POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że dane osobowe wprowadzane przez użytkowników w celu uzyskania usług, będą przechowywane w zbiorze stanowiącym własność AQUACLEAN GROUP, S.L. i wpisanym do Generalnego Rejestru Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Dane te będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Organicznej 15/1999 o Ochronie Danych Osobowych, z 13 grudnia.

Użytkownicy mają prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt listowy z Inversiones Industriales Serpis S.L. Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy - Alicante - Hiszpania), z dopiskiem: „Ref.: Dane Osobowe” lub drogą mailową, pod następującym adresem: info@aquaclean.com.

Jednocześnie, wypełniając niniejszy wniosek, użytkownik zgadza się na przekazywanie jego danych firmom należącym do grupy AQUACLEAN GROUP oraz firmom z nią współpracujących, w celach związanych z wykonywaniem umowy, wysyłania powiadomień handlowych, promocyjnych i/lub reklam.