ČESTI UPITI

KAKO AQUACLEAN POMAŽE PRODUŽETKU ŽIVOTA MOJE SOFE?

U omjeru u kome možete očistiti nađene mrlje i izbjeći pranje presvlaka u stroju za pranje rublja, produžićete život tkanine vaše sofe.

Nazad