בדימוי של צדדים שלישיים, ובאופן כללי המפרה את התקנות הספרדיות הנוכחיות ואת מדינת מגורי המשתמש.
 • אין להיכנס, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר כל תוכנת מחשב, נתונים, וירוסים, קודים או כל קובץ אחר שעלול לגרום נזק או כל סוג של שינוי באתר, בכל אחד מהשירותים שלו, בציוד, במערכות או ברשתות שם החברה של כל משתמש, או באופן כללי של כל צד שלישי, אשר עשוי למנוע את הפעילות הרגילה של האתר.
 • אין להרוס, לשנות, להשתמש, להשבית או לפגוע בנתונים, מידע, תוכנות, מסמכים אלקטרוניים, או, באופן כללי, בקבצים של משתמשי שם החברה או של כל צד שלישי.

החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את התנאים הכלליים הנוכחיים, וכן את התנאים הספציפיים, על ידי פרסום השינויים האמורים באתר, כך שיוכלו להיות מוכרים.על ידי המשתמשים באתר.

2.2.- כתב ויתור

החברה אינה מעניקה ערבות כלשהי ואיננה אחראית בכל מקרה לנזקים מכל סוג שהוא שעלולים להיגרם על ידי:

 • באופן כללי, בכל הנוגע לשימוש לא הולם באתר שלה. המשתמשים חייבים לעשות בו שימוש נאות, בהתאם לתנאים ולהגבלות לעיל, בלי שבעלי החברה יישאו בכל אחריות בשל שימוש לרעה באתר.
 • ליקויים טכניים אפשריים. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לשינויים בשירות בגלל תקלות הנגרמות ברשת החשמל, ברשת נתוני החיבור לרשת בשרת או כל שירות אחר.
 • לגבי גישה של צדדים שלישיים למערכת. 'החברה' תאמץ את אמצעי הזהירות הנחוצים כדי להגן על הנתונים והמידע הנגישים למשתמש, אך מבלי להיות אחראית למעשיו של צד שלישי, המפר את אמצעי האבטחה, עם גישה לנתונים אלה.
 • ' החברה' משקיעה ללא הרף באמצעים טכנולוגיים כדי למזער את הסיכון של וירוסים, תוכנות דומות ותכנים בלתי מורשים במערכות המידע שלה. אף על פי כן, על המשתמש לדעת כי עליו לנקוט באמצעים משלו שמטרתם למזער את הנזק שנגרם על ידי תוכנות, וירוסים, סוסים טרויאנים וכל תוכנה אחרת שנקראת תוכנות זדוניות (mal-ware) , ובכך פוטרת את 'החברה' מכל אחריות של הכלת תוכנות זדוניות (mal-ware) בעיבודים שמאפשר אתר אינטרנט זה.

