ČESTI UPITI

MOGU LI DODATI TEHNOLOGIJU AQUACLEAN® NA MOJU SOFU?

Trenutačno to nije moguće. Samo jedna serija tkanina posjeduje Aquaclean, budući da se primjenjuje u industrijskom postupku i imajući u vidu sveukupan razvoj tekstilnog proizvoda.

Nazad