ČESTI UPITI

DA LI MOGU PRATI NAVLAKE DJELOVA SOFE, KOJE SE MOGU SKINUTI, U STROJU ZA PRANJE RUBLJA?

Aquaclean se može prati u stroju za pranje rubla, ipak, pregledajte etikete proizvoda kako bi pravilno obavili pranje, budući da različita tekstilna vlakna zahtijevaju specifične temperature pranja, vrstu glačanja, itd.

Nazad