Република България (Bulgaria)
Contract

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Титулярът на правата на интелектуална и индустриална собственост и отговарящият за базата данни, събрани от този сайт, и нейното третиране, е: Inversiones Industriales Serpis S.L. cъс седалище: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante) Испания, ЕИК: ESB-53329173, вписано в Търговския регистър на Аликанте, Toм 2177, Книга 0, Секция осма, Стр. 13, Партида A-50.745

www.aquaclean.com e сайт на Inversiones Industriales Serpis S.L. чрез който предлага на потребителите на Интернет информация за дружеството и изделията, които произвежда и продав.

Inversiones Industriales Serpis S.L. не носи отговорност за неправилното използване от страна на потребителите на съдържанието на този сайт, като едновременно с това си запазва правото да предприеме необходимите правни действия за да компенсира загубите и щетите, причинени в следствие на неправилна или незаконна употреба на същото.

Inversiones Industriales Serpis S.L. си запазва правото да отказва достъпа по своя преценка и по всяко време на който и да е потребител на този сайт.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Právo duševného vlastníctva a priemyselného vlastníctva celého obsahu tejto webovej stránky, včítane značiek a identifikačných označení sú výlučným vlastníctvom Inversiones Industriales Serpis s.r.o., okrem tých, kde sa výslovne označí iný vlastník. Výslovne sa zakazuje čiastočná alebo úplná reprodukcia akýmkoľvek spôsobom obsahu tejto stránky bez výslovného a písomného súhlasu.

CЪДЪРЖАНИЕ

Функцията на линковете на този сайт е изключително да информира потребителя за да допълни съдържанието му, поради което Inversiones Industriales Serpis S.L. не носи отговорност за грешките в линковете или за съдържанието на други интернет страници, към които ги насочва.

Цветовете на показаните продукти могат да се различават от тези на крайния продукт. Снимките показват само приблизителния цвят за информация.

ОТГОВОРНОСТ

Inversiones Industriales Serpis S.L. запазва правото да преустанови дистрибуцията и/или производството на своите изделия по всяко време. Този сайт не представлява официален начин за съобщаване на пускане на пазара на нови продукти и спиране от продажба на стари.

Потребителят е единствено отговорен за нарушенията, които може да извърши или за щетите, които може да нанесе с използването на този сайт.

Правна информация | Политика за поверителност | Политика за използване на „бисквитки“ | Developers
© 2023 | Aquaclean© | Всички права запазени.