Oikeudellinen huomautus

Immateriaalioikeuksien ja teollisoikeuksien, sekä tämän verkkosivuston kautta kerättyjen tietojen tiedoston haltija ja tietojen käsittelijä on: Inversiones Industriales Serpis S.L., jonka toimipaikka on Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy, Alicante, Espanja, jonka verotunnus on CIF: ESB-53329173 ja joka on rekisteröity Alicanten kaupparekisteriin. Nidos 2177, Kirja 0, kahdeksas osa 13, Lehti-50 745.

www.aquaclean.com on Inversiones Industriales Serpis S.L. -yritykselle kuuluva verkkosivusto, jonka kautta verkon käyttäjille tarjotaan tietoa yrityksestä ja sen valmistamista ja markkinoimista tuotteista.
Inversiones Industriales Serpis S.L. ei ole vastuussa käyttäjien näihin sivujen sisällöstä aiheutuneesta väärinkäytöstä ​ja ​pidättää itsellään oikeuden ryhtyä tarvittaviin oikeustoimiin sivuston sopimattomasta tai laittomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Inversiones Industriales Serpis S.L. pidättää oikeuden kieltää käyttäjiltä pääsyn harkintansa mukaan milloin tahansa tälle sivustolle.

IMMATERIAALIOIKEUS JA TEOLLISOIKEUS

Immateriaalioikeudet ja teollisoikeudet, ennen muuta kaikki näiden verkkosivujen sisältö, mukaan lukien tuotemerkit ja logot, ovat yksinomaan Inversiones Industriales Serpis S.L.:n omaisuutta, ellei kohteessa ole erillisilmoitusta sen kuulumisesta toiselle haltijalle. Näiden verkkosivujen kopiointi kokonaan tai osittain, millä tahansa keinolla, on kielletty ilman erillistä siihen annettua nimenomaista kirjallista lupaa.

SISÄLLÖT

Näillä sivuilla olevien linkkien ainoana tarkoituksena on antaa käyttäjälle vinkkejä sivuston sisällön täydentämiseksi, joten Inversiones Industriales Serpis S.L. SL. ei ole vastuussa niillä mahdollisesti olevista virheistä, tai muiden verkkosivujen, joihin näillä sivuilla viitataan, sisällöstä.

Tuotteiden lopulliset värit voivat vaihdella. Kuvissa käytetyt värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

VASTUU

Inversiones Industriales Serpis S.L. pidättää itsellään oikeuden lopettaa tuotteidensa jakeluun ja/tai valmistuksen milloin tahansa. Verkkosivuilla ei tehdä virallisia ilmoituksia tuotteiden valmistuksesta tai niiden valmistuksen lopetuksesta.

Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista verkkosivujen käytön laittomista seuraamuksista.