2.3.- שימוש בקישורים

משתמש האינטרנט המבקש להכניס קישורים מהאתרים שלו/ה לאתר, יהיה חייב לעמוד בתנאים המפורטים להלן מבלי שאי ידיעת תנאים אלה יהווה עילה לאי החזקה באחריות הנגזרת מהחוק.
הקישור יקשר רק לעמוד הבית או לעמוד הראשי של אתר האינטרנט, אך לא יוכל לשחזר אותו בכל דרך שהיא (קישורים מוטבעים, עותק של טקסטים, גרפיקה וכו '). בכל מקרה, יהיה אסור, בהתאם לחקיקה הרלוונטית והתקפה בכל עת, ליצור מסגרות מכל סוג שהוא, הכוללות את דף האינטרנט או לאפשר הצגת תוכן באמצעות כתובות אינטרנט שונות מאלו של האתר. כמו כן, כאשר הם מוצגים יחד עם תוכן מחוץ לאתר באופן ש-: (I) ייצר, או עשוי לייצר, שגיאה, בלבול או הטעיה של המשתמשים על המקור האמיתי של השירות או התוכן; (2) יהווה השוואה או חיקוי לא הוגן; (III) ישמש כדי לנצל את המוניטין של המותג ואת יוקרת שם החברה; או (IV) בכל דרך אחרת האסורה בחקיקה הנוכחית.
האתר המציג את הקישור לא יצהיר כל הצהרה שקרית, לא מדויקת או לא נכונה על 'החברה', כתובתה, עובדיה, לקוחותיה או על איכות השירותים שהיא מספקת.
בשום מקרה לא יבוא לידי ביטוי, באתר שבו הקישור של 'החברה' מופיע, הסכמה שלה להכללת הקישור או להסכמה לנתינת חסות, שיתוף פעולה, אימות או פיקוח על השרותים של אותו אתר.
השימוש בכל סמל מסחרי, גראפי או סימן מסחרי מעורב או כל סימן ייחודי אחר של שם החברה באתר שבו מופיע הקישור, למעט במקרים המותרים על פי חוק או באישור מפורש של 'החברה' לקישור ישיר לאתר האינטרנט באופן הקבוע בסעיף זה.
האתר המכיל את הקישור יקיים את החוק ולא יוכל בשום פנים ואופן לספק תכנים או קישורים שלו לכל צד שלישי ש-: (I) בלתי חוקי, מזיק או מנוגד למוסר ולמנהגים טובים (פורנוגרפיה, אלימות, גזענות וכו'); (II) גורם או עלול לגרום למשתמש לרושם מוטעה כי 'החברה' מאשרת, תומכת, מסכימה או בכל דרך תומכת ברעיונות, הצהרות או ביטויים, כדין או שלא כדין, של השולח; (III) אינם הולמים או שאינם רלוונטיים לפעולות, לתשומת הלב, למקום, לתוכן ולמוטיבים של אתר האינטרנט של השולח. כמו כן, המשתמש ימנע מלכלול באתר כל קישור (להלן "קישור") המופנה אל אתר האינטרנט המכיל מידע או תוכן בלתי חוקי, המנוגד למוסר ולמנהגים הטובים מקובלים על הרוב, ועל הסדר הציבורי.

2.4.- רכוש אינטלקטואלי ותעשייתי

המבנה, העיצוב והצורה של הצגה של האלמנטים הזמינים באתר זה (גרפיקה, תמונות, צילומים, דוגמאות וחומרים המופיעים בהם, טכנולוגיות תעשייתיות, קבצים, לוגו, שילובי צבעים וכל רכיב מוגן (על ידי זכויות קניין רוחני ותעשייתי בבעלות Inversiones Industriales Serpis S.L. שעליו חלות זכויות בעלות הקניין.
אין לשכפל, לשנות, להפיץ, ליידע את התקשורת הציבורית או להעמיד לרשות הציבור, ובאופן כללי, כל צורה אחרת של ניצול, חלקי או מוחלט של הגורמים הנזכרים בסעיף הקודם. פרסום באתרים אחרים או בתקשורת דיגיטלית או כתובה מחייב הסכמה מפורשת של בעל האתר, ובכל מקרה, יש להתייחס במפורש לבעלות זכויות הקניין הרוחני הנזכרות של Inversiones Industriales Serpis S.L..
אין להשתמש בסימנים ייחודיים (סימנים מסחריים, שמות מסחריים), אלא אם כן אושר שימוש זה מפורשות על ידי הבעלים החוקיים.
אין לבצע, אלא אם כן ניתנה הסמכה במפורש על ידי Inversiones Industriales Serpis S.L., קישור ל"עמודים האחרונים", ל"מסגרת" וכל מניפולציה דומה אחרת. הקישורים צריכים להיות תמיד לעמוד הראשי או לדעמוד הבית של האתר.

2.5.- סמכות שיפוט והחקיקה החלה

'תנאים כלליים' אלה כפופים לחקיקה ולתחום השיפוט של ספרד.
'החברה' וה'משתמש', ללא קשר למקום מגוריהם, מוותרים במפורש על כל סמכות שיפוט אחרת, ומקבלים את הסמכות הבלעדית של בתי המשפט והדין של ALCOY בכל סוגיה שעשויה לעלות או בכל פעולה הנובעת ממתן שירותי האינטרנט והתכנים כמו על הפרשנות, היישום, הציות או אי הציות של הקבוע כאן.