OCHRONA ŚRODOWISKA

“Ziemia nie jest spadkiem po naszych przodkach, lecz pożyczką od naszych potomków”
Mahatma Gandhi

W AquacleanGroup przywiązujemy ogromną wagę do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dlatego przeznaczamy istotną część naszych zasobów ludzkich i finansowych na zredukowanie do minimum negatywnego wpływu naszych zakładów na środowisko.