Ελλάδα (Greece)
Contract

Developers

  • Fabrics

Fabrics

Get fabrics

GET
 www.aquaclean.com/api/fabrics/:user/:lang/:response/:category/:collection 

Parameters

Field Type Description values
userStringThis is the user identifier
langStringThis is the language identifier
responseStringThis is the response identifierjson, view, pdf
category (optional)StringThis is the category identifiervisual, rustika, contract, pets
collection (optional)StringThis is the collection identifieradra, aitana, aneto, bellagio, capriccio, carabu, eden, evora, fantasy, haruka, invictus, keops, lugano, marina, matsue, merida, mika, minerva, moon, mystic, nanao, naomi, novara, otaru, romantic, samira, solara, vera, vivalto,

Response

{
 "data": {
   "modelos": [
     {
       "nombre": "MODEL 1",
       "imagen": "http://example.com/route/to/image.jpg",
       "stamp": "http://example.com/route/to/stamp.png",
       "features": [
         "RUSTIKA"
       ],
       "technical_specifications": {
         "lang": "en",
         "date": "20170518",
         "description": "Model description"
       },
       "tejidos": [
         {
           "ref": "Fabric 1",
           "ruta": "Fabric_1.gif",
           "imagen_g": "Fabric_1.png"
         },
         {
           "ref": "Fabric 2",
           "ruta": "Fabric_2.gif",
           "imagen_g": "Fabric_2.png"
         },
         {
           ...
         }
       ]
     },
     {
       ...
     }
   ]
 }
}
iframe
iframe
Νόμιμη προειδοποίηση | Πολιτική εχεμύθειας | Πολιτική των Cookies | Developers
© 2023 | Aquaclean© | Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων.