PYETJET MË TË SHPESHTA

MUND TË LAJ JASTËQET ME MAKINË LARËSE?

Aquaclean mund të lahet në makinë larëse, megjithatë kontrollo etiketën e produktit për të bërë një larje të saktë sepse fibrat e ndryshme tekstile kanë nevojë për lloje larjesh me temperaturë specifike, lloje të ndryshme hekurosjeje, etj.

Kthehu