ČESTI UPITI

DA LI MOGU UPORABITI ALKOHOL ZA ČIŠĆENJE MRLJA?

Aquaclean ne proporuča alkohol niti bilo koji drugi tip rastvarača za čišćenje tkanina. Alkohol i drugi rastvarači degradiraju vlakna i druge djelove i negativno utječe na koristan život tapeciranog namještaja.

Nazad