PREGUNTAS FRECUENTES

VYRÁBATE EŠTE URČITÚ LÁTKU?

Látky, ktoré v súčasnosti vyrábame nájdete v našich katalógoch a na našej webovej stránke. Ak sa v nich niektorá tkanina nenachádza, bola vyradená z katalógu, pretože sa už nevyrába. Napriek tomu, môžete kontaktovať svoj obchod s nábytkom, aby konzultovali so svojim dodávateľom tkanín.

Volver