PYETJET MË TË SHPESHTA

MUND TË PËRDOR AQUACLEAN TECHNOLOGY® NE DIVANIN TIM?

Për momentin nuk është e mundur. Vetëm një sër copash sigurojnë Aquaclean sepse duhet vënë gjatë proçesit industrial dhe duke pasur parasysh gjithë zhvillimin e produktit tekstil.

Kthehu