PREGUNTAS FRECUENTES

JE AQUACLEAN OHĽADUPLNÝ VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU?

Látky s Aquaclean Technology® boli certifikované označením Made in Green®, ktoré garantuje, že v látkach sa nenachádzajú toxické látky a že pri ich výrobe sa rešpektovalo životné prostredie.

Volver