RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehavaren av upphovsrätten och patenträtten och ansvarige för registret och dess hantering på denna webbsida är: Inversiones Industriales Serpis S.L. med adressen Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy,-Alicante-España med CIF: ESB-53329173, och inskriven i Alicantes handelsregister (Registro Mercantil de Alicante). Volym 2177, Bok 0, Åttonde sektionen Foliant 13, Sida A-50.745.

www.aquaclean.com är Inversiones Industriales Serpis S.L.:s webbsida genom vilken internetanvändarna erbjuds information om bolaget och de produkter som tillverkas och marknadsförs.

Inversiones Industriales Serpis S.L  ansvarar inte för inkorrekt användande av innehållet på denna webbplats och vidtar rättslig påföljd för att kompenseras för den sveda och värk som orsakats av det inkorrekta eller olagliga användandet av den samme.

Inversiones Industriales Serpis S.L. har rätt att valfritt och när de vill neka en användare tillträde till denna sida.

UPPHOVSRÄTT OCH PATENTRÄTT

Upphovsrätt och patenträtt och allt innehåll på denna webbsida, inklusive märken och emblem, tillhör endast Inversiones Industriales Serpis S.L förutom då annan äganderätt uttryckligen anges. Det är uttryckligen förbjudet att helt eller delvis återproducera, i något media, innehållet på denna webbsida utan skriftlig tillåtelse.

INNEHÅLL

Syftet med länkarna på denna sida är att informera användaren för att fullfölja sidans innehåll, därför ansvarar inte Inversiones Industriales Serpis S.L för fel i länkarna eller i innehållet på övriga webbsidor man kan länka till.

Färgerna på de uppvisade produkterna kan variera i förhållande till slutprodukten. Korten visar bara ungefärlig färg i informationssyfte.

ANSVAR

Inversiones Industriales Serpis S.L. har rätt att när som helst sluta distribuera och/eller tillverka sina produkter. Webbsidan utgör inte den officiella kanalen för att informera om produkttillgången.

Användaren är den enda ansvarige för överträdelser som kan begås eller de skador som kan orsakas genom användandet av webbsidan.