PRÁVNE UPOZORNENIE

Držiteľ práv duševného a priemyselného vlastníctva a zodpovedný za súbor údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky a ich spracovanie je: Inversiones Industriales Serpis s.r.o.. so sídlom v Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy,-Alicante-Španielsko, s IČO: ESB-53329173, zapísaná v Obchodnom registri Alicante. Zväzok 2177, Kniha 0, ôsma sekcia list 13, strana A-50.745.

www.aquaclean.com je webová stránka spoločnosti Inversiones Industriales Serpis s.r.o., prostredníctvom ktorej poskytuje užívateľom internetu informácie o spoločnosti a o výrobkoch, ktoré vyrába a predáva.

Inversiones Industriales Serpis s.r.o. Nenesie zodpovednosť za nesprávne použitie obsahu tejto webovej stránky užívateľmi a vyhradzuje si právo na uskutočnenie patričných právnych krokov na náhradu za škody spôsobené nevhodným alebo ilegálnym používaním stránky.

Inversiones Industriales Serpis s.r.o. si vyhradzuje právo zamietnuť prístup akémukoľvek užívateľovi tejto stránky na základe voľného uváženia a kedykoľvek.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Právo duševného vlastníctva a priemyselného vlastníctva celého obsahu tejto webovej stránky, včítane značiek a identifikačných označení sú výlučným vlastníctvom Inversiones Industriales Serpis s.r.o., okrem tých, kde sa výslovne označí iný vlastník. Výslovne sa zakazuje čiastočná alebo úplná reprodukcia akýmkoľvek spôsobom obsahu tejto stránky bez výslovného a písomného súhlasu.

OBSAH

Jediným cieľom internetových prepojení na tejto stránke je informovať užívateľa na doplnenie jej obsahu, preto Inversiones Industriales Serpis, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za chyby v prepojeniach alebo za obsah iných webových stránok, na ktoré môže prepojiť.

Farby zobrazovaných výrobkov sa nemusia zhodovať s konečným výrobkom. Fotografie iba informatívne ukazujú približné farby.

ZODPOVEDNOSŤ

Inversiones Industriales Serpis s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek prestať dodávať a/alebo vyrábať svoje výrobky. Webová stránka nie je oficiálnym kanálom na informovanie o nových výrobkov a o ich odstraňovaní z ponuky.

Užívateľ je jediným zodpovedným za porušenia, ktorých sa môže dopustiť alebo za škody, ktoré môže spôsobiť používaním tejto webovej stránky.