PYETJET MË TË SHPESHTA

ËSHTË AQUACLEAN NJË PRODUKT I PASTËR ME MEDIO AMBIENTIN?

Copat me Aquaclean Technology® kanë çertifikatë nga Made in Green®, që garantizon mungesën e substancave të dëmshme tek copat dhe një fabrikim që respekton medio ambientin.

Kthehu