OCHRONA ŚRODOWISKA

“Ziemia nie jest spadkiem po naszych przodkach, lecz pożyczką od naszych potomków”
Mahatma Gandhi

W AquacleanGroup przywiązujemy ogromną wagę do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dlatego przeznaczamy istotną część naszych zasobów ludzkich i finansowych na zredukowanie do minimum negatywnego wpływu naszych zakładów na środowisko.

Większość naszych marek posiada certyfikat „Made in Green”. Jest to zielony znak jakości przyznawany przez Instytut Technologii Tekstylnych (AITEX), gwarantujący, że oznakowane nim produkty nie zawierają szkodliwych substancji oraz że zostały wyprodukowane z poszanowaniem środowiska i praw pracowniczych.