spinner

"האדמה אינה ירושה מהורינו, אלא הלוואה מילדינו"

מהטמה גנדי

אקווה-קלין אינו מכיל PFCs

בארצות הברית ובאירופה, החלו להופיע בעיות זיהום מ-1950, כאשר החל ייצור ה-PFC.

PFC (Fluorcarbons | Perfluorocarbons) הם קבוצה של חומרים כימיים, שנוצרו על ידי האדם, הידועים בהשפעתם השלילית על הסביבה. חברות רבות משתמשות בהם בכדי לייצר את המוצרים שלהם.

עדיין משמשים בגאזים פלואורידים במספר יישומים תעשייתיים, כולל קירור וכיבוי, אלקטרוניקה, ייצור תרופות, קוסמטיקה וטקסטיל. יש לציין שברוב התעשיות גאזים אלה כבר לא בשימוש בשל ההשפעות המזיקות שלהם.

במגזר הטקסטיל PFC (Fluorcarbons | Perfluorocarbons) הם חומרים מלאכותיים אשר הוכנסו לשימוש בשל יעילותם נגד מים, שמן ולכלוך בכלל.

בתהליכי הייצור, הניקוי וההשלכה בסוף חייהם השימושיים של מולקולות אלו, הופכים את התרכובות הללו לאיום על בני אדם, מאחר וסוג זה של חומרים מצטבר ברקמות חיות ויכול לגרום לסרטן פוטנציאלי. למעשה, תרכובות אלה נמצאו אצל בעלי חיים כגון דולפינים, בכבד דובי הקוטב ואפילו בדם האנושי. בנוסף, ה- PFC יכול להשפיע על

בלוטת התריס, על פוריות או על גידול גידולים בבני אדם. מסיבה זו, בשנת 2011 החלה גרינפיס (https://es.greenpeace.org/es/) לבצע בדיקה ממצה של רמות PFC במוצרי טקסטיל מסוימים, וביקשה מתעשיית הטקסטיל לחסל את כל החומרים המסוכנים מהמוצרים שלה. חברות רבות כבר הוציאו חמרים אלה מפס הייצור שלהן.

גרינפיס מדגישה את המאפיינים המגדירים את הבעיות הסביבתיות של ה-PFC:

  • תוכן פלואוריד גבוה.
  • אינו מתכלה.
  • נשאר הרבה מאוד בסביבה.

בנוסף, למולקולות אלו יש פוטנציאל להתפשט בקלות במשאבי המים שלנו, כגון נהרות, אגמים, ביצות או ימים, וכשהן מגיעות לטבע, הן נשארות שם דורות רבים.

מסיבות אלה, ניסחה הממשלה האירופית בדחיפות, (https://ec.europa.eu/commission/index_es), הצעת חוק כדי למזער את השימוש בחומרים אלה ולהכניסם לרשימת החומרים המסוכנים, בכדי למנוע מהחברות להשתמש בהם בקווי הייצור של מוצריהם.

יוזמה זו, של הממשלה האירופאית, בנוסף לפעולות והקמפיינים של גרינפיס, גרמו לכך שמ-2012, עלה, בצורה משמעותית, מספר החברות המשתמשות בטכנולוגיות אלטרנטיביות PFC-Free בשוק.

Aquaclean הצטרפה ליוזמה זו, מכיוון שאנו חושבים כי אחריותינו היא להשאיר כמורשת לדורות הבאים, להמנע משימוש בסוג זה של חומרים ולחפש חלופות אחרות ל-PFC, יותר טכנולוגית, יותר בנות קיימא ויותר ידידותיות לסביבה (eco-friendly).

מזה מספר שנים לחלק זה, ובגלל החשיבות של תמיכה בסוג זה של פעולות שמטרתן להגן על הבריאות שלנו ולהגן על הסביבה, ב- Aquaclean אנחנו לא משתמשים PFC בייצור הבדים שלנו, ובכך אנו מצטרפים לפילוסופיית ה- PFC-Free, כי יחד , אנו יכולים לתמוך בייצור ירוק באמצעות צריכה אחראית.

pfc free