Ανακαλύψτε όλες τις συλλογές των υφασμάτων μας με Τεχνολογία Aquaclean®. Διαλέξτε τις ταπετσαρίες που σας αρέσουν περισσότερο και αναζητήστε τις στο κοντινό σας κατάστημα. Αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμα, χρησιμοποιήστε τον προσοποιωτή μας για να δείτε την όψη του καναπέ σας.

AITANA
AITANA

AITANA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

AITANA
AITANA
AITANA
AITANA
AITANA
AITANA 01
AITANA 05

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

AITANA
AITANA
AITANA
AITANA
AITANA
ALHAMBRA
ALHAMBRA

ALHAMBRA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445.00 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 - Υφάδι: < 6 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA 1
ALHAMBRA 10
ALHAMBRA 11
ALHAMBRA 12
ALHAMBRA 13
ALHAMBRA 14
ALHAMBRA 2
ALHAMBRA 3
ALHAMBRA 4
ALHAMBRA 5
ALHAMBRA 6
ALHAMBRA 7
ALHAMBRA 8
ALHAMBRA 9

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445.00 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 - Υφάδι: < 6 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ANETO
ANETO

ANETO


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

ANETO
ANETO
ANETO
ANETO
ANETO 03
ANETO 04

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

ANETO
ANETO
ANETO
ANETO
BELICE
BELICE

BELICE


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445,00 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 mm - Υφάδι: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

BELICE
BELICE
BELICE
BELICE
BELICE
BELICE 1
BELICE 10
BELICE 11
BELICE 12
BELICE 13
BELICE 14
BELICE 15
BELICE 16
BELICE 17
BELICE 18
BELICE 19
BELICE 3
BELICE 4
BELICE 5
BELICE 6
BELICE 7
BELICE 8
BELICE 9

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445,00 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 mm - Υφάδι: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

BELICE
BELICE
BELICE
BELICE
BELICE
BELLAGIO
BELLAGIO

BELLAGIO


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 100% PES

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 404,06 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 2,9 - Υφάδι: 3,0 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1310,00 - Υφάδι: 1356,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: >100.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

BELLAGIO
BELLAGIO
BELLAGIO 01
BELLAGIO 08
BELLAGIO 105
BELLAGIO 11
BELLAGIO 13
BELLAGIO 131
BELLAGIO 14
BELLAGIO 156
BELLAGIO 213
BELLAGIO 242
BELLAGIO 245
BELLAGIO 248
BELLAGIO 271
BELLAGIO 28
BELLAGIO 300
BELLAGIO 321
BELLAGIO 324
BELLAGIO 355
BELLAGIO 451
BELLAGIO 50
BELLAGIO 503
BELLAGIO 514
BELLAGIO 515
BELLAGIO 59
BELLAGIO 62
BELLAGIO 65
BELLAGIO 68
BELLAGIO 80
BELLAGIO 81
BELLAGIO 82

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 100% PES

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 404,06 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 2,9 - Υφάδι: 3,0 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1310,00 - Υφάδι: 1356,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: >100.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

BELLAGIO
BELLAGIO
CALEIDO
CALEIDO

CALEIDO


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445,00 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 mm - Υφάδι: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO 3
CALEIDO 4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445,00 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 mm - Υφάδι: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CALEIDO
CAPRICCIO
CAPRICCIO

CAPRICCIO


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 90% PES, 10% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 382,50 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,8 mm - Υφάδι: 3,2 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1384 N - Υφάδι: 1797 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 18.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

CAPRICCIO
CAPRICCIO
CAPRICCIO 100
CAPRICCIO 248
CAPRICCIO 271
CAPRICCIO 336
CAPRICCIO 372
CAPRICCIO 375
CAPRICCIO 56

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 90% PES, 10% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 382,50 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,8 mm - Υφάδι: 3,2 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1384 N - Υφάδι: 1797 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 18.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

