PYETJET MË TË SHPESHTA

ÇFARË PËRPARËSIE KA AQUACLEAN TECHNOLOGY® KUNDREJT DETERGJENTËVE TË TJERË TË LËNGSHËM TRADICIONALË?

Heqësit e njollave likuide janë efektivë gjatë kohës që njolla është në sipërfaqe dhe nuk ka përshkuar akoma copën. Aquaclean vazhdon të veprojë edhe kur njolla ka përshkuar copën duke na lehtësuar heqjen e saj.

Kthehu