AVISO LEGAL

O titular dos dereitos de propiedade intelectual e propiedade industrial e o responsable do ficheiro de datos e do seu tratamento recolleitos a través deste sitio web é: Inversiones Industriais Serpis SL con domicilio en Ctra. de Alicante, 76 03801 Alcoy,-Alicante-España con CIF: ESB-53329173, e inscrita no Rexistro Mercantil de Alicante. Tomo 2177, Libro 0, Sección oitava Folio 13, Folla A-50.745.

www.aquaclean.com é un sitio web de Inversiones Industriais Serpis SL mediante o cal lles ofrece aos usuarios de Internet información sobre a sociedade e os produtos que fabrica e comercializa.

Inversiones Industriais Serpis SL non se responsabiliza do uso incorrecto por parte dos usuarios do contido deste sitio web, á súa vez, reserva para si as accións legais oportunas para resarcirse dos danos ou prexuízos causados como consecuencia do uso inapropiado ou ilegal deste.

Inversiones Industriais Serpis SL reserva para si o dereito a denegar o acceso discrecionalmente e en calquera momento a calquera usuario a este sitio.

PROPIEDADE INTELECTUAL E PROPIEDADE INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual e propiedade industrial sobre todo o contido deste sitio web, incluíndo marcas e signos distintivos, son de titularidade exclusiva de Inversiones Industriais Serpis SL, excepto no caso que se indique expresamente outro titular. Prohíbese expresamente a reprodución total ou parcial, por calquera medio, do contido desta web sen autorización expresa e por escrito.

CONTIDOS

A función das ligazóns deste sitio é exclusivamente a de informar o usuario para completar o seu contido, polo que Inversiones Industriais Serpis SL non se fai responsable dos fallos nas ligazóns ou do contido dos demais sitios web aos que se pode enlazar.

As cores dos produtos mostrados poden variar respecto ao produto final. As fotos só indican colorido aproximado a título informativo.

RESPONSABILIDADE

Inversiones Industriais Serpis SL reserva para si o dereito de deixar de distribuír e/ou fabricar os seus produtos en calquera momento. A páxina web non constitúe a canle oficial de comunicación de altas e baixas de produtos.

O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos prexuízos que poida causar pola utilización do sitio web.