spinner

גלריית הכתמים של AQUACLEAN®

אם שמתם לב לכתם רק ביום למחרת, אין צורך להבהל. עם טכנולוגיית אקווה-קלין© גם לאחר זמן הכתמים אינם מהווים בעיה. תנסו בעצמכם ותראו באיזה קלות הכתמים נעלמים גם אחרי יום, או יותר, מבד אקווה-קלין שבספה שלכם.