„Země není dědictví po našich rodičích, ale půjčka od našich dětí.“

Mahátma Gándhí

AQUACLEAN NEOBSAHUJE PFC’s

Problémy kontaminace se ve Spojených státech amerických a v Evropě začaly projevovat v r. 1950. V roce, kdy odstartovala výroba PFC’s.

Perfluorované sloučeniny PFC (fluorokarbony | perfluorokarbony) jsou skupina chemických látek vyvinutých člověkem. Dnes jsou známy pro svůj škodlivý dopad na životní prostředí. Řada podniků používá PFC ve výrobě svých produktů.

Fluorované plyny nacházejí v průmyslu časté využití. Používají se v mrazicích zařízeních, hasicích přístrojích, elektronice, při výrobě léků a kosmetických prostředků i v textilním průmyslu. Většina průmyslových odvětví však od nich postupně upouští právě pro jejich škodlivé účinky.

V textilním průmyslu našly PFC (fluorokarbony|perfluorokarbony) jako uměle získávané látky uplatnění pro svůj vodoodpudivý účinek, pro účinné odpuzování olejů a nečistot obecně.

V procesech výroby, při praní i likvidaci na závěr jejich životnosti se však tyto sloučeniny stávají pro člověka hrozbou. Důvod: tyto látky se uvolňují a hromadí se v živých tkáních, kde se přeměňují v potenciální karcinogeny. Přítomnost PFC byla doložena ve zvířatech, jako jsou delfíni, v játrech polárních medvědů a dokonce i v lidské krvi. Kromě toho mohou PFC u lidí ovlivňovat činnost štítné žlázy, snižovat plodnost a vést k bujení nádorů.

Z tohoto důvodu zahájila organizace Greenpeace (http://www.greenpeace.org/czech/cz/) v roce 2011 práci na podrobné analýze úrovní PFC v určitých textilních značkách a obrátila se na textilní průmysl s požadavkem na vypuštění všech nebezpečných látek z výrobků. Požadavkem se už dnes řídí celá řada výrobců.

Vlastnosti PFC, které mají dopad na naše životní prostředí, definovala organizace Greenpeace takto:

  • Mají vysoký obsah fluoru.
  • Nejsou rozložitelné přírodními mechanismy.
  • V přírodě zůstávají přítomny stovky let.

Kromě toho mají tyto molekuly schopnost snadno se šířit a pronikat do našich vodních zdrojů: řek, jezer, bažin a moří. V životním prostředí pak přetrvávají po celou řadu generací.

Na základě těchto skutečností Evropská komise (https://ec.europa.eu/commission/index_es) sepsala velmi rychle návrh na snížení používání těchto složek a na jejich zapsání na seznam nebezpečných látek, aby se zabránilo jejich používání společnostmi při výrobě produktů.

Tato iniciativa Evropské komise společně s akcemi a kampaněmi, které realizovala Greenpeace od roku 2012, vedla k významnému zvýšení počtu výrobků s technologickými alternativami bez PFC (PFC Free) na trhu.

Společnost Aquaclean se k této iniciativě připojila, neboť si myslíme, že je naší zodpovědností starat se o dědictví, které zanecháme budoucím generacím, vyhnout se tomuto druhu látek a hledat jiné alternativy PFC, které budou technologičtější, udržitelnější a ekologičtější.

Po několika letech na této straně a vzhledem k významu podpory tohoto typu akcí zaměřených na ochranu našeho zdraví a ochranu životního prostředí nepoužíváme ve společnosti Aquaclean při výrobě našich tkanin PFC a držíme se filozofie PFC Free, protože společně můžeme podpořit ekologickou výrobu prostřednictvím zodpovědné spotřeby.

pfc free