CAPRICCIO
CAPRICCIO
CARABU
CARABU

CARABU


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 410 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: > 4 mm (BS 3320) - > 6 daN (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Αντοχή στην τριβή: 250.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: > 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: > 6
 καλή (ISO 105-B02)

CARABU
CARABU
CARABU
CARABU
CARABU
carabu 102
carabu 106
carabu 107
carabu 108
carabu 109
carabu 110
carabu 19
carabu 33
carabu 49
carabu 57
carabu 60
carabu 66
carabu 69
carabu 70
carabu 72
carabu 75
carabu 76
carabu 77
carabu 78
carabu 80
carabu 81
carabu 82
carabu 84
carabu 86
carabu 87
carabu 91
carabu 92
carabu 94
carabu 98

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 410 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: > 4 mm (BS 3320) - > 6 daN (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Αντοχή στην τριβή: 250.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: > 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: > 6
 καλή (ISO 105-B02)

CARABU
CARABU
CARABU
CARABU
CARABU
DAYTONA
DAYTONA

DAYTONA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 55% PES, 35% ACRIL, 10% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 450 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 mm - Υφάδι: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 200.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA 102
DAYTONA 108
DAYTONA 109
DAYTONA 110
DAYTONA 131
DAYTONA 137
DAYTONA 138
DAYTONA 139
DAYTONA 142
DAYTONA 145
DAYTONA 146
DAYTONA 151
DAYTONA 152
DAYTONA 153
DAYTONA 155
DAYTONA 156
DAYTONA 157
DAYTONA 158
DAYTONA 163
DAYTONA 164
DAYTONA 165
DAYTONA 183
DAYTONA 184
DAYTONA 49
DAYTONA 60
DAYTONA 72
DAYTONA 76
DAYTONA 77
DAYTONA 78
DAYTONA 80
DAYTONA 81
DAYTONA 86
DAYTONA 91
DAYTONA 98

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 55% PES, 35% ACRIL, 10% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 450 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 mm - Υφάδι: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 200.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
DAYTONA
EDEN
EDEN

EDEN


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN 01
EDEN 02
EDEN 03
EDEN 04
EDEN 05
EDEN 08
EDEN 09
EDEN 10
EDEN 11
EDEN 12
EDEN 13
EDEN 14
EDEN 15
EDEN 16
EDEN 17
EDEN 18

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
FANTASY
FANTASY

FANTASY


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 84% PES, 11% CO, 5% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 481,20 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,5 mm - Υφάδι: 3,2 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1743 N - Υφάδι: 1261 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 35.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

FANTASY
FANTASY
FANTASY 248
FANTASY 10
FANTASY 100
FANTASY 271
FANTASY 314
FANTASY 316
FANTASY 321
FANTASY 324
FANTASY 336
FANTASY 348
FANTASY 372
FANTASY 373
FANTASY 375
FANTASY 56

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 84% PES, 11% CO, 5% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 481,20 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,5 mm - Υφάδι: 3,2 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1743 N - Υφάδι: 1261 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 35.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

FANTASY
FANTASY
HARUKA
HARUKA

HARUKA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 59% PES, 41% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 531,93 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 5,3 - Υφάδι: 4,5 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1713,00 - Υφάδι: 979,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 30.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

HARUKA
HARUKA
HARUKA 01
HARUKA 14
HARUKA 28
HARUKA 29
HARUKA 321
HARUKA 324
HARUKA 42
HARUKA 55

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 59% PES, 41% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 531,93 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 5,3 - Υφάδι: 4,5 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1713,00 - Υφάδι: 979,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 30.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

HARUKA
HARUKA
HIDRA
HIDRA

HIDRA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445,00 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 mm - Υφάδι: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

HIDRA
HIDRA
HIDRA
HIDRA
HIDRA
HIDRA 1
HIDRA 2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 44% COT, 30% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445,00 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: < 4 mm - Υφάδι: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

