VANLIGA FRÅGOR

Vad är skillnaden mellan Aquaclean och de olika vätskeavvisande materialen som finns på marknaden? Och vilka fördelar har Aquaclean?

De vätskeavvisande materialen är effektiva så länge fläckarna är på ytan eftersom de hindrar vätskorna från att tränga in i tyget under några minuter. När fläcken väl har trängt in upphör de att vara effektiva eftersom det är mycket svårt att helt rengöra tyget på grund av de rester som då satt sig fast i textilen. Detta är en klar nackdel när det gäller stänk och fläckar som glömts bort.

Aquaclean®-teknologin, förutom att agera som vätskeavvisare, verkar också underlättande vid rengöring. Den tillåter att fläckar förflyttas från tyget till vattnet lättare vilket förenklar rengöringsprocessen och underlättar borttagandet av fläcken.

Tillbaka