ČESTI UPITI

DA LI JE AQUACLEAN ČIST PROIZVOD ZA OKOLIŠ?

Tkanine sa Tehnologijom Aquaclean® posjeduju potvdnicu Made in Green®, koja jamči otsustvo štetnih tvari u tkanini i proizvodnju koja poštiva okoliš.

Nazad