HIDRA
HIDRA
HIDRA
HIDRA
HIDRA
INVICTUS
INVICTUS

INVICTUS


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 80% PES, 17% CO, 3% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 394,46 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,7 mm - Υφάδι: 5,3 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1437 N - Υφάδι: 714 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 40.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

INVICTUS
INVICTUS
INVICTUS 10
INVICTUS 248
INVICTUS 271
INVICTUS 314
INVICTUS 316
INVICTUS 321
INVICTUS 324
INVICTUS 336
INVICTUS 346
INVICTUS 372
INVICTUS 373
INVICTUS 375
INVICTUS 50
INVICTUS 56
INVICTUS 90

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 80% PES, 17% CO, 3% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 394,46 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,7 mm - Υφάδι: 5,3 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1437 N - Υφάδι: 714 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 40.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

INVICTUS
INVICTUS
KEOPS
KEOPS

KEOPS


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 47% PES, 45% CO, 8% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 505,70 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,9 - Υφάδι: 3,3 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2196,00 - Υφάδι: 444,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 40.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

KEOPS
KEOPS
KEOPS 13
KEOPS 156
KEOPS 16
KEOPS 248
KEOPS 300
KEOPS 316
KEOPS 321
KEOPS 323
KEOPS 324
KEOPS 346

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 47% PES, 45% CO, 8% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 505,70 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,9 - Υφάδι: 3,3 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2196,00 - Υφάδι: 444,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 40.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

KEOPS
KEOPS
LUGANO
LUGANO

LUGANO


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO 01
LUGANO 02
LUGANO 03
LUGANO 04
LUGANO 06
LUGANO 07
LUGANO 08
LUGANO 09
LUGANO 10
LUGANO 11
LUGANO 12

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
LUGANO
MARINA
MARINA

MARINA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 45% PES, 32% ACRIL, 14% PA, 9% CV

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 200.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

MARINA
MARINA
MARINA
MARINA
MARINA
MARINA 102
MARINA 104
MARINA 107
MARINA 111
MARINA 114
MARINA 115
MARINA 116
MARINA 117
MARINA 120
MARINA 121
MARINA 123
MARINA 125
MARINA 126
MARINA 128
MARINA 129
MARINA 160

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 45% PES, 32% ACRIL, 14% PA, 9% CV

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 445 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 200.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

MARINA
MARINA
MARINA
MARINA
MARINA
MATSUE
MATSUE

MATSUE


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 100% PES

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 442,30 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,2 - Υφάδι: 4,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1918,00 - Υφάδι: 1661,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 20.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

MATSUE
MATSUE
MATSUE 01
MATSUE 02
MATSUE 12
MATSUE 13
MATSUE 321
MATSUE 324
MATSUE 42
MATSUE 514
MATSUE 515
MATSUE 516
MATSUE 52
MATSUE 55

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 100% PES

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 442,30 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,2 - Υφάδι: 4,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1918,00 - Υφάδι: 1661,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 20.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

MATSUE
MATSUE
MERIDA
MERIDA

MERIDA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 25.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA 02
MERIDA 06
MERIDA 07

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 475 gr/m2

Αντοχή στο σχίσιμο: > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

Μετακίνηση ραφής: < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

Αντοχή στον εφελκυσμό: > 350N (ISO 13934-1)

Αντοχή στην τριβή: > 25.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: > 4
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 6
 καλή (ISO 105-B02)

MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MERIDA
MIKA
MIKA

MIKA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 88% PES, 12% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 494,30 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,7 - Υφάδι: 4,2 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1885,00 - Υφάδι: 893,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 40.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

MIKA
MIKA
MIKA-AC 01
MIKA-AC 02
MIKA-AC 12
MIKA-AC 13
MIKA-AC 14
MIKA-AC 28
MIKA-AC 29
MIKA-AC 321
MIKA-AC 323
MIKA-AC 324
MIKA-AC 42
MIKA-AC 514
MIKA-AC 515
MIKA-AC 516
MIKA-AC 52
MIKA-AC 55

