Slovenská republika
Contract

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Práva duševního a průmyslového vlastnictví a odpovědnost za soubor údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek a za jejich zpracování náleží společnosti: Inversiones Industriales Serpis S.L. se sídlem v Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy, Alicante, Španělsko, DIČ: ESB-53329173, zapsané v obchodním rejstříku v Alicante,  svazek 2177, kniha 0, oddíl osmý, vložka 13, list A-50.745.

www.aquaclean.com je webová stránka společnosti Inversiones Industriales Serpis S.L., která prostřednictvím svého webu nabízí internetovým uživatelům informace o své společnosti a produktech, které vyrábí a prodává.

Inversiones Industriales Serpis S.L. nepřebírá odpovědnost za nesprávné používání obsahu svého webu ze strany uživatelů. Společnost si vyhrazuje právo učinit vhodné právní kroky k náhradě škod, které jí mohou vzniknout v důsledku nesprávného anebo nezákonného využívání obsahu jejích webových stránek uživateli.

Inversiones Industriales Serpis S.L. si vyhrazuje právo odmítnout dle svého uvážení kdykoli a kterémukoli uživateli přístup ke svému webu.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Práva duševního a průmyslového vlastnictví k celému obsahu těchto webových stránek včetně značek a rozlišovacích znaků jsou výlučným vlastnictvím společnosti Inversiones Industriales Serpis S.L., není-li výslovně uvedeno jinak. Rozmnožování obsahu tohoto webu vcelku i částečně a s použitím jakéhokoli prostředku bez předchozího výslovného a písemného souhlasu společnosti je výslovně zakázáno.

OBSAH

Odkazy na externí webové stránky mají výlučně poslání informovat uživatele jako doplněk k obsahu tohoto webu. Inversiones Industriales Serpis S.L. nepřebírá odpovědnost za chyby v odkazech a za obsahy zveřejněné na odkazovaných externích webových stránkách.

Barvy vyobrazených výrobků se mohou od finálního produktu lišit. Fotografie jsou informativní povahy a ukazují přibližnou barevnost.

ODPOVĚDNOST

Inversiones Industriales Serpis S.L. si vyhrazuje právo v kterémkoli okamžiku přestat distribuovat anebo vyrábět své produkty. Tato webová stránka není oficiálním kanálem ke zveřejňování informací o zavádění nových a ukončování stávajících produktů.

Uživatel jako jediný nese odpovědnost za případná protiprávní jednání, jichž se může dopustit, a za škody, které může způsobit používáním tohoto webu.

Právní upozornění | Zásady ochrany soukromí | Používání cookies | Developers
© 2024 | Aquaclean© | Všechna práva vyhrazena.