ČO JE SAFE FRONT®?

SAFE FRONT® ® je ochrana pred roztočmi, plesňami a baktériami. Ide o jednoduchú a ekologickú metódu odstránenia prítomnosti roztočov, plesní a baktérií v látkach. Tento vývoj pridáva ochranný štít, ktorý prirodzenou formou zabraňuje rozmnožovaniu roztočov bytového prachu. Roztoče spôsobujú veľké množstvo alergií. Tiež chráni tkaniny proti plesniam a baktériám, čím získavame absolútne hygienický poťahový materiál.

SAFE FRONT® je obzvlášť užitočný v domácnostiach so zvieratami, u ktorých roztoče bytového prachu a baktérie nachádzajú ideálne podmienky na rozmnožovanie. Má fulminantný účinok na prítomnosť týchto mikroorganizmov.

AKO FUNGUJE SAFE FRONT®?

Bytový prach, prítomný vo všetkých látkach domácnosti, je ideálne miesto na rozmnožovanie roztočov. Ich výkaly spôsobujú takmer 70 % alergií. Až osemnásť tisíc roztočov môže žiť v jednom grame bytového prachu. Ich denné výkaly predstavujú desaťnásobok ich váhy. Roztočové výkaly spôsobujú ochorenia ako alergická rinitída, bronchiálna astma, atopická dermatitída a urtikária. Plesne sú nosičmi alergií do ich spór a mykotoxínov. Baktérie sú príčinou zápachov, infekcií, plesne nôh a odolnosti voči antibiotikám v nemocniciach. SAFE FRONT® dokázal zabrániť prítomnosti týchto roztočov, plesní a baktérií v tkanivách bez použitia insekticídov alebo prchavých látok.

 

Roky výskumu v spolupráci s japonskými laboratóriami dali ako výsledok SAFE FRONT®, ekologický a neškodný ochranný štít, ktorý odstraňuje prostredie, v ktorom žijú. Roztoče nebudú schopné reprodukovať sa alebo prežiť v látke so SAFE FRONT®, nakoľko ochranný štít obsahuje neorganické častice striebra, ktoré zabraňujú rozmnožovaniu mikroorganizmov. Výsledkom je absolútne hygienická protialergická tkanina, bez žiadneho pachu. SAFE FRONT® podrobené viac ako 50 cyklom prania si udržalo svoju účinnosť proti nasledovným hrozbám:

Baktérie Plesne Roztoče
Bacillus subtilis Aureobasidium pullulans Cyanophyta (modro-zelené) occillatoria
Corynebacterium sp. Aspergillus flarres Cyanophyta (modro-zelené) anabaena
Lactobacillus sp. Aspergillus niger Chrysophyta (hnedé)
Listeria monocylogenes Aspergillus repens Chlorophyta (zelené) Seienastum gracile
Methicillin-resistant Aspergillus terreus Chlorophyta (zelené) Protococcus
Staphylococcus epidermidis Aspergillus versicolor Anabaena cylindrica
Staphylococcus aureus Aspergillus fumigatus Selenastrum gracile B-325
Streptococcus faecalis Cladosporium herbarum Pleurococcus sp. LB11
Streptococcus pneumonia Penicillium albicans Schenedesmus quadricuada
Streptococcus mutans Penicillium citrinum Gonium sp. LB 9c
Shigella sonnei Penicillium elegans Volvox sp. LB 9
Bacillus cereus Penicillium funiculosum Chlorella vulgarus
Aerobacter aerogenes Penicillium humicolor Kvasinky
Acinetobacter sp. Penicillium notatum Candida albicans
Enterbacter sp. Penicillium variabile Saccharomyces cerevisiae
Escherichia coli Pullularia pululans Oscillatoria borneti LB143
Klebsiella pneumoniae Tricophylon mentagrophytes
Mycobacterium smegmatis Tricophylon interdigitalie
Mycobacterium tuberculosis Tricophylon Mucor sp.
Proteus vulgaris
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas cepacia
Pseudomonas fluorescens
Salmonella typhosa
Salmonella choleraesius
Serratia narcescens