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 88% PES, 12% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 494,30 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,7 - Υφάδι: 4,2 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1885,00 - Υφάδι: 893,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 40.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

MIKA
MIKA
MINERVA
MINERVA

MINERVA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 47% PES, 45% CO, 8% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 517,10 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,9 - Υφάδι: 4,1 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2332,00 - Υφάδι: 440,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 70.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

MINERVA
MINERVA
MINERVA 01
MINERVA 13
MINERVA 14
MINERVA 156
MINERVA 16
MINERVA 248
MINERVA 300
MINERVA 316
MINERVA 321
MINERVA 323
MINERVA 324
MINERVA 346
MINERVA 50

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 47% PES, 45% CO, 8% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 517,10 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,9 - Υφάδι: 4,1 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2332,00 - Υφάδι: 440,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 70.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

MINERVA
MINERVA
MOON
MOON

MOON


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 47% PES, 45% CO, 8% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 452,30 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,4 - Υφάδι: 4,5 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2121,00 - Υφάδι: 411,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 25.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

MOON
MOON
MOON 01
MOON 13
MOON 14
MOON 156
MOON 16
MOON 248
MOON 300
MOON 316
MOON 321
MOON 323
MOON 324
MOON 346
MOON 50

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 47% PES, 45% CO, 8% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 452,30 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,4 - Υφάδι: 4,5 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2121,00 - Υφάδι: 411,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 25.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

MOON
MOON
MYSTIC
MYSTIC

MYSTIC


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 100% PES

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 450 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,5 - Υφάδι: 4,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: > 600 - Υφάδι: > 600 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 200.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4 - 5
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 4 - 5
 καλή (ISO 105-B02)

MYSTIC
MYSTIC
mystic 01
mystic 03
MYSTIC 05
mystic 07
mystic 08
mystic 104
mystic 105
mystic 11
mystic 112
mystic 114
mystic 12
mystic 13
mystic 131
MYSTIC 136
mystic 144
mystic 15
MYSTIC 161
mystic 18
MYSTIC 187
mystic 21
mystic 213
mystic 214
mystic 250
mystic 252
mystic 311
mystic 313
mystic 32
mystic 324
MYSTIC 373
mystic 38
MYSTIC 387
MYSTIC 395
mystic 50
MYSTIC 503
mystic 51
MYSTIC 510
MYSTIC 514
mystic 52
mystic 56
mystic 59
MYSTIC 602
MYSTIC 603
mystic 61
mystic 62
mystic 64
mystic 65
mystic 66
mystic 68
mystic 69
mystic 73

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 100% PES

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 450 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,5 - Υφάδι: 4,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: > 600 - Υφάδι: > 600 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 200.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4 - 5
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 4 - 5
 καλή (ISO 105-B02)

MYSTIC
MYSTIC
NANAO
NANAO

NANAO


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 60% PES, 40% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 545,03 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,3 - Υφάδι: 4,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2065,00 - Υφάδι: 607,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

NANAO
NANAO
NANAO-AC 01
NANAO-AC 02
NANAO-AC 112
NANAO-AC 13
NANAO-AC 28
NANAO-AC 29
NANAO-AC 321
NANAO-AC 323
NANAO-AC 324
NANAO-AC 42
NANAO-AC 514
NANAO-AC 515
NANAO-AC 516
NANAO-AC 52
NANAO-AC 55

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 60% PES, 40% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 545,03 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,3 - Υφάδι: 4,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2065,00 - Υφάδι: 607,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

NANAO
NANAO
NAOMI
NAOMI

NAOMI


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 56% PES, 44% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 538,56 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,3 - Υφάδι: 4,8 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1961,00 - Υφάδι: 626,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

