PREGUNTAS FRECUENTES

VŠIMOL SOM SI, ŽE KEĎ JE LÁTKA VLHKÁ, TEKUTINY DO NEJ ĽAHKO PRENIKAJÚ.

Ide o fyzický účinok spojený s povrchovým tlakom tekutiny. Toto neovplyvňuje Aquaclean Technology®, ktorá si udržuje svoje vlastnosti ako uľahčovač čistenia.

Volver