POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

Vă informăm că datele dumneavoastră personale vor fi incluse într-un fișier automatizat care aparține firmei Inversiones Industriales Serpis S.L., în scopul prestării serviciului solicitat. Fișierul respectiv este înscris în Registrul General al Agenției Spaniole de Protecție a Datelor. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în mod adecvat, astfel încât să se asigure confidențialitatea și menținerea lor în secret precum și îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de Legea Organică 15/1999, din 13 decembrie, privind Protecția Datelor Personale pentru datele de nivel de bază.

Veți putea face uz de drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție adresându-vă în scris la adresa: Inversiones Industriales Serpis S.L. Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España), de unde li se va răspunde cererilor (ref. AQUACLEAN Date Personale) sau prin email la adresa :

De asemenea, prin completarea prezentei cereri, Dumneavoastră vă dați consimțământul în mod expres privind comunicarea datelor dumneavoastră oricărei companii care face parte din grupul AQUACLEAN precum și colaboratorilor acesteia, pentru păstrarea relației contractuale, precum și pentru trimiterea comunicatelor comerciale, promoționale și/sau de publicitate.