Vad är SAFE FRONT®?

SAFE FRONT® är ett skydd mot kvalster, svampar och bakterier. Det är en helt ekologisk och ofarlig metod för eliminering av kvalster, svampar och bakterier i tyger. Denna utveckling införlivar en sköld som på ett naturligt sätt förhindrar att kvalstren i hushållsdammet fortplantar sig. Dessa kvalster orsaker många allergier. Dessutom skyddar det tygerna mot svampar och bakterier och uppnår på så sätt helt hygieniska textilier.

SAFE FRONT® är särskilt användbart i hem med husdjur på grund av spridningen av kvalster i damm och bakterier hos dessa djur. Det är blixtrande effektivt mot förekomsten av dessa mikroorganismer.

Hur fungerar SAFE FRONT®?

Hushållsdammet, som finns i alla textilier i hemmet, är den plats som lämpar sig bäst för att kvalstren ska föröka sig. Deras avföring är orsaken till nästan 70% av alla allergier. Upp till 18.000 kvalster kan leva i ett gram damm och kan avlägsna avföring 10 gånger sin egen vikt varje dag. Kvalsteravföringen är orsaken till sjukdomar såsom allergisk snuva, astma, atopisk dermatit och nässelutslag. Svampar ger allergier genom sporerna och mykotoxiner. Bakterier orsakar obehagliga lukter, infektioner, fotsvamp och antibiotikaresistens på sjukhus. SAFE FRONT® har lyckats åstadkomma ett sätt att undvika förekomsten av dessa kvalster, svampar och bakterier i tygerna utan att ta till insektsmedel eller flyktiga substanser.

 

År av forskning i samarbete med japanska laboratorier har frambringat SAFE FRONT®, en skyddande sköld som är helt miljövänlig och ofarlig och som eliminerar miljön de lever i. Kvalster kommer varken att kunna föröka sig eller överleva i ett tyg med SAFE FRONT® eftersom dess skyddande sköld innehåller oorganiska partiklar av silver som förhindrar fortplantningen av mikroorganismer. Resultatet är ett helt hygieniskt och allergifritt tyg utan någon typ av lukt. SAFE FRONT® har gått igenom mer än 50 tvättningscykler och bibehåller trots det sin bevisade effektivitet mot följande hot:

Bakterier Svampar Kvalster
Bacillus subtilis Aureobasidium pullulans Cyanophyta (blå-grön) occillatoria
Corynebacterium sp. Aspergillus flarres Cyanophyta (blå-grön) anabaena
Lactobacillus sp. Aspergillus niger Chrysophyta (brun)
Listeria monocylogenes Aspergillus repens Chlorophyta (grön) Seienastum gracile
Methicillin-resistant Aspergillus terreus Chlorophyta (grön) Protococcus
Staphylococcus epidermidis Aspergillus versicolor Anabaena cylindrica
Staphylococcus aureus Aspergillus fumigatus Selenastrum gracile B-325
Streptococcus faecalis Cladosporium herbarum Pleurococcus sp. LB11
Streptococcus pneumonia Penicillium albicans Schenedesmus quadricuada
Streptococcus mutans Penicillium citrinum Gonium sp. LB 9c
Shigella sonnei Penicillium elegans Volvox sp. LB 9
Bacillus cereus Penicillium funiculosum Chlorella vulgarus
Aerobacter aerogenes Penicillium humicolor Levaduras
Acinetobacter sp. Penicillium notatum Candida albicans
Enterbacter sp. Penicillium variabile Saccharomyces cerevisiae
Escherichia coli Pullularia pululans Oscillatoria borneti LB143
Klebsiella pneumoniae Tricophylon mentagrophytes
Mycobacterium smegmatis Tricophylon interdigitalie
Mycobacterium tuberculosis Tricophylon Mucor sp.
Proteus vulgaris
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas cepacia
Pseudomonas fluorescens
Salmonella typhosa
Salmonella choleraesius
Serratia narcescens