NAOMI
NAOMI
NAOMI-AC 01
NAOMI-AC 02
NAOMI-AC 112
NAOMI-AC 13
NAOMI-AC 14
NAOMI-AC 213
NAOMI-AC 28
NAOMI-AC 29
NAOMI-AC 316
NAOMI-AC 321
NAOMI-AC 323
NAOMI-AC 324
NAOMI-AC 42
NAOMI-AC 514
NAOMI-AC 515
NAOMI-AC 52
NAOMI-AC 55

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 56% PES, 44% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 538,56 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 4,3 - Υφάδι: 4,8 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1961,00 - Υφάδι: 626,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 50.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

NAOMI
NAOMI
OTARU
OTARU

OTARU


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 64% PES, 36% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 557 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 5,2 - Υφάδι: 4,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2140,00 - Υφάδι: 710,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 80.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 4-5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4-5
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 4-5
 καλή (ISO 105-B02)

OTARU
OTARU
OTARU 02
OTARU 03
OTARU 04
OTARU 213
OTARU 214
OTARU 248
OTARU 300
OTARU 316
OTARU 321
OTARU 323
OTARU 324

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 64% PES, 36% CO

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 557 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 5,2 - Υφάδι: 4,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 2140,00 - Υφάδι: 710,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: > 80.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 4-5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

Αντοχή των χρωματισμών στο τρίψιμο: 4-5
 καλή (ISO 105-X12)

Αντοχή των χρωματισμών στο φως: 4-5
 καλή (ISO 105-B02)

OTARU
OTARU
ROMANTIC
ROMANTIC

ROMANTIC


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 90% PES, 10% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 371,80 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,7 mm - Υφάδι: 3,6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1160 N - Υφάδι: 1710 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 20.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

ROMANTIC
ROMANTIC
ROMANTIC 100
ROMANTIC 248
ROMANTIC 271
ROMANTIC 314
ROMANTIC 336
ROMANTIC 372
ROMANTIC 375
ROMANTIC 56

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 90% PES, 10% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 371,80 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,7 mm - Υφάδι: 3,6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1160 N - Υφάδι: 1710 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 20.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

ROMANTIC
ROMANTIC
SAMIRA
SAMIRA

SAMIRA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 54% PES, 40% CO, 6% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 463,10 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 5,0 - Υφάδι: 3,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1805,00 - Υφάδι: 914,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 35.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

SAMIRA
SAMIRA
SAMIRA 13
SAMIRA 156
SAMIRA 16
SAMIRA 248
SAMIRA 300
SAMIRA 316
SAMIRA 324
SAMIRA 346

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 54% PES, 40% CO, 6% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 463,10 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 5,0 - Υφάδι: 3,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1805,00 - Υφάδι: 914,00 UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 35.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

SAMIRA
SAMIRA
VIVALTO
VIVALTO

VIVALTO


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 84% PES, 11% CO, 5% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 472,76 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,9 mm - Υφάδι: 3,5 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1908 N - Υφάδι: 1080 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 60.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

VIVALTO
VIVALTO
VIVALTO 10
VIVALTO 100
VIVALTO 248
VIVALTO 271
VIVALTO 314
VIVALTO 316
VIVALTO 321
VIVALTO 324
VIVALTO 336
VIVALTO 348
VIVALTO 372
VIVALTO 373
VIVALTO 375
VIVALTO 56

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση: 84% PES, 11% CO, 5% RAY

Φάρδος: 140 cm. UNE 400335

Βάρος m2: 472,76 gr/m2

Μετακίνηση ραφής: Στημόνι: 3,9 mm - Υφάδι: 3,5 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Αντοχή στον εφελκυσμό: Στημόνι: 1908 N - Υφάδι: 1080 N UNE EN ISO 13934-1

Αντοχή στην τριβή: 60.000 κύκλων
 UNE EN ISO 12947

Αντοχή στο pilling: 5
 no pilling (ISO DIS 12945-2)(βαθμός)

VIVALTO
VIVALTO