ECO. Tenhle výraz je v módě už několik let, i když občas ne zcela chápeme, o co v něm vlastně jde. Víme, že souvisí s přírodními produkty bez obsahu toxických látek, ale je to opravdu jenom to? Po pravdě řečeno, není.

Udělení ekoznačky znamená, že výrobek musí vyhovovat celé řadě striktních požadavků. K nejvýznamnějším a také neznámějším certifikačním systémům pro tkaniny a textilie patří OEKO-TEX® Standard 100. Certifikát vydává mezinárodní asociace OEKO-TEX® tvořená 18 prestižními ústavy zaměřenými na textilní výzkum a kontrolu v Evropě a Japonsku. Asociace má pobočky a kontaktní místa ve více než 60 zemích světa. Certifikaci a oprávnění používat OEKO-TEX® štítek udílí na základě přísných zkušebních kritérií zaměřených na bezpečnost a kvalitu látek a tkanin. Heslem asociace je provádět nezávislé analýzy a testování na přítomnost závadných látek.

Štítek OEKO-TEX® Standard 100 informuje spotřebitele o tom, že má před sebou textilní výrobek pocházející z naprosto bezpečného výrobního řetězce. Pro dokonalou záruku jsou od roku 1992 všechny štítky OEKO-TEX® opatřeny jedinečným identifikačním znakem umožňujícím zpětnou sledovatelnost výroby. S jeho pomocí si ověříte, zda je váš výrobek skutečně „zelený”, a zjistíte, kde byl vyroben, kde zpracován a kde byl uskladněný.

tecnologia

K základním požadavkům certifikace patří provedení vyčerpávajících laboratorních zkoušek. Kontrolní kritéria jsou ale daleko přísnější, než ukládají platné zákony, a v mnoha případech i vznik legislativních nařízení předstihla. Příkladem je vyřazení karcinogenních azobarviv z výrobních postupů, zavedení přísných limitních hodnot pro formaldehyd anebo zákaz barviv způsobujících alergie. S ohledem na rostoucí počet osob trpících alergiemi na uvedené typy látek lze toto všechno hodnotit jako úspěch.
Ekologický přístup v textilním odvětví se ale nesoustředí jenom na otázku, jak a z jakých surovin se produkt vyrábí. Zabývá se také dopadem výroby tkaniny na životní prostředí a tím, jaký vliv má jeho výroba na osoby, které ho vyrábějí, i na ty, kdo ho používají.

Tapizeriadesofas

Jak vidíte, získat certifikaci OEKO-TEX® není snadné a nestačí k tomu jen nepoužívat toxické látky. Za štítkem OEKO-TEX® stojí opravdový zájem nejen o naše životní prostředí, ale také o zdraví lidí, kteří se podílejí na výrobním procesu, a samozřejmě o zdraví koncového spotřebitele. Získání štítku OEKO-TEX® pro konkrétní tkaninu představuje významný argument záruky pro vás, že výrobek, který si právě kupujete, je „zelený“ a bezpečný. S ohledem na naši přítomnost i na budoucí blaho našich dětí.


A ještě jednou připomínáme: Certifikaci OEKO-TEX® mají všechny naše tkaniny Aquaclean. Pevně totiž věříme, že budoucnost má zelenou barvu.