INTEGRITETSPOLICY

Observera att dina personuppgifter kommer att samlas i ett register som ägs av Inversiones Industriales Serpis S.L., för att tillhandahålla den begärda tjänsten registreras filen i Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (den spanska dataskyddsmyndighetens allmänna register). Dina uppgifter kommer att hanteras på ett lämpligt sätt när det gäller sekretess, tystnadsplikt och andra skyldigheter enligt den organiska lagen 15/1999, 13 december, för skydd av personuppgifter vid grundläggande uppgifter.

Du kan utnyttja rättigheten till tillträde, korrigering, annullering och motsättning genom att skriva till: Inversiones Industriales Serpis S.L. Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España) där ansökningarna omhändertas (ref. AQUACLEAN personuppgifter) eller per e-post till info@aquaclean.com 

Genom att fylla i ansökan godkänner du uttryckligen att du kan bli kontaktad av ett annat företag tillhörande grupo AQUACLEAN för att uppehålla kontraktsrelationen, så som för att skicka affärsmeddelanden, erbjudanden och/eller reklam.