Ελλάδα (Greece)
Contract

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ο υπεύθυνος του αρχείου δεδομένων και της επεξεργασίας τους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, είναι η Inversiones Industriales Serpis S.L., με έδρα στην Ctra de Alicante, 76 03801 Αλκόι,- Αλικάντε, Ισπανία, κάτοχο του ΑΦΜ (CIF): ESB-53329173, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του Αλικάντε, στον Τόμο 23177, Βιβλίο 0, Όγδοο Τμήμα Σελίδα 13, Φύλλο A-50.745.

www.aquaclean.com είναι μια ιστοσελίδα της Inversiones Industriales Serpis S.L. μέσω της οποίας προσφέρονται στους χρήστες του Internet πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τα προϊόντα που παράγει και διαθέτει στην αγορά.

Η Inversiones Industriales Serpis S.L. δεν ευθύνεται για την κακή χρήση εκ μέρους των χρηστών του περιεχομένου αυτού του χώρου web, και συγχρόνως, επιφυλάσσεται της χρήσης κατάλληλων δικαστικών διαδικασιών για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη συνεπεία της ακατάλληλης ή παράνομης χρήσης αυτού.

Η Inversiones Industriales Serpis S.L. επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης της πρόσβασης, κατά την κρίση της και οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιονδήποτε χρήστη αυτού του χώρου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κυρίως το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων μαρκών και διακριτικών σημάτων, ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Inversiones Industriales Serpis S.L. εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάποιος άλλος δικαιούχος. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αναπαραγωγή, με οιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας χωρίς ρητή και έγγραφη εξουσιοδότηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι σύνδεσμοι αυτού του χώρου χρησιμεύουν αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών προς τον χρήστη για την συμπλήρωση αυτού, και επομένως η Inversiones Industriales Serpis S.L. δεν είναι υπεύθυνη για τα τυχόν σφάλματα πουτυχόν υπάρχουν στους συνδέσμους ή στο περιεχόμενο των λοιπών ιστοσελίδων με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί.

Των χρώματα των προϊόντων που απεικονίζονται μπορεί να ποικίλει σε σχέση με το τελικό προϊόν. Οι φωτογραφίες απεικονίζουν μόνο χρώματα κατά προσέγγιση για ενημέρωση.

Ευθύνη

Η Inversiones Industriales Serpis S.L. επιφυλάσσεται του δικαιώματος παύσης της διανομής και/ ή της παραγωγής των προϊόντων της οποιαδήποτε στιγμή. Η ιστοσελίδα δεν αποτελεί την επίσημη δίοδο επικοινωνίας της παραγωγής ή της παύσης παραγωγής των προϊόντων.

Ο χρήστης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος των παραβάσεων που δυνατόν να κάνει ή των ζημιών που μπορεί να δημιουργήσει με τη χρήση του χώρου της ιστοσελίδας.

Νόμιμη προειδοποίηση | Πολιτική εχεμύθειας | Πολιτική των Cookies | Developers
© 2023 | Aquaclean© | Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων.