«Η Γη δεν είναι κληρονομιά από τους γονείς μας, αλλά δάνειο από τα παιδιά μας»

Μαχάτμα Γκάντι

Η AQUACLEAN ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ PFC

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, τα προβλήματα ρύπανσης άρχισαν να εμφανίζονται από το 1950, όταν άρχισε η παραγωγή των PFC.

Οι PFC (Φθοράνθρακες | Υπερφθοράνθρακες) είναι μια ομάδα χημικών ουσιών που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο και είναι γνωστές για τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον. Πολλές εταιρείες τους χρησιμοποιούν για την κατασκευή των προϊόντων τους.

Τα φθοριούχα αέρια χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως στην ψύξη, την πυρόσβεση, την ηλεκτρονική και την παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών και υφασμάτων. Ωστόσο, στους περισσότερους τομείς η χρήση τους έχει αρχίσει να περιορίζεται όλο και περισσότερο, λόγω των επιβλαβών επιπτώσεών τους.

Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, οι PFC (Φθοράνθρακες | Υπερφθοράνθρακες) είναι ουσίες που χρησιμοποιούνταν λόγω της αποτελεσματικότητάς τους στην απώθηση του νερού, του λαδιού και γενικά των ακαθαρσιών.

Οι διαδικασίες παραγωγής, καθαρισμού και απόσυρσης στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μετατρέπουν αυτά τα συστατικά σε μια απειλή για τον άνθρωπο, αφού αυτό το είδος ουσιών μπορούν να συσσωρευτούν στα υφάσματα και να είναι ενδεχομένως καρκινογόνα. Στην πραγματικότητα, αυτές οι ενώσεις έχουν βρεθεί σε ζώα όπως τα δελφίνια, στο συκώτι των πολικών αρκούδων ή ακόμη και στο ανθρώπινο αίμα. Επιπλέον, οι PFC ενδέχεται να επηρεάσουν τον θυρεοειδή αδένα και τη γονιμότητα ή να συμβάλουν στην ανάπτυξη όγκων στους ανθρώπους.

Για τον λόγο αυτό, το 2011 η Greenpeace (https://www.greenpeace.org/greece/) άρχισε να διεξάγει μια εξαντλητική μελέτη των επιπέδων PFC σε συγκεκριμένες κλωστοϋφαντουργικές μάρκες, ζητώντας από τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας να εξαλείψει όλες τις επικίνδυνες ουσίες από τα προϊόντα του. Πλέον, πολλές μάρκες δίνουν βαρύτητα σε αυτό.

Η Greenpeace αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά των PFC που προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα:

  • Υψηλή περιεκτικότητα σε φθόριο.
  • Δεν είναι βιοδιασπώμενοι.
  • Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στο περιβάλλον.

Επιπλέον, αυτά τα μόρια έχουν τη δυνατότητα να εξαπλώνονται εύκολα στους υδάτινους πόρους, όπως ποτάμια, λίμνες, υγροβιότοπους ή θάλασσες, και όταν απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον, εξακολουθούν να υφίστανται για πολλές γενιές.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/commission/index_el) έχει εκπονήσει, κατά προτεραιότητα, μια Πρόταση για μείωση της χρήσης αυτών των ενώσεων και κατάταξή τους ως επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε να αποτρέπεται η χρήση τους από τις εταιρείες στην κατασκευή των προϊόντων τους.

Αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τις δράσεις και τις εκστρατείες της Greenpeace που πραγματοποιούνται από το 2012, έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση του αριθμού των προϊόντων με εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις PFC-Free στην αγορά.

Εμείς, στην Aquaclean, έχουμε ενταχθεί σε αυτήν την πρωτοβουλία, καθώς πιστεύουμε ότι είναι δική μας ευθύνη, ενόψει της κληρονομιάς που θα αφήσουμε στις μελλοντικές γενιές, να αποφύγουμε τις ουσίες αυτού του τύπου και να αναζητήσουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις χωρίς PFC, πιο τεχνολογικές, περισσότερο βιώσιμες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Μετρώντας ήδη αρκετά χρόνια σε αυτήν την πλευρά και παρατηρώντας τη σημασία υποστήριξης αυτού του είδους δράσεων που αποσκοπούν στη φροντίδα της υγείας μας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην Aquaclean δεν χρησιμοποιούμε PFC στην κατασκευή των υφασμάτων μας, ακολουθώντας τη φιλοσοφία PFC Free, διότι μαζί μπορούμε να υποστηρίξουμε την πράσινη παραγωγή μέσω της υπεύθυνης κατανάλωσης.